Tag Archives: apple mülakat sorusu

LeetCode Çözümleri – 125. Valid Palindrome – [Facebook ve Apple Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Valid Palindrome”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen bir string’in içindeki sadece alfanümerik karakterleri göz önüne alarak bu string’in bir palindrom olup olmadığını bulmamızı istiyor. LeetCode’a göre Facebook ve Apple mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 125. Valid Palindrome: https://leetcode.com/problems/valid-palindrome/

🔥 Palindrom nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Palindrom

➡️ Problem açıklaması:

Given a string, determine if it is a palindrome, considering only alphanumeric characters and ignoring cases.

Note: For the purpose of this problem, we define empty string as valid palindrome.

Example 1:

Input: “A man, a plan, a canal: Panama”

Output: true

Example 2:

Input: “race a car”

Output: false

Constraints: s consists only of printable ASCII characters.