LeetCode Çözümleri – 70. Climbing Stairs [Amazon ve Goldman Sachs Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Climbing Stairs”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda N basamaktan oluşan bir merdivenimiz var ve bu merdiveni çıkarken ya 1 basamak, ya da 2 basamak çıkabiliyoruz tek adımda. Bu merdiveni kaç farklı şekilde tırmanabiliriz? Leetcode’a göre Amazon ve Goldman Sachs’ta mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 70. Climbing Stairs: https://leetcode.com/problems/climbing-stairs/

➡️ Problem açıklaması:

You are climbing a stair case. It takes n steps to reach to the top.

Each time you can either climb 1 or 2 steps. In how many distinct ways can you climb to the top?

Note: Given n will be a positive integer.

Example 1:

Input: 2

Output: 2

Explanation: There are two ways to climb to the top. 1. 1 step + 1 step 2. 2 steps

Example 2:

Input: 3

Output: 3

Explanation: There are three ways to climb to the top. 1. 1 step + 1 step + 1 step 2. 1 step + 2 steps 3. 2 steps + 1 step

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.