Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that require bit manipulation … Continue reading Bit Manipülasyonları – 3. Kısım

Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. 1. Kısım: https://youtu.be/OgphAV9JIKc ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically manipulating bits or other pieces of data shorter than a word. Computer programming tasks that … Continue reading Bit Manipülasyonları – 2. Kısım

Bit Manipülasyonları – 1. Kısım

Bit manipülasyonlarını, bilgisayar aritmetiğinde elde ettiğiniz verinin bitleri üzerinde değişiklikler/kontroller yaparak, elde etmek istediğiniz sonuca genellikle daha hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak işlemler bütünü olarak adlandırabiliriz. Ben de programlarınızı yazarken kullanabileceğiniz bazı temel bit manipülasyonlarını bir kaç kısımdan oluşacak şekilde anlatmaya çalışacağım bu seride. ► Bit manipulation: https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation Bit manipulation is the act of algorithmically … Continue reading Bit Manipülasyonları – 1. Kısım