Category Archives: Youtube

Youtube kanalımda oluşturduğu içerikler

İstanbul Maratonunda 10 KM Koştum!

Dün İstanbul maratonunun 10 KM olanını İBB Maltepe Sahil Spor Tesislerinde tamamladım. Öncelikle bu tesisleri çok beğendimi söylemek isterim. Koşu parkuru gayet güzel ve bakımlı. Girişte sadece eNabız üzerinden grip aşısı riskinizin olmaması gerekiyor şu andaki koronavirüs nedeniyle.

Bu videoda neden koştuğumu ve koşmanın benim açımdan ne kadar önemli olduğunu ve neden herkese tavsiye ettiğimi anlatmaya çalıştım.

Teşekkürler @İBBSporİstanbul

🏃‍♂️🏃‍♂️ Koşmaya başlayacaklara faydalı linkler:

➡️ https://www.runnersworld.com/uk/training/beginners/a772727/how-to-start-running-today/

➡️ https://www.reddit.com/r/coolguides/comments/a4dwil/how_to_start_running/

➡️ https://www.reddit.com/r/running/comments/37yx5y/things_that_have_helped_me_as_a_beginning_runner/

Rekabetçi Programlama El Kitabı içerisindeki Introduction ve Time complexity Kısımlarını Konuştuk!

Bu Twitch yayınında rekatbeçi programlama el kitabı olarak bilinen “Competitive Programmer’s Handbook” kitabının ilk iki kısmını okuduk.

1. Kısım: Introduction

➡️ Programming languages

➡️ Input and output

➡️ Working with numbers

➡️ Shortening code

➡️ Mathematics

➡️ Contests and resources

2. Kısım: Time complexity

➡️ Calculation rules

➡️ Complexity classes

➡️ Estimating efficiency

➡️ Maximum subarray sum (https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_subarray_problem)

George Polya’nın Problem Çözme Metodunun Açıklaması – How To Solve It

George Polya’nın ünlü problem çözme metodu “How To Solve It” üzerine konuştuk.

➡️ Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Solve_It

➡️ Kitabın Orijinali: https://docs.google.com/file/d/0B45juCGJ7U7PMTJkYTBiMTktMmFmZC00Y2NhLWI0YjgtYWMzYjJjNTcyZjJj/edit?hl=en_US

➡️ George Polya’nın kendi anlatım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=h0gbw-Ur_do

➡️ Eric Lippert’in blog yazısı: https://ericlippert.com/2014/03/21/find-a-simpler-problem/

➡️ Halil Oruç ve Engin Mermut’un yazısı: http://kisi.deu.edu.tr//engin.mermut/mat1036_20b_dosyalar/Polya-s-How-to-Solve-It-List.pdf

Özet olarak;

➡️ Problemi anlamak:

✔️ Ne bulman ya da göstermen isteniyor?

✔️ Sorunu kendi sözlerinle ifade edebilir misin?

✔️ Sorunu anlamanıza yardımcı olabilecek bir resim veya diyagram düşünebilir misiniz?

✔️ Çözüm bulabilmeniz için yeterli bilgi var mı?

✔️ Sorunu belirtmek için kullanılan tüm kelimeleri anlıyor musunuz?

✔️ Cevabı almak için soru sormanız mı gerekiyor?

➡️ Bir plan hazırla:

✔️ Tahmin et ve kontrol et

✔️ Sıralı bir liste yapın

✔️ Olanakları ortadan kaldırın

✔️ Özel durumları düşünün.

✔️ Daha basit bir sorunu çözün.

➡️ Planı yürüt

➡️ Tekrar kontrol edin ve çözümü genişletin

LeetCode Çözümleri – 66. Plus One [Google ve eBay Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Plus One”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir tamsayı dizi olarak verilen dizi elemanlarının temsil ettiği tamsayı değerinin bir fazlasını yine bir tamsayı dizisi olarak geri döndürmemiz isteniyor. LeetCod’ea göre bu soru Google ve eBay mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 66. Plus One: https://leetcode.com/problems/plus-one/

➡️ Problem açıklaması:

Given a non-empty array of digits representing a non-negative integer, plus one to the integer.

The digits are stored such that the most significant digit is at the head of the list, and each element in the array contain a single digit.

You may assume the integer does not contain any leading zero, except the number 0 itself.

Example 1:

Input: [1,2,3]

Output: [1,2,4]

Explanation: The array represents the integer 123.

Example 2:

Input: [4,3,2,1]

Output: [4,3,2,2]

Explanation: The array represents the integer 4321.

LeetCode May Challenge – Single Element in a Sorted Array – [Alternatif XOR çözümü] 12. Gün

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 12. gün sorusu “Single Element in a Sorted Array”‘in açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

You are given a sorted array consisting of only integers where every element appears exactly twice, except for one element which appears exactly once. Find this single element that appears only once.

Example 1:

Input: [1,1,2,3,3,4,4,8,8]

Output: 2

Example 2:

Input: [3,3,7,7,10,11,11]

Output: 10

☢️ Note: Your solution should run in O(log n) time and O(1) space.

LeetCode May Challenge – Find the Town Judge – [10. GÜN]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 10. gün sorusu “Find the Town Judge””ın açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

In a town, there are N people labelled from 1 to N. There is a rumor that one of these people is secretly the town judge.

If the town judge exists, then:

– The town judge trusts nobody.

– Everybody (except for the town judge) trusts the town judge.

– There is exactly one person that satisfies properties 1 and 2.

You are given trust, an array of pairs trust[i] = [a, b] representing that the person labelled a trusts the person labelled b.

If the town judge exists and can be identified, return the label of the town judge. Otherwise, return -1.

Example 1:

Input: N = 2, trust = [[1,2]]

Output: 2

Example 2:

Input: N = 3, trust = [[1,3],[2,3]]

Output: 3

Example 3:

Input: N = 3, trust = [[1,3],[2,3],[3,1]]

Output: -1

Example 4:

Input: N = 3, trust = [[1,2],[2,3]]

Output: -1

Example 5:

Input: N = 4, trust = [[1,3],[1,4],[2,3],[2,4],[4,3]]

Output: 3

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [5. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 5. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde döngüler nasıl kullanılır?

➡️ for döngüsü – for (initialization; stopping condition; iteration statement)

➡️ while döngüsü – while (condition)

➡️ do..while döngüsü – do { statement; } while (condition);

➡️ foreach döngüsü – foreach (type element in sequence) { statement; }

➡️ Jump statements – break, continue, return

🔥 1. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=0X7bEBSxygg

🔥 2. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=ziJPCgzvQjE

🔥 3. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=KGaN0O9Nf2U

🔥 4. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=iWGew-FZCmU

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [4. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 4. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Expression-bodied definitions (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/statements-expressions-operators/expression-bodied-members)

➡️ Lambda expressions (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/statements-expressions-operators/lambda-expressions)

➡️ Dizi veri yapısı

➡️ Dizi tanımlama, elemanlarına erişim ve elemanlarını değiştirme, eleman sayısını bulma

➡️ Dizilerde “index” kavramı

➡️ System.Array sınıfına ait bazı hazır metod kullanımları (Sort(), Find(), IndexOf(), Clear())

🔥 1. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=0X7bEBSxygg

🔥 2. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=ziJPCgzvQjE

🔥 3. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=KGaN0O9Nf2U

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

LeetCode May Challenge – First Bad Version 1. GÜN – [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın ilk gün sorusu “First Bad Version”‘ın açıklaması ve çözümü. LeetCode’a göre bu soru Facebook’un mülakatlarında sormuş olduğu sorulardan biriymiş.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

✅ Problem açıklaması:

You are a product manager and currently leading a team to develop a new product. Unfortunately, the latest version of your product fails the quality check. Since each version is developed based on the previous version, all the versions after a bad version are also bad.

Suppose you have n versions [1, 2, …, n] and you want to find out the first bad one, which causes all the following ones to be bad.

You are given an API bool isBadVersion(version) which will return whether version is bad. Implement a function to find the first bad version. You should minimize the number of calls to the API.

Example: Given n = 5, and version = 4 is the first bad version.

call isBadVersion(3) returns false

call isBadVersion(5) returns true

call isBadVersion(4) returns true

Then 4 is the first bad version.

✅ Binary Search: https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [3. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 3. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde metod tanımlama ve çağırma

➡️ Parametreler ve argümanlar

➡️ Opsiyonel parametreler (optional parameters)

➡️ Adlandırılmış parametreler (named parameters)

➡️ “Method overloading” ve metod imzası kavramları

➡️ “return” ifadesi

➡️ “void” geri dönüş tipi

➡️ “out” parametre tipi

🔴 1. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=0X7bEBSxygg

🔴 2. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=ziJPCgzvQjE

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

✅ Online Kurslar:

– Codecademy: https://www.codecademy.com/

– Khan Academy: https://www.khanacademy.org/

– MIT Open Course: https://ocw.mit.edu/courses/

– Stanford Online Course: https://online.stanford.edu/

– FreeCodeCamp: https://www.freecodecamp.org/

– Coursera: https://www.coursera.org/