Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [5. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin 5. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Go içerisinde fonksiyon tanımlama

➡️ Go içerisinde “scope” mantığı

➡️ Go içerisinde fonksiyonlardan değer döndürme

➡️ Go içerisinde fonksiyonları tekrar tekrar kullanma

➡️ Go içerisinde fonksiyonlardan birden fazla değer döndürme

➡️ Go içerisinde “defer” anahtar sözcüğü ile fonksiyonları bekletmek

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn Go” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-go

Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [4. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin 4. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Go içerisinde if statement’ı kullanımı

➡️ Go içerisinde else if statement’i kullanımı

➡️ Go içerisinde karşılaştırma operatörleri

➡️ Go içerisinde mantık operatörleri

➡️ Go içerisinde “short variable declaration operator” kullanımı

➡️ Go içerisinde rastgele sayılar üretmek, math/rand paketi ve Intn() fonksiyonu kullanımı

➡️ Go içerisinde seed kavramı ve unique seed’ler oluşturmak, rand.seed(time.Now().UnixNano())

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn Go” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-go

Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [3. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin 3. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Go içerisinde fmt paketinin kullanımı (https://golang.org/pkg/fmt/)

➡️ fmt.Println() ve fmt.Print() farkı

➡️ fmt.Printf() ile interpolated string kullanımı

➡️ Go içerisinde “verbs” kavramı – %v, %T, %d, and %f (https://golang.org/pkg/fmt/#hdr-Printing)

➡️ Go içerisinde fmt.Sprint(), fmt.Sprintln() ve fmt.Sprintf() fonksiyonlarının kullanımı

➡️ Go içerisinde fmt.Scan() kullanımı

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn Go” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-go

Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [2. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin ikinci kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Go içerisinde literal kavramı

➡️ Go içerisinde const kavramı

➡️ Temel tipler, int, float, complex, string

➡️ Go değişken oluşturma

➡️ Go içerisinde hata okumak

➡️ Go içerisinde inferred type kavramı

➡️ Go default değer ataması

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn Go” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-go

Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [1. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin ilk kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Go ve Golang nedir?

➡️ Go programlamanın kullanım yerleri

➡️ Go derleyicisi

➡️ Go dosyalarını çalıştırma ve build etme

➡️ Paket (package) kavramı

➡️ Paket import etmek

➡️ Main fonksiyonu ve main paketi

➡️ fmt paketi kullanımı

➡️ Online ve komut satırından Go dökümasyonuna ulaşmak

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn Go” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-go

Codecademy – “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – 9. Kısım

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 9. ve son kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu eğitime katılan herkese teşekkür ederim. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde referans tipleri ve değer tiplerine genel bakış

➡️ Referans tiplerinde == operatörü kullanımı

➡️ Polymorphism kavramına genel bakış

➡️ Upcasting ve downcasting kavramları

➡️ Unassigned ve null kavramları

➡️ Object tipine genel bakış

➡️ String tipi

➡️ Immutable kavramı nedir? Neden önemlidir?

➡️ String’ler için == operatörü kullanımı

➡️ String için unassigned, null ve boş string kavramları

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/courses/learn-c-sharp

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [8. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 8. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde inheritance kavramı nedir?

➡️ subclass, derived class, superclass ve base class kavramları

➡️ Interface kavramına derin bir bakış

➡️ base anahtar sözcüğü (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/base)

➡️ protected erişim sağlayıcısı

➡️ virtual ve override kavramları

➡️ abstract kavramı

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/courses/learn-c-sharp

LeetCode May Challenge – Single Element in a Sorted Array – [Alternatif XOR çözümü] 12. Gün

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 12. gün sorusu “Single Element in a Sorted Array”‘in açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

You are given a sorted array consisting of only integers where every element appears exactly twice, except for one element which appears exactly once. Find this single element that appears only once.

Example 1:

Input: [1,1,2,3,3,4,4,8,8]

Output: 2

Example 2:

Input: [3,3,7,7,10,11,11]

Output: 10

☢️ Note: Your solution should run in O(log n) time and O(1) space.

LeetCode May Challenge – Find the Town Judge – [10. GÜN]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 10. gün sorusu “Find the Town Judge””ın açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

In a town, there are N people labelled from 1 to N. There is a rumor that one of these people is secretly the town judge.

If the town judge exists, then:

– The town judge trusts nobody.

– Everybody (except for the town judge) trusts the town judge.

– There is exactly one person that satisfies properties 1 and 2.

You are given trust, an array of pairs trust[i] = [a, b] representing that the person labelled a trusts the person labelled b.

If the town judge exists and can be identified, return the label of the town judge. Otherwise, return -1.

Example 1:

Input: N = 2, trust = [[1,2]]

Output: 2

Example 2:

Input: N = 3, trust = [[1,3],[2,3]]

Output: 3

Example 3:

Input: N = 3, trust = [[1,3],[2,3],[3,1]]

Output: -1

Example 4:

Input: N = 3, trust = [[1,2],[2,3]]

Output: -1

Example 5:

Input: N = 4, trust = [[1,3],[1,4],[2,3],[2,4],[4,3]]

Output: 3

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [7. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 7. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde “Static” kavramı (Property ve Metodlar)

➡️ C# içerisinde static constructor kavramı nedir? Nasıl kullanılır?

➡️ Interface kavramına derin bir bakış

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/courses/learn-c-sharp