.NET MAUI Nedir? | .NET MAUI Mimarisi ve Kurulumu

.NET Multiplatform App UI (kısaca MAUI), Windows, macOS, iOS ve Android‘i hedefleyen cross platform UI uygulamaları oluşturmak için Microsoft’un yeni bir framework’ü. .NET MAUI ile bu platformlardan herhangi birinde çalışan zengin, etkileşimli, yerel bir UI uygulaması oluşturabilirsiniz. Tek bir kod tabanı ile tüm bu platformları destekleyen ve kodun %100’ünü aralarında paylaşan bir uygulama oluşturabilirsiniz. Kısacası … Continue reading .NET MAUI Nedir? | .NET MAUI Mimarisi ve Kurulumu

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 1: Data Types

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 1: Data Types” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizin konsol‘dan aldığınız int, double ve string tipinde değişkenlerini “+” operatörü kullanarak konsola yazdırmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 1: Data Types: https://www.hackerrank.com/challenges/30-data-types/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re discussing data types. Check … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 1: Data Types

C# 9.0 Yenilikleri – Top-level Statements

C# 9.0 versiyonu ile gelen “top-level statements” özelliğine göz attık videoda. Özellikle C#’a yeni başlayan kişiler için kod yazmayı daha basit hale getirdiğini düşündüğüm bir yapı. Şimdi boş bir konsol uygulaması oluşturduğunuz düşünelim, karşınıza gelen kod bloğu şu şekilde oluyor; Yeni başlayan kişiler için, using, namespace, static, void, Main, diziler, args gibi birçok bilmediği yapı … Continue reading C# 9.0 Yenilikleri – Top-level Statements

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [1. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 1. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde; ➡️ Hello World! https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program ➡️ Konsoldan bilgi alma ve konsola bilgi yazmak (Console.ReadLine() ve Console.WriteLine()) ➡️ Nümerik data tipleri (int, double, decimal, float) ➡️ Cast mantığı (implicit casting, explicit casting) ➡️ Data tipleri çevrimi … Continue reading Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [1. Kısım]

DateTime.Parse(string) kullanmayı bırakamaz mıyız?

Scott Hanselman’ın What Great .NET Developers Ought To Know (More .NET Interview Questions) isimli yazısında da bahsedilği gibi, başta Stack Overflow olmak üzere birçok online sitede aşağıdaki şekilde kod örneklerine rastlıyorum: DateTime dt = DateTime.Parse(myString); Buna bir son verilmesi lazım. Bu kullanımda bir problem var. DateTime.Parse(string) metodu default olarak CurrentCulture ayalarını kullanmaktadır. Ve bu ayarlara istinaden direkt olarak … Continue reading DateTime.Parse(string) kullanmayı bırakamaz mıyız?

F# Programını Çalıştırmak

F# programlarını Visual Studio içerisinde çalıştırmanın iki yolu var; F# projesi oluşturmak – tıpkı C# projesi oluşturmak gibi – veya F# interactive penceresini kullanmak. F# dili, Visual Studio 2013 içerisinde aşağıdaki proje tiplerini destekliyor; – Console Application, klasik konsol uygulama projesi template’i. – Library, sınıf kütüphanesi template’i. – Tutorial, F# örnekleri içeren bir konsol uygulaması. … Continue reading F# Programını Çalıştırmak

F# ile Temel Veri Tipleri

F# bir .NET ailesi dili. Bu yüzden, temel veri tipleri ve referans’ları C# ile çok benziyor. F# bir strongly typed dildir. Bu nedenle tür dönüşümlerinde oluşan bir hata compile time’da meydana gelir. Bu sayede bu tür hatalar, yazılım geliştirmenin erken evrelerinde kontrol edilip müdahele edilebilir. C# ile F# arasındaki farklardan biri de; F# örnekleri açıkça … Continue reading F# ile Temel Veri Tipleri

Neden Programlama Bu Kadar Zor?

Üniversiteye ilk başladığım yıllarda – ki programlama ile tanışmam bu senelere denk geliyor – programlamanın kolay olduğunu düşünüyordum. Neden zor olduğunu düşünmeliydim ki? Bir insanın ürettiği makinaya input’ları gönderip, makinın bu inputları işlemesi ve insanların anlayabileceği output’lar üretmesi bana hep kolay görünüyordu.                   Programcı’nın Wikipedia’daki tanımına bakarsak … Continue reading Neden Programlama Bu Kadar Zor?

Workflow Foundation 4.0 ile Workflow Kodlamak

Daha önceki yazılarda workflow’ları designer kısmından sürükle bırak yöntemi ile diagramımıza ekliyorduk. Bu workflow’ları kod yardımı ile de diagramımıza uygulayabiliriz. Her workflow kod ile ya da tasarım ile diagramlara eklenebilir, bu tamamen seçim meselesi. Fakat kod ile workflow’ları uygulamak size bu yapıların nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgiler verecektir. Başlangıç için bir Visual C# konsol … Continue reading Workflow Foundation 4.0 ile Workflow Kodlamak

Workflow Foundation 4.0 ile Temel Elemanları Eklemek

Workflow Foundation 4.0, bize kullanmak için If, While, Assign, Sequence gibi yönetimsel elemanlar sunar. Bu yazıda bu elemanların nasıl kullanılacağına dair bilgiler vermeye çalışacağım. WF 4.0 kullanıcıları workflow elemanları tarafından kullanılan tüm değişkenleri tanımlamak zorundadırlar. Şimdi projemize iki adet değişken tanımlayalım. Birinci değişkenimiz kaç adet zile ihtiyacımız olduğunu gösteren NumberOfBells, diğerini de şimdiye kadar kaç … Continue reading Workflow Foundation 4.0 ile Temel Elemanları Eklemek