C# 10 Yenilikleri – Implicit Usings

.NET 6 ile hayatımıza implicit namespace kavramı girdi. Bu sayede projelerde gelen “boilerplate” içerisindeki using karmaşasından kurtulmak hedeflendi. Namespace’leri artık “global using” şeklinde projenizde tek bir .cs dosyası içerisinde veya “\..\obj\debug\net6.0” klasöründeki GlobalsUsing.cs dosyası içerisinde saklayabiliyorsunuz.

Dikkat edilmeli ki bu GlobalsUsing.cs dosyası otomatik oluşturulan bir dosya.

Örneğin projenizdeki her bir cs dosyası içerisinde System.Data namespace’ini kullanmak zorunda olduğunuzu düşünün. Her bir .cs dosyasının tepesinde bunu yazmak yerine, .csproj içerisinde ImplicitUsings tag’ini enable ederek, tek bir cs dosyası içerisinde “global using” tanımlayarak ya da bahsettiğim GlobalsUsing.cs dosyası içerisinde tanımlayarak tüm projenizde o namespace’in aktif olmasını sağlayabiliyorsunuz.

Ayrıca .csproj dosyası içerisinde ItemGroup olarak ta bu namespace’leri Using Include veya Using Remove kullanarak ekleme veya çıkartabiliyorsunuz.

RC1 ile birlikte, .NET 6 projesi oluşturduğunuzda .csproj dosyası içerisinde default olarak ImplicitUsings enable olarak geliyor. Dilerseniz bunu .csproj dosyanız içerisinde DisableImplicitNamespaceImports tag’ini true olarak disable edebiliyorsunuz.

Scott Hanselman‘ın söylediğine göre C# 10 projeleri bu sayede daha hızlı bir şekilde ayağa kalkıyorlarmış.

Her bir proje SDK tipinin default namespace değerleri şu şekilde;

Console/Library

System

System.Collections.Generic

System.IO

System.Linq

System.Net.Http

System.Threading

System.Threading.Tasks

Web

System.Net.Http.Json

Microsoft.AspNetCore.Builder

Microsoft.AspNetCore.Hosting

Microsoft.AspNetCore.Http

Microsoft.AspNetCore.Routing

Microsoft.Extensions.Configuration

Microsoft.Extensions.DependencyInjection

Microsoft.Extensions.Hosting

Microsoft.Extensions.Logging

Worker

Microsoft.Extensions.Configuration

Microsoft.Extensions.DependencyInjection

Microsoft.Extensions.Hosting Microsoft.Extensions.Logging

Kaynaklar:

Microsoft Docs: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/compatibility/sdk/6.0/implicit-namespaces

Scott Hanselman’ın bloğu: https://www.hanselman.com/blog/implicit-usings-in-net-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.