LeetCode Çözümleri – 605. Can Place Flowers

LeetCode içerisinde bulunan “Can Place Flowers” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir çiçekliği temsil bir tam sayı dizisinde, iki çiçeğin yan yana olmaması koşuluyla verilen çiçek sayısının hepsinin yerleştirilip yerleştirilemeyeceği soruluyor. ► LeetCode 605. Can Place Flowers: https://leetcode.com/problems/can-place-flowers/ ► Problem açıklaması: You have a long flowerbed in which some of the plots are planted, … Continue reading LeetCode Çözümleri – 605. Can Place Flowers

LeetCode Çözümleri – 504. Base 7

LeetCode içerisinde bulunan “Base 7” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen 32-bit integer değerin 7 tabanında gösterimini geriye döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 504. Base 7: https://leetcode.com/problems/base-7/ ► Problem açıklaması: Given an integer num, return a string of its base 7 representation. Example 1: Input: num = 100 Output: “202” Example 2: Input: num … Continue reading LeetCode Çözümleri – 504. Base 7

LeetCode Çözümleri – 345. Reverse Vowels of a String

LeetCode içerisinde bulunan “Reverse Vowels of a String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string içerisindeki ünlü harfleri tersten yazdırmanız isteniyor. ► LeetCode 345. Reverse Vowels of a String: https://leetcode.com/problems/reverse-vowels-of-a-string/ ► Problem açıklaması: Given a string s, reverse only all the vowels in the string and return it. The vowels are ‘a’, … Continue reading LeetCode Çözümleri – 345. Reverse Vowels of a String

LeetCode Çözümleri – 500. Keyboard Row

LeetCode içerisinde bulunan “Keyboard Row” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string dizisi içerisinde, Amerikan klavyesi üzerinde aynı satırdaki harflerden oluşan string’leri geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 500. Keyboard Row: https://leetcode.com/problems/keyboard-row/ ► Problem açıklaması: Given an array of strings words, return the words that can be typed using letters of the alphabet … Continue reading LeetCode Çözümleri – 500. Keyboard Row

LeetCode Çözümleri – 342. Power of Four

LeetCode içerisinde bulunan “Power of Four” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen 32-bit signed bir tam sayının 4’ün tam kuvveti olup olmadığını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 342. Power of Four: https://leetcode.com/problems/power-of-four/ ► Problem açıklaması: Given an integer n, return true if it is a power of four. Otherwise, return false. An integer n … Continue reading LeetCode Çözümleri – 342. Power of Four

LeetCode Çözümleri – 190. Reverse Bits

LeetCode içerisinde bulunan “Reverse Bits” sorusunun açıklaması ve çözümü. Soruda size verilen 32-bit unsigned bir tam sayının bitlerini tersine çevirmeniz isteniyor. ► LeetCode 190. Reverse Bits: https://leetcode.com/problems/reverse-bits/ ► Problem açıklaması: Reverse bits of a given 32 bits unsigned integer. Note: Note that in some languages such as Java, there is no unsigned integer type. In … Continue reading LeetCode Çözümleri – 190. Reverse Bits

LeetCode Çözümleri – 695. Max Area of Island

LeetCode içerisinde bulunan “Max Area of Island” sorusunun açıklaması ve çözümü. Soruda size verilen 2 boyutlu bir grid içerisinde oluşan kara parçalarının (1) oluşturduğu en büyük ada alanını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 191. Number of 1 Bits: https://leetcode.com/problems/number-of-1-bits/ ► Problem açıklaması: Given a non-empty 2D array grid of 0’s and 1’s, an island is a … Continue reading LeetCode Çözümleri – 695. Max Area of Island

LeetCode Çözümleri – 191. Number of 1 Bits

LeetCode içerisinde bulunan “Number of 1 Bits” sorusunun açıklaması ve çözümü. Soruda size verilen bir unsigned integer’ın binary gösteriminde kaç adet 1 olduğunu bulmanız isteniyor. ► LeetCode 191. Number of 1 Bits: https://leetcode.com/problems/number-of-1-bits/ ► Problem açıklaması: Write a function that takes an unsigned integer and returns the number of ‘1’ bits it has (also known … Continue reading LeetCode Çözümleri – 191. Number of 1 Bits

LeetCode Çözümleri – 1288. Remove Covered Intervals

LeetCode içerisinde bulunan “Remove Covered Intervals” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir “aralık”lar dizisi içinde, birbirini kapsayan aralıklardan birini silmeniz isteniyor. ► LeetCode 1288. Remove Covered Intervals: https://leetcode.com/problems/remove-covered-intervals/ ► Problem açıklaması: Given a list of intervals, remove all intervals that are covered by another interval in the list. Interval [a,b) is covered by interval … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1288. Remove Covered Intervals

LeetCode Çözümleri – 985. Sum of Even Numbers After Queries

LeetCode içerisinde bulunan “Sum of Even Numbers After Queries” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir tam sayı dizisi ve hangi elemana ne kadar ekleneceğini belirten bir jagged array ile, bu ekleme işlemi sonunda oluşan tüm çift sayıları geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 985. Sum of Even Numbers After Queries: https://leetcode.com/problems/sum-of-even-numbers-after-queries/ ► Problem açıklaması: We … Continue reading LeetCode Çözümleri – 985. Sum of Even Numbers After Queries