Tag Archives: tek overload

C# 10 Yenilikleri – Tek overload’u olan delegate türü

C# 10 ile birlikte, derleyici, yalnızca tek bir overload’a sahip olan delegate’lerin türünü çıkarabiliyor.

Örneğin;

// int
var i = Console.Read();

// Func int
Func int f = Console.Read;

Bu birden fazla overload’u olan Console.WriteLine’da çalışmaz mesela;

var str = Console.WriteLine; // Hata

Yani artık C# 10 ile şu şekilde delegate’ler yazabiliyoruz;

var str = (int i) => i.ToString();
str(42);