Leetcode Çözümleri – Shuffle String

Leetcode içerisinde bulunan “Shuffle String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir string‘in her bir karakteri, yine bir tam sayı dizisi olarak verilen index’lerde olacak şekilde shuffle etmeniz isteniyor. ► Leetcode 1528. Shuffle String: https://leetcode.com/problems/shuffle-string/ ► Problem açıklaması: Given a string s and an integer array indices of the same length. The string … Continue reading Leetcode Çözümleri – Shuffle String

C# 10 Yenilikleri – Constant Interpolated Strings

C# 10 ile hayatımıza yeni giren özelliklerden biri constant interpolated strings yapısı. C# 9 ve öncesi versiyonlarda const değerler içerisinde + operatörü ile string concatenation işlemi yapabiliyorduk. Yani aşağıdaki kod legal idi; fakat şunu yapamıyorduk; Bunun nedeni de string interpolation arka tarafta string.Format çağırıyordu ve bir method çağırımı compile time’da constant olamayacağı için hata veriyordu … Continue reading C# 10 Yenilikleri – Constant Interpolated Strings

Linkedin Mülakat Sorusu – Isomorphic Strings

LeetCode içerisinde bulunan “Isomorphic Strings” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen iki string içerisinde, ilk string içerisindeki karakterlerin ikinci string içerisinde tam olarak map’lenmesinin olup olmadığı soruluyor. ► LeetCode 205. Isomorphic Strings: https://leetcode.com/problems/isomorphic-strings/ ► Problem açıklaması: Given two strings s and t, determine if they are isomorphic. Two strings s and t are … Continue reading Linkedin Mülakat Sorusu – Isomorphic Strings

LeetCode Çözümleri – Determine if String Halves Are Alike

LeetCode içerisinde bulunan “Determine if String Halves Are Alike” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir string‘in ilk ve ikinci yarısındaki ünlü harf sayılarının eşit olup olmadığını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1704. Determine if String Halves Are Alike: https://leetcode.com/problems/determine-if-string-halves-are-alike/ ► Problem açıklaması: You are given a string s of even length. Split this … Continue reading LeetCode Çözümleri – Determine if String Halves Are Alike

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 16: Exceptions – String to Integer

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 16: Exceptions – String to Integer” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda try catch ile exception handling kısmında kısaca baktık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 16: Exceptions – String to Integer: https://www.hackerrank.com/challenges/30-exceptions-string-to-integer/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re getting started with Exceptions by … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 16: Exceptions – String to Integer

LeetCode Çözümleri – 796. Rotate String

LeetCode içerisinde bulunan “Rotate String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen iki string‘ten, ilk string herhangi bir sayıda rotasyon ile ikinci string’e dönüşüp dönüşemeyeceği soruluyor. ► LeetCode 796. Rotate String: https://leetcode.com/problems/rotate-string/ ► Problem açıklaması: We are given two strings, s and goal. A shift on s consists of taking string s and moving … Continue reading LeetCode Çözümleri – 796. Rotate String

LeetCode Çözümleri – 1544. Make The String Great

LeetCode içerisinde bulunan “Make The String Great” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir string‘i, “iyi” bir string yapmanız gerekiyor. Bu da string’i, birbirini takip eden aynı karakterlerden – fakat biri küçük diğer büyük harf olacak şekilde – arındırmanız demek. ► LeetCode 1544. Make The String Great: https://leetcode.com/problems/make-the-string-great/ ► Problem açıklaması: Given a … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1544. Make The String Great

LeetCode Çözümleri – 459. Repeated Substring Pattern

LeetCode içerisinde bulunan “Repeated Substring Pattern” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen string‘in belirli bir string’in kendini tekrar etmesi ile oluşup oluşmadığı soruluyor. ► LeetCode 459. Repeated Substring Pattern: https://leetcode.com/problems/repeated-substring-pattern/ ► Problem açıklaması: Given a string s, check if it can be constructed by taking a substring of it and appending multiple copies … Continue reading LeetCode Çözümleri – 459. Repeated Substring Pattern

HackerRank Çözümleri – Repeated String

HackerRank içerisinde bulunan “Repeated String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string ve n sayısı için, verilen string’i n uzunlukta olacak şekilde karakterlerini yazarak sonuç string’inde kaç tane ‘a’ karakteri olduğunu bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Repeated String: https://www.hackerrank.com/challenges/repeated-string/problem ► Problem açıklaması: There is a string, s, of lowercase English letters that … Continue reading HackerRank Çözümleri – Repeated String

HackerRank Çözümleri – Super Reduced String

HackerRank içerisinde bulunan “Super Reduced String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string‘in içerisinde, yan yana olan aynı karakterlerin silinerek elde edilebilecek son string’i bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Super Reduced String: https://www.hackerrank.com/challenges/reduced-string/problem ► Problem açıklaması: Reduce a string of lowercase characters in range ascii[‘a’..’z’]by doing a series of operations. In each … Continue reading HackerRank Çözümleri – Super Reduced String