Tag Archives: valid parantheses

Microsoft Mülakat Sorusu – Valid Parentheses

LeetCode içerisinde bulunan “Valid Parentheses” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir string içerisindeki parantezlerin valid (açılan parantezin önce kapatılması ve bunların sırayla olması) olup olmadığını kontrol etmeniz isteniyor.

► LeetCode 20. Valid Parentheses: https://leetcode.com/problems/valid-parentheses/

► Problem açıklaması:

Given a string s containing just the characters ‘(‘, ‘)’, ‘{‘, ‘}’, ‘[‘ and ‘]’, determine if the input string is valid.

An input string is valid if:

Open brackets must be closed by the same type of brackets.

Open brackets must be closed in the correct order.

Example 1:

Input: s = “()”

Output: true

Example 2:

Input: s = “()[]{}”

Output: true

Example 3:

Input: s = “(]”

Output: false

Example 4:

Input: s = “([)]”

Output: false

Example 5:

Input: s = “{[]}”

Output: true

Constraints:

1 <= s.length <= 10^4

s consists of parentheses only ‘()[]{}’.