Tag Archives: youtube

Youtube’un dislike sayısını gizlemesi

Youtube 10 Kasım 2021’de yayınladığı bir blog yazısıyla videolardaki dislike sayılarını gizlediğini açıkladı.

Bunun temel nedeni olarak ta küçük içerik üreticilerini “dislike mobs” adı verilen bir çok fazla dislike yağmurundan korumak demişler. Yaptıkları araştırmalarda özellikle küçük içerik üreticilerinin buna maruz kaldıkları ortaya çıkmış vs. vs.

Öncelikle bu “dislike mobs” sorunu yeni bir sorun değil. Youtube’un kurulduğundan beri var olan bir sorun. Fakat bence Youtube Rewind 2018 ile daha görülebilir hale geldi, özellikle kendileri de buna maruz kaldıklarında.

Youtube Rewind kısaca, youtube’un her sene aralık ayının başlarında oluşturduğu, o senenin en çok izlenen veya en çok öne çıkan içeriklerin oluşturdukları bir kolaj videosu olarak düşünebilirsiniz. Fakat 2018 rewind videosu çok kötüydü, çoğunlukla gözümüze sjw sokmuşlardı, berbattı ve yayınlandıktan sadece 7 gün sonra Justin Bieber’ın “Baby” şarkısını geçerek youtube en fazla dislike alan videosu oldu. Şu anda 19 milyon’u geçmiş durumda dislike sayısı.

İşte bu olaylar yaşanırken de Youtube staff’ları farkediyorlar ki çok fazla fazla dislike almak inanılmaz kötü hissettiriyor. Bu nedenle dislike sayısını gizlemeyi ve/veya dislike butonunu tamamen kaldırmayı düşündüler o yıllarda. Ve 10 kasım itibariyle de uygulamaya başladılar.

Peki bizler için ne değişecek?

– İçerik üreticileri yine Youtube Studio içerisinden dislike sayılarını görebiliyor olacaklar her bir video için.

– İzleyiciler dislike sayısını göremeyecekler, fakat bir videoyu dislike yapabilecekler.

– Geliştiriciler için ise 13 Aralık 2021’den itibaren dislike bilgilerini API üzerinden alamıyor olacaklar.

Benim fikirlerim şunlar;

Beğenmeme düğmesi bana videonun iyi olup olmadığını söyleyebilir kesinlik ifade etmese de. Ama şimdi, beğenmeme sayısını bile göremezsem videonun iyi olup olmadığını bilebilirim? Ya o video benim haberim olmadan beni manipüle etmeye çalışan bir video ise? Beğenmeyenleri göstermek önemlidir. Kullanıcıya, diğer izleyicilerin video hakkında nasıl düşündüklerini gösterir, böylece zamanlarını boşa harcamadan önce videonun nasıl olduğu hakkında bir fikre sahip olurlar. Youtube, bana sadece kurumsal markaları korumak için beğenmeme butonunu kelimenin tam anlamıyla devre dışı bıraktı gibi geliyor.

Bu arada, bazı sosyal medya sitelerinin dislike almadığı doğrudur. Ancak orada tükettiğiniz içerik genellikle çok daha hızlıdır. Instagram’da birinin fotoğrafına bakar ve beğenmezseniz, bir sonrakine kaydırmanız yeterlidir. Orada dislike butonunun olması pek mantıklı değil.

Ancak, YouTube’da videodan ne bekleyeceğinizi bilmek için birkaç saniye, hatta dakikalarca izlemeniz gerekebilir. Beğenme/beğenmeme oranı, o videonun sizin zamanınıza değip değmeyeceğine hızlı bir şekilde karar vermek için geçerli bir araçtı bence.

Peki alternatif olarak ne yapılabilirdi?

Youtube’ta çok fazla sahte hesap var bu hepimizin bildiği bir durum. Bir şekilde onaylı olacak şekilde hesaplar oluşturulabilmeli. Cep telefonu onaylı mesela. Böylece ben bu kişiyi banladığımda 10 tane hesap alıp gelemez. Ek olarak clickbait videolar. İnsanlar bunlara dislike vermeliler ki, diğer insanlar bu videoları izlemeye tenezzül etmesin, vakitlerini harcamasınlar.

Küçük içerik üreticilerini korumak içinmiş, yersen..

Kaynaklar:

– An update to dislikes on YouTube: https://blog.youtube/news-and-events/update-to-youtube/

– Update to YouTube Dislike Counts: https://support.google.com/youtube/thread/134791097/update-to-youtube-dislike-counts

– List of most-disliked YouTube videos: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-disliked_YouTube_videos

– YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind: https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube_Rewind_2018:_Everyone_Controls_Rewind#Dislikes

– Youtube tweet’i: https://twitter.com/YouTube/status/1073280323608285185

LeetCode Çözümleri – 58. Length of Last Word

✔️ LeetCode içerisinde bulunan “Length of Last Word”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 58. Length of Last Word: https://leetcode.com/problems/length-of-last-word/

➡️ Problem açıklaması:

Given a string s consists of upper/lower-case alphabets and empty space characters ‘ ‘, return the length of last word (last word means the last appearing word if we loop from left to right) in the string. If the last word does not exist, return 0.

Note: A word is defined as a maximal substring consisting of non-space characters only.

Example:

Input: “Hello World”

Output: 5

https://youtu.be/z5pN9k1l248

LeetCode Çözümleri – 66. Plus One [Google ve eBay Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Plus One”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir tamsayı dizi olarak verilen dizi elemanlarının temsil ettiği tamsayı değerinin bir fazlasını yine bir tamsayı dizisi olarak geri döndürmemiz isteniyor. LeetCod’ea göre bu soru Google ve eBay mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 66. Plus One: https://leetcode.com/problems/plus-one/

➡️ Problem açıklaması:

Given a non-empty array of digits representing a non-negative integer, plus one to the integer.

The digits are stored such that the most significant digit is at the head of the list, and each element in the array contain a single digit.

You may assume the integer does not contain any leading zero, except the number 0 itself.

Example 1:

Input: [1,2,3]

Output: [1,2,4]

Explanation: The array represents the integer 123.

Example 2:

Input: [4,3,2,1]

Output: [4,3,2,2]

Explanation: The array represents the integer 4321.

LeetCode May Challenge – Single Element in a Sorted Array – [Alternatif XOR çözümü] 12. Gün

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 12. gün sorusu “Single Element in a Sorted Array”‘in açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

You are given a sorted array consisting of only integers where every element appears exactly twice, except for one element which appears exactly once. Find this single element that appears only once.

Example 1:

Input: [1,1,2,3,3,4,4,8,8]

Output: 2

Example 2:

Input: [3,3,7,7,10,11,11]

Output: 10

☢️ Note: Your solution should run in O(log n) time and O(1) space.

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [6. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 6. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde sınıf kavramı nedir?

➡️ new anahtar sözcüğü ile nesneler oluşturmak (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/new-operator)

➡️ C# içerisinde field kavramı

➡️ C# içerisinde property kavramı

➡️ Automatic Properties (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/auto-implemented-properties)

➡️ Metodlar nelerdir?

➡️ Constructor (yapıcılar) Kavramı

➡️ Constructor Overloading (“this” anahtar sözcüğü) (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/this)

➡️ Public ve Private access modifiers

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [4. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 4. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Expression-bodied definitions (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/statements-expressions-operators/expression-bodied-members)

➡️ Lambda expressions (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/statements-expressions-operators/lambda-expressions)

➡️ Dizi veri yapısı

➡️ Dizi tanımlama, elemanlarına erişim ve elemanlarını değiştirme, eleman sayısını bulma

➡️ Dizilerde “index” kavramı

➡️ System.Array sınıfına ait bazı hazır metod kullanımları (Sort(), Find(), IndexOf(), Clear())

🔥 1. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=0X7bEBSxygg

🔥 2. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=ziJPCgzvQjE

🔥 3. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=KGaN0O9Nf2U

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

LeetCode May Challenge – First Bad Version 1. GÜN – [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın ilk gün sorusu “First Bad Version”‘ın açıklaması ve çözümü. LeetCode’a göre bu soru Facebook’un mülakatlarında sormuş olduğu sorulardan biriymiş.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

✅ Problem açıklaması:

You are a product manager and currently leading a team to develop a new product. Unfortunately, the latest version of your product fails the quality check. Since each version is developed based on the previous version, all the versions after a bad version are also bad.

Suppose you have n versions [1, 2, …, n] and you want to find out the first bad one, which causes all the following ones to be bad.

You are given an API bool isBadVersion(version) which will return whether version is bad. Implement a function to find the first bad version. You should minimize the number of calls to the API.

Example: Given n = 5, and version = 4 is the first bad version.

call isBadVersion(3) returns false

call isBadVersion(5) returns true

call isBadVersion(4) returns true

Then 4 is the first bad version.

✅ Binary Search: https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [3. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 3. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde metod tanımlama ve çağırma

➡️ Parametreler ve argümanlar

➡️ Opsiyonel parametreler (optional parameters)

➡️ Adlandırılmış parametreler (named parameters)

➡️ “Method overloading” ve metod imzası kavramları

➡️ “return” ifadesi

➡️ “void” geri dönüş tipi

➡️ “out” parametre tipi

🔴 1. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=0X7bEBSxygg

🔴 2. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=ziJPCgzvQjE

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

✅ Online Kurslar:

– Codecademy: https://www.codecademy.com/

– Khan Academy: https://www.khanacademy.org/

– MIT Open Course: https://ocw.mit.edu/courses/

– Stanford Online Course: https://online.stanford.edu/

– FreeCodeCamp: https://www.freecodecamp.org/

– Coursera: https://www.coursera.org/

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [2. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 2. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ String ve Char tiplerine genel bakış

➡️ String Concatenation (+ operatörü kullanımı)

➡️ String Interpolation

➡️ String bilgileri (string.Length ve string.IndexOf)

➡️ String’in alt string’lerine ulaşma (string.Substring)

➡️ String’i büyük/küçük karakterlere çevirme (string.ToUpper ve string.ToLower)

➡️ Boolean veri tipi

➡️ Karşılaştırma operatörleri

➡️ Truth table (https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_table)

➡️ Mantık operatörleri (&&, ||, !)

➡️ Koşul ifadeleri (if, if..else, else if, switch)

➡️ Ternary Operatörü (condition ? true : false)

🔴 Codecademy – “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – 1. Kısım: https://www.youtube.com/watch?v=0X7bEBSxygg

🔴 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔴 Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

✅ Online Kurslar:

– Codecademy: https://www.codecademy.com/

– Khan Academy: https://www.khanacademy.org/

– MIT Open Course: https://ocw.mit.edu/courses/

– Stanford Online Course: https://online.stanford.edu/

– FreeCodeCamp: https://www.freecodecamp.org/

– Coursera: https://www.coursera.org/

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [1. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 1. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Hello World! https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program

➡️ Konsoldan bilgi alma ve konsola bilgi yazmak (Console.ReadLine() ve Console.WriteLine())

➡️ Nümerik data tipleri (int, double, decimal, float)

➡️ Cast mantığı (implicit casting, explicit casting)

➡️ Data tipleri çevrimi (Convert.ToX metodları)

➡️ Aritmetik operatörleri kullanma, operatör önceliği

➡️ Modül operatörü

➡️ Arttırım ve azaltım operatörleri (++, –)

➡️ Math sınıfı içerisindeki bazı hazır metodları kullanma (Abs, Pow, Sqrt, Floor, Ceiling, Min, Max)

🔴 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔴 Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp

✅ Online Kurslar:

Codecademy: https://www.codecademy.com/

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/

MIT Open Course: https://ocw.mit.edu/courses/

Stanford Online Course: https://online.stanford.edu/

FreeCodeCamp: https://www.freecodecamp.org/

Coursera: https://www.coursera.org/