HackerRank Çözümleri – Mars Exploration

HackerRank içerisinde bulunan “Mars Exploration” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir “SOS” string’inin orijinalinden kaç adet farklı karakter barındırdığını bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Mars Exploration: https://www.hackerrank.com/challenges/mars-exploration/problem ► Problem açıklaması: A space explorer’s ship crashed on Mars! They send a series of SOS messages to Earth for help. Letters in some of … Continue reading HackerRank Çözümleri – Mars Exploration

HackerRank Çözümleri – Super Reduced String

HackerRank içerisinde bulunan “Super Reduced String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string‘in içerisinde, yan yana olan aynı karakterlerin silinerek elde edilebilecek son string’i bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Super Reduced String: https://www.hackerrank.com/challenges/reduced-string/problem ► Problem açıklaması: Reduce a string of lowercase characters in range ascii[‘a’..’z’]by doing a series of operations. In each … Continue reading HackerRank Çözümleri – Super Reduced String

HackerRank Çözümleri – Grading Students

HackerRank içerisinde bulunan “Grading Students” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen sınav sonuçlarını, aşağıda yazılan kurallara göre yuvarlamanız isteniyor. ► HackerRank – Grading Students: https://www.hackerrank.com/challenges/grading/problem ► Problem açıklaması: HackerLand University has the following grading policy: – Every student receives a in the inclusive range from 0 to 100. – Any grade less than … Continue reading HackerRank Çözümleri – Grading Students

HackerRank Çözümleri – CamelCase

HackerRank içerisinde bulunan “CamelCase” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size camelCase olarak yazılmış bir string’in içerisinde kaç adet kelime olduğunu bulmanız isteniyor. ► HackerRank – CamelCase: https://www.hackerrank.com/challenges/camelcase/problem ► Problem açıklaması: There is a sequence of words in CamelCase as a string of letters, s, having the following properties: – It is a concatenation of … Continue reading HackerRank Çözümleri – CamelCase

HackerRank Çözümleri – Fibonacci Modified

HackerRank içerisinde bulunan “Fibonacci Modified” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda fibonacci serisinin değiştirilmiş hali olarak, bir önceki sayının kendisi değil de karesinin toplamı şeklinde çözüm bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Fibonacci Modified: https://www.hackerrank.com/challenges/fibonacci-modified/problem ► Problem açıklaması: Implement a modified Fibonacci sequence using the following definition: t(i + 2) = t(i) + t(i + 2)^2 … Continue reading HackerRank Çözümleri – Fibonacci Modified

HackerRank Çözümleri – Extra Long Factorials

HackerRank içerisinde bulunan “Extra Long Factorials” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayının faktöriyelini bulmanız isteniyor. Bazı inputlar için faktöriyel 64-bit tam sayıyı aşabilir, bu yüzden daha büyük bir tam sayı tipi kullanmanız gerekiyor. ► HackerRank – Extra Long Factorials: https://www.hackerrank.com/challenges/extra-long-factorials/problem ► Problem açıklaması: The factorial of the integer n, written … Continue reading HackerRank Çözümleri – Extra Long Factorials

HackerRank Çözümleri – Fair Rations

HackerRank içerisinde bulunan “Fair Rations” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisi içerisinde, aşağıdaki kurala istinaden kaç adet sayı eklemesi yapılarak tüm sayıların çift sayı olabileceği soruluyor. ► HackerRank – Fair Rations: https://www.hackerrank.com/challenges/fair-rations/problem ► Problem açıklaması: You are the benevolent ruler of Rankhacker Castle, and today you’re distributing bread. Your … Continue reading HackerRank Çözümleri – Fair Rations

HackerRank Çözümleri – Minimum Loss

HackerRank içerisinde bulunan “Minimum Loss” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size ev fiyatları olarak verilen bir integer dizisi içerisinde, önce satın almak koşulu ile, satın alınıp sonrasında satış yapıldığında elde edebileceğiniz minimum zarar soruluyor. ► HackerRank – Minimum Loss: https://www.hackerrank.com/challenges/minimum-loss/problem ► Problem açıklaması: Lauren has a chart of distinct projected prices for a house … Continue reading HackerRank Çözümleri – Minimum Loss

HackerRank Çözümleri – Find the Median

HackerRank içerisinde bulunan “Find the Median” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir seri içerisindeki medyan değerini, yani seriyi ortadan ikiye ayıran değeri bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Find the Median: https://www.hackerrank.com/challenges/find-the-median/problem ► Problem açıklaması: The median of a list of numbers is essentially its middle element after sorting. The same number of … Continue reading HackerRank Çözümleri – Find the Median

HackerRank Çözümleri – Time Complexity: Primality

HackerRank içerisinde bulunan “Time Complexity: Primality” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir sayının asal sayı olup olmadığını O(sqrt(n)) zamanında bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Time Complexity: Primality: https://www.hackerrank.com/challenges/ctci-big-o/problem ► Problem açıklaması: A prime is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself. Given p … Continue reading HackerRank Çözümleri – Time Complexity: Primality