Tag Archives: parameter null checking

C# 8.0 İle Gelen ve C# 9.0 İle Gelmesi Beklenen Özellikler Neler?

✔️ C# 8.0 versiyonu ile gelen ve C# 9.0 versiyonu ile gelmesi planlanan özellikleri öğrendiğimiz ve konuştuğumuz Twitch yayınının bir özeti.

✔️ Mads Torgersen ve Dustin Campbell’in Channel9 içerisinde “C# Today & Tomorrow” adında yaptıkları yayın ile C# 8.0 içerisinde gelen özellikleri ve C# 9.0 ile gelmesi planlanan özellikleri öğrendik ve birlikte yorumladık.

🔥 C# Today & Tomorrow: https://channel9.msdn.com/Events/Build/2020/BOD108 Video içeriğinde şunlardan bahsettik; C# 8.0

➡️ Nullable reference types: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/nullable-references

➡️ Indice ve Range kavramları: https://docs.microsoft.com/en-US/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8#indices-and-ranges

➡️ Switch expressions: https://docs.microsoft.com/en-US/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8#switch-expressions

➡️ Default interface methods: https://docs.microsoft.com/en-US/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8#default-interface-methods

➡️ Null-coalescing assignment: https://docs.microsoft.com/en-US/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8#null-coalescing-assignment

➡️ Daha fazlası: https://docs.microsoft.com/en-US/dotnet/csharp/whats-new/csharp-8 C# 9.0

➡️ Init-only properties

➡️ Records (C# 9.0 versiyonu ile beklenen en önemli özellik)

➡️ “with” expressions

➡️ Value-based equality

➡️ Value-based equality and inheritance

➡️ Top-level programs (Main metodu ve sınıfı olmadan kod yazma imkanı)

➡️ Relational Patterns

➡️ Logical patterns (and – or – not)

➡️ Target-typed new expressions (Person p = new (“Soner”, “Gönül”);)

➡️ Parameter null checking (void MyMethod(string param!))