Bloomberg Mülakat Sorusu – Matrix Diagonal Sum

Leetcode içerisinde bulunan “Matrix Diagonal Sum” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi jagged array olarak verilen bir matris içerisindeki iki diagonalde bulunan elemanların toplamını bulmanız isteniyor.

► Leetcode 1572. Matrix Diagonal Sum: https://leetcode.com/problems/matrix-diagonal-sum/

► Problem açıklaması:

Given a square matrix mat, return the sum of the matrix diagonals. Only include the sum of all the elements on the primary diagonal and all the elements on the secondary diagonal that are not part of the primary diagonal.

Example 1:

Input:

mat = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]

Output: 25

Explanation: Diagonals sum: 1 + 5 + 9 + 3 + 7 = 25 Notice that element mat[1][1] = 5 is counted only once.

Example 2:

Input:

mat = [[1,1,1,1], [1,1,1,1], [1,1,1,1], [1,1,1,1]]

Output: 8

Example 3:

Input:

mat = [[5]]

Output: 5

Constraints: n == mat.length == mat[i].length

1 <= n <= 100

1 <= mat[i][j] <= 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.