Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 1: Data Types

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 1: Data Types” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizin konsol‘dan aldığınız int, double ve string tipinde değişkenlerini “+” operatörü kullanarak konsola yazdırmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 1: Data Types: https://www.hackerrank.com/challenges/30-data-types/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re discussing data types. Check … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 1: Data Types

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 0: Hello, World.

Hackerrank‘in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 0: Hello, World” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizin console’dan alınan bir string’i yine console’a yeni bir satırda yazdırmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 0: Hello, World: https://www.hackerrank.com/challenges/30-hello-world/problem ► Problem açıklaması: Objective In this challenge, we review some basic concepts that … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 0: Hello, World.

HackerRank Çözümleri – Chocolate Feast

HackerRank içerisinde bulunan “Chocolate Feast” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir çikolata dükkanı için, belirli bir sayıda çikolata kabı getirdiğinizde belirli bir sayıda çikolata barı alabileceğiniz, belirli bir sayıda çikolata ile maksimum promosyonlar ile birlikte kaç adet çikolata yiyebileceğinizi hesaplamanız isteniyor. ► HackerRank – Chocolate Feast: https://www.hackerrank.com/challenges/chocolate-feast/problem ► Problem açıklaması: Little Bobby … Continue reading HackerRank Çözümleri – Chocolate Feast

HackerRank Çözümleri – Repeated String

HackerRank içerisinde bulunan “Repeated String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string ve n sayısı için, verilen string’i n uzunlukta olacak şekilde karakterlerini yazarak sonuç string’inde kaç tane ‘a’ karakteri olduğunu bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Repeated String: https://www.hackerrank.com/challenges/repeated-string/problem ► Problem açıklaması: There is a string, s, of lowercase English letters that … Continue reading HackerRank Çözümleri – Repeated String

HackerRank Çözümleri – Cycle Detection

HackerRank içerisinde bulunan “Cycle Detection” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir linked list içerisinde döngüsel bir yapı olup olmadığını bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Cycle Detection: https://www.hackerrank.com/challenges/detect-whether-a-linked-list-contains-a-cycle/problem ► Problem açıklaması: A linked list is said to contain a cycle if any node is visited more than once while traversing the list. Given … Continue reading HackerRank Çözümleri – Cycle Detection

HackerRank Çözümleri – Sherlock and Squares

HackerRank içerisinde bulunan “Sherlock and Squares” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen iki sayı arasındaki tam kare olan sayıların adetini bulmanız istenir. ► HackerRank – Sherlock and Squares: https://www.hackerrank.com/challenges/sherlock-and-squares/problem ► Problem açıklaması: Watson likes to challenge Sherlock’s math ability. He will provide a starting and ending value that describe a range of integers, inclusive … Continue reading HackerRank Çözümleri – Sherlock and Squares

HackerRank Çözümleri – Viral Advertising

HackerRank içerisinde bulunan “Viral Advertising” sorusunun açıklaması ve çözümü. HackerLand Enterprise firması yeni bir reklam stratejisi üzerinde çalışıyor. İlk günde bu reklamı 5 kişiye gösteriyorlar sosyal medyada. Ve bu kişi sayısının yarısı 3’er arkadaşı ile paylaşıyor bu reklamı. Size verilen n gün sonra bu reklamı kaç kişi gördüğünü bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Viral Advertising: … Continue reading HackerRank Çözümleri – Viral Advertising

HackerRank Çözümleri – Mars Exploration

HackerRank içerisinde bulunan “Mars Exploration” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir “SOS” string’inin orijinalinden kaç adet farklı karakter barındırdığını bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Mars Exploration: https://www.hackerrank.com/challenges/mars-exploration/problem ► Problem açıklaması: A space explorer’s ship crashed on Mars! They send a series of SOS messages to Earth for help. Letters in some of … Continue reading HackerRank Çözümleri – Mars Exploration

HackerRank Çözümleri – Super Reduced String

HackerRank içerisinde bulunan “Super Reduced String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string‘in içerisinde, yan yana olan aynı karakterlerin silinerek elde edilebilecek son string’i bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Super Reduced String: https://www.hackerrank.com/challenges/reduced-string/problem ► Problem açıklaması: Reduce a string of lowercase characters in range ascii[‘a’..’z’]by doing a series of operations. In each … Continue reading HackerRank Çözümleri – Super Reduced String

HackerRank Çözümleri – Grading Students

HackerRank içerisinde bulunan “Grading Students” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen sınav sonuçlarını, aşağıda yazılan kurallara göre yuvarlamanız isteniyor. ► HackerRank – Grading Students: https://www.hackerrank.com/challenges/grading/problem ► Problem açıklaması: HackerLand University has the following grading policy: – Every student receives a in the inclusive range from 0 to 100. – Any grade less than … Continue reading HackerRank Çözümleri – Grading Students