Visual Studio 2022 17.1 ile gelen yenilikler

Visual Studio 17.1 sürümü 15 Şubat 2022 tarihinde release edildi. Bu videoda bu sürüm ile gelen yeniliklere göz attık.

— Index’lenmiş dosyalar ile daha hızlı arama özelliği geldi. Bunu arka planda task manager ile görebileceğiniz ServiceHub.IndexingService.exe uygulaması ile sağlamaya başladılar. Bu özelliği Tools -- Options -- Environment -- Preview Features -- Enable indexing for faster find experience adımlarından açıp kapatabilirsiniz.

— Kod dosyalarınızı otomatik olarak senkronize etme. Bu özellik Tools -- Options -- Environment -- Documents -- Automatically save files when Visual Studio is in the background adımlarından açıp kapatabilirsiniz. Community edition’da yok sanırım, sadece professional ve enterprise müşterilerde var galiba bu.

— Branch’ler arası karşılaştırma.

C# 11 ile gelmesi planlanan Raw string literal özelliğine otomatik olarak regular string literal veya verbatim string literal’lerden Quick Tips bubble’ı ile çevirme.

Yani;

var s = "\"foo\r\nbar\"";

string’ini;

var s2 = """
    "foo
    bar"
    """;

yapabiliyor. Raw string literal’ler string interpolation’ı destekliyor ve hizalamayı önemsemiyorlar gördüğüm kadarıyla.

— Line staging

Geliştirmesi hala devam ediyormuş. Sanırım bir dosya içerisinde belirli bir satırı stage’e atma işlemi.

— C# 7 – Tuple swap

var temp = args[1];
args[1] = args[0];
args[0] = temp;

kodunu “Quick Actions” ile

(args[0], args[1]) = (args[1], args[0]);

koduna çevirebiliyorsunuz.

— Display diagnostics inline

Bu özelliğe Tools -- Options -- Text Editor -- C# -- Advanced ile gidebiliyorsunuz. Popup ile görebileceğiniz warning’leri ekranda direkt olarak çıkartabiliyor.

Örneğin sadece;

int second = 1;

yazdığınızda, değişkenin üstüne gittiğinizde çıkan popup’ı ekrana direkt olarak basabiliyor. Deneme aşamasında şu anda.

— Simplify property pattern

C# 10 ile gelen extended property patterns özelliğine “Quick Tips” bubble’ı ile otomatik olarak çevirim sağlayabiliyorsunuz.

Yani;

if (t is { Assembly: { EntryPoint: { CallingConvention: CallingConventions.Any } } }) ;

kodunu

if (t is { Assembly.EntryPoint.CallingConvention: CallingConventions.Any }) ;

koduna çevirebiliyoruz.

Kaynaklar:

https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2022-17-1-is-now-available/

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2022/release-notes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.