Tag Archives: wf 4.0

Workflow Foundation ile Exception Handling

Bu yazıda Workflow Foundation ile Kopyalanarak Çoğaltılan Aktiviteler yazımızda yaptığımız satış uygulamasına ek olarak bu sefer eğer ürünümüz stokta yoksa workflow tarafından yakalanacak olan bir exception fırlatacağız.

Visual Studio’yu açıp yeni bir Blank solution oluşturalım. İsmini de “Exception Handling” olarak ayarlayalım.

WF-BlankSolution

Workflow Foundation ile Kopyalanarak Çoğaltılan Aktiviteler yazımızda oluşturduğumuz projenin altındaki Siparisİslemi klasörünü Exception Handling klasörünün altına kopyalayalım. Daha sonra da Solution Explorer kısmından Add->Existing Project diyerek Exception Handling klasörünün altındakiSiparisİslemi klasörü içinde bulunan Siparisİslemi.csproj dosyasını seçelim.

Şimdi SiparisWF.xaml dosyamızı dizayn modunda açalım. “Kullanım Ücreti” switch aktivitesinin altına bir TryCatch aktivitesi sürükleyip bırakalım. DisplayName özelliğini “Stok Kontrolü” olarak atayalım.

TryCatch aktivitesi üç kısımdan oluşmaktadır. Try kısmında, potansiyel olarak bir exception üretebilecek aktiviteler yer alır. Catches kısmında, bir veya daha fazla Catch nesnesi tanımlayabiliriz. Her Catch nesnesi belirli bir exception işler. Finally kısmı opsiyoneldir. Try aktivitesinden sonra işleyeceğimiz aktiviteler varsa bu aktiviteleri bu kısımda işleyebiliriz.

Şimdi bir ürünün stokta olmayışı durumudan kullanacağımız exception’ı tanımlamaya başlayabiliriz. Siparis.cs dosyamızı açalım ve bir StoktaYokException (isim biraz saçma evet) sınıfı yaratalım. Siparis sınıfından sonra aşağıdaki kodlarımızı yazalım. (Yazdığımız kodun Siparisİslemi namespace’i içinde olmasına dikkat edelim.)


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Activities.Expressions;
using System.Activities.Statements;

namespace Siparisİslemi
{
public class SiparisOge
{
public int SiparisOgeID { get; set; }
public int Miktar { get; set; }
public string OgeID { get; set; }
public string Tanım { get; set; }
}

public class Siparis
{
public Siparis()
{
Ogeler = new List<SiparisOge>();
}
public int SiparisID { get; set; }
public string Tanım { get; set; }
public decimal ToplamAgirlik { get; set; }
public string SiparisMetodu { get; set; }

public List<SiparisOge> Ogeler { get; set; }
}

//---------------------------------------------
// Eğer bir ürün stokta yoksa oluşacak exception durumunu tanımlama
//---------------------------------------------

public class StoktaYokException : Exception
{
public StoktaYokException()
: base()
{
}

public StoktaYokException(string mesaj)
: base(mesaj)
{
}
}
}

Try kısmına bir ForEach aktivitesi sürükleyip bırakalım. DisplayName özelliğine “Her Ürünü Kontrol Et” olarak atayalım. Expression özelliğine de SiparisBilgisi.Ogeler ifadesini yazalım. TypeArgument özelliğine de Browse for Types diyerek Siparisİslemi.SiparisOge olarak atayalım.

Bu ForEach aktivitesi içine bir If aktivitesi ekleyelim. DisplayName özelliğini “Eğer Stokta Yoksa” olarak atayalım. Condition kısmına item.OgeID = “12346” ifadesini yazalım. Bu işlemin ardından Then kısmına bir Throw aktivitesi sürükleyelim. Bu Throw aktivitesinin Exception özelliğine aşağıdaki ifademizi yazalım:


New Siparisİslemi.StoktaYokException("Ürün Kodu: " + item.OgeID)

Bu ifade kısaca yeni bir StoktaYokException oluşturur ve parametre olarak aldığı mesajda hangi ürün stokta kalmadıysa onun kodunu gösterir.

Catches kısmından “Add new catch” linkine tıklayalım. Karşımıza genel olarak tanımlanan exception’ların bir listesi drop-down olarak görülecektir. Browse for Types diyerek Siparisİslemi.StoktaYokException istisna durumunu seçelim.

WF-Catch

Yakaladığımız her exception durumu için, çalışabileceğimiz bir aktivite tanımlamaya ihtiyacımız olacaktır. Catches kısmının içine bir Writeline aktivitesi ekleyelim ve Text özelliğine

“Ürün stokta yok – ” + exception.Message

ifadesini ekleyelim. Bu kod Exception’dan gelen (stokta olmayan) ürün kodunu içeren mesajı ifade eder. “Stok Kontrolü” aktivitesinin son hali aşağıdaki şekilde gözükmelidir derleyicimizde;

WF-TryCatch

Burada Try bölümü “Her Ürünü Kontrol Et” adında bir aktivite olduğunu gösterir bize. Catches kısmında bize yakalacağımız istisna durumlarını belirtir. Ki burada sadece bir adet istisna durumumuz (StoktaYokException) olduğunu ve bunu bir Writeline aktivitesi ile belirttiğimizi görürüz.

Şimdi projemizi F5 ile çalıştıralım.

Sipariş Alındı
Ürün Toplamı: 60
Ürün stokta yok – Ürün Kodu: 12346
Toplam Maliyet: 120,0
Workflow’un döndürdüğü Toplam Maliyet 120,0
Enter to Exit

Workflow Foundation 4.0 ile Workflow Kodlamak

Daha önceki yazılarda workflow’ları designer kısmından sürükle bırak yöntemi ile diagramımıza ekliyorduk. Bu workflow’ları kod yardımı ile de diagramımıza uygulayabiliriz. Her workflow kod ile ya da tasarım ile diagramlara eklenebilir, bu tamamen seçim meselesi. Fakat kod ile workflow’ları uygulamak size bu yapıların nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgiler verecektir.

Başlangıç için bir Visual C# konsol uygulaması oluşturalım (WF konsol uygulaması değil!!). Daha sonra Solution Explorer kısmından Reference’a sağ tıklayıp Add Reference seçeneğini seçelim. Buradan System.Activities referansını seçip projemize ekleyelim. Bu durum bize workflow aktivitelerini kodumuzun içerisinde kullanma imkanı verir. Daha sonra kod kısmından aşağıdaki namespace’leri de ekleyelim;


using System.Activities.Statements;
using System.Activities.Expressions;

Daha sonra Main() methodumuzun içerisine aşağıdaki kodumuzu yazalım;


WorkflowInvoker.Invoke(WorkflowOlustur());
Console.WriteLine("Press ENTER to exit");
Console.ReadLine();

Burada WorkflowOlustur() methodumuzu biz kendimiz yazacağız. Bir önceki yazımda bahsettiğim gibi bir workflow sadece iç içe geçmiş özellikler topluluğudur. Daha doğrusu, iç içe geçmiş sınıflar ve bunları özellikleri topluluğudur. Şimdi WorkflowOlustur() methodumuzu yazmaya başlayalım.


static Activity WorkflowOlustur()
{
Variable<int> NumberOfBells = new Variable<int>()
{
Name = "NumberOfBells",
Default= DateTime.Now.Hour
};

Variable<int> Counter = new Variable<int>()
{
Name = "Counter",
Default = 1
};
return new Sequence()
{

};
}

WorkflowOlustur() methodumuz öncelikle 2 adet int tipinde Variable<T> template sınıfı oluşturduk. (NumberOfBells ve Counter) Bunlar çeşitli aktiviteler tarafından kullanılacak olan değişkenlerdir.

WorkflowInvoker sınıfının beklediği gibi, WorkflowOlustur() methodumuz geriye Activity döndürecek şekilde tanımlandı. Aslında geriye anonim bir Sequence sınıf örneği döndürür. Activity sınıfı, tüm workflow aktivitelerinin türetildiği ana sınıftır, buna Sequence dahil. Şimdi var olan kodumuzu adım adı geliştirmeye başlayalım;

1. Adım: Şimdiye kadar kodumuzda boş bir Sequence aktivitesi oluşturmuştuk. Bu kabaca Sequence’i olup hiçbir aktivitesi olmayan yeni bir workflow yaratmaya benzer. Şimdi yukarıda tanımladığımız Sequence() sınıfımızı yazalım;


return new Sequence()
{
DisplayName = "Main Sequence",
Variables = { NumberOfBells, Counter },
Activities =
{
new WriteLine()
{
DisplayName = "Merhaba",
Text = "Merhaba Dünya"
},
new If()
{
DisplayName = "PM için ayarla"
},
new While()
{
DisplayName = "Zil Sesi"
},
new WriteLine()
{
DisplayName = "Zamanı Göster",
Text = "Şu anki zaman" + DateTime.Now.ToString()
},
new If()
{
DisplayName = "Selam"
},
}
};

Yukarıdaki kodumuz önce aktiviteler için DisplayName ve içerisinde kullanılacak Variable nesnelerini tanımlar. Daha sonra da aşağıdaki aktiviteleri belirtilen DisplayName özelliği ile tanımlar.

Type DisplayName
Writeline Merhaba
If PM için ayarla
While Zil Sesi
Writeline Zamanı Göster
If Selam

2. Adım: Şimdi ilk If aktivitemizin içerisine koşul ifadelerini yazalım.


new If()
{
DisplayName = "PM için ayarla",
Condition = ExpressionServices.Convert<bool>
(env => NumberOfBells.Get(env) > 12),
Then = new Assign<int>()
{
DisplayName = "Zili Ayarla"
}
},

Bu kod if aktivitesinin koşul (condition) ve then kısımlarını tanımlar. Şimdi biraz Condition kısmına biraz daha yakından bakalım.

Deyimler

ExpressionServices sınıfının statik Convert<T>() methodu bir InArgument<T> sınıfı oluşturmak için kullanılır ki bu da tam olarak Condition özelliğinin istediği şeydir. Bu sınıf ve methodlar generic tipinde (<T>) olduklarından, her veri tipi için kullanılabilirler. Bu durumda bool tipini kullanmamız gerekir çünkü if aktivitesinin Condition özelliği sadece true ya da false destekler.

Bu deyim lambda expression kullanarak veriyi workflow’un çevresinden dışarı çıkartır. Burada gösterdiğimiz lambda expression deyiminde => lambda operatörü olarak gösterilir. Bu operatörün solundakiler giriş parametrelerini ifade ettiği gibi, gerçek koşul ifadesi bu operatörün sağında tanımlanır. env değeri runtime zamanında Condition kısmının çalıştırılmasını sağlar.

Aslında workflow herhangi bir veri elemanı depolamaz. Variable sınıfı basitçe veri tanımlar. Get() methodu ile Variable sınıfından veriler alınır. Get(env) ile geri dönen değeri 12’den büyük olup olmadığını karşılaştırır. Şimdi aşağıdaki kodumuzu While aktivitemize ekleyelim;


new While()
{
DisplayName = "Zil Sesi" ,
Condition = ExpressionServices.Convert<bool>
(env => Counter.Get(env) <= NumberOfBells.Get(env)),
Body = new Sequence()
{
DisplayName = "Zil Sesi"
}
},

Burada kullandığımız Condition kısmı If aktivitesi içerisinde kullandığımız ile özdeş bir kullanım. Tabi ki yine ExpressionServices sınıfınının (bool tipi ile) InArgument<T> sınıfı oluşturmak için kullanıyoruz. Bu durumda Counter <= NumberOfBells koşulunu hesaplarız. Bu iki değer için de, gerçek değerlerini hesaplamak için Get(env) methodunu kullanırız.

Şimdi de Selam adındaki ikinci If ifademize kodumuzu yazmaya başlayalım;


new If()
{
DisplayName = "Selam",
Condition = ExpressionServices.Convert<bool>
(env => DateTime.Now.Hour >= 18),
Then = new WriteLine() { Text = "İyi Akşamlar"},
Else = new WriteLine() { Text = "İyi Günler"}
},

Condition kısmında env giriş parametresi kullanılmaz fakat yine de deyim içerisinde tanımlanmak zorundadır. Mantıklı olarak saatin 6.00 PM’i geçip geçmediğine göre Then ve Else kısımlarında Writeline aktivitelerinde “İyi Akşamlar” ve “İyi Günler” yazdırılır.

Şimdi ilk If aktivitemiz “PM için ayarla” içerisine Assign aktivitesi (Then kısmı olan) oluşturmuştuk. Bu Assign aktivitemizin içerisine aşağıdaki kodlarımızı ekleyelim;


Then = new Assign<int>()
{
DisplayName = "Zili Ayarla",
To = new OutArgument<int>(NumberOfBells),
Value = new InArgument<int>(env => NumberOfBells.Get(env) - 12)
}

Assign Aktivitesi

Assign sınıfı generic tipindedir, yani herhangi bir veri tipini destekler. Bu durumda, integer tipinde bir değeri atamak için Assign<int> şeklinde kullanmamız gerekir. To ve Value özellikleri template sınıf olarak kullanılır ve aynı tipte (<int>) olmak zorundadırlar. To özelliği bir OutArgument sınıfıdır ve yapıcısının içerisinde bir Variable sınıfı olur. Value özelliği bir InArgument sınıfıdır. Yapıcısı için, Condition kısmında yaptığımız gibi lambda expression kullanımına ihtiyaç duyarız.

Sequence

While aktivitesi içerisinde boş bir Sequence aktivitesi oluşturmuştuk. Bunun anlamı while döngüsü her tekrarlandığında belirli olan aktivite çalıştırılır. Şimdi bu Sequence aktivitesine kodlarımızı yazalım;


Body = new Sequence()
{
DisplayName = "Zil Sesi",
Activities =
{
new WriteLine()
{
Text = new InArgument<string>(env => Counter.Get(env).ToString())
},
new Assign<int>()
{
DisplayName = "Sayacı Arttır",
To = new OutArgument<int>(Counter),
Value = new InArgument<int>(env => Counter.Get(env) + 1)
},
new Delay()
{
Duration = TimeSpan.FromSeconds(1)
}
}
}

Bu kod Sequence içerisine 3 adet aktivite ekler;

  • Counter değişkenini göstermek için bir Writeline aktivitesi
  • Counter değişkenini arttırmak için bir Assign aktivitesi
  • Her öteleme sonrasında küçük bir duraklama için Delay aktivitesi

Burada yazdığımız Writeline aktivitesine bakarsak Text özelliği diğer kullanımlar gibi klasik string değil. Burada değer bir deyim ile gösterilir. Get(env) methodu ile geriye int bir değer döndürür bu deyim. Daha sonra da bu deyimi ToString() methodu ile string haline (Text özelliğinin istediği şekilde) getiririz.

Delay aktivitesinde ise Duration özelliğine TimeSpan sınıfının FromSeconds() statik methodu geçirilerek bu aktiviteyi kullanırız.

Şimdi projemizi F5 ile çalıştıralım. Günün hangi saatinde olduğunuza göre değişebilen çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır;

Merhaba Dünya
1
2
3
4
5
6
Şu anki zaman 03.08.2012 18:57:11
İyi Akşamlar
Press ENTER to exit

Program.cs dosyamızın tüm kodu aşağıdaki şekildedir;


using System;
using System.Activities;
using System.Activities.Statements;
using System.Activities.Expressions;

namespace WF_Konsol_Uygulama
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
WorkflowInvoker.Invoke(WorkflowOlustur());
Console.WriteLine("Press ENTER to exit");
Console.ReadLine();
}

static Activity WorkflowOlustur()
{
Variable<int> NumberOfBells = new Variable<int>()
{
Name = "NumberOfBells",
Default= DateTime.Now.Hour
};

Variable<int> Counter = new Variable<int>()
{
Name = "Counter",
Default = 1
};
return new Sequence()
{
DisplayName = "Main Sequence",
Variables = { NumberOfBells, Counter },
Activities =
{
new WriteLine()
{
DisplayName = "Merhaba",
Text = "Merhaba Dünya"
},
new If()
{
DisplayName = "PM için ayarla",
Condition = ExpressionServices.Convert<bool>
(env => NumberOfBells.Get(env) > 12),
Then = new Assign<int>()
{
DisplayName = "Zili Ayarla",
To = new OutArgument<int>(NumberOfBells),
Value = new InArgument<int>(env => NumberOfBells.Get(env) - 12)
}

},
new While()
{
DisplayName = "Zil Sesi" ,
Condition = ExpressionServices.Convert<bool>
(env => Counter.Get(env) <= NumberOfBells.Get(env)),
Body = new Sequence()
{
DisplayName = "Zil Sesi",
Activities =
{
new WriteLine()
{
Text = new InArgument<string>(env => Counter.Get(env).ToString())
},
new Assign<int>()
{
DisplayName = "Sayacı Arttır",
To = new OutArgument<int>(Counter),
Value = new InArgument<int>(env => Counter.Get(env) + 1)
},
new Delay()
{
Duration = TimeSpan.FromSeconds(1)
}
}
}
},
new WriteLine()
{
DisplayName = "Zamanı Göster",
Text = "Şu anki zaman " + DateTime.Now.ToString()
},
new If()
{
DisplayName = "Selam",
Condition = ExpressionServices.Convert<bool>
(env => DateTime.Now.Hour >= 18),
Then = new WriteLine() { Text = "İyi Akşamlar"},
Else = new WriteLine() { Text = "İyi Günler"}
},
}

};
}
}
}

Bu yazımızda Workflow Foundation yazı serimizin ilk makalelerinde tasarım kısmı ile aktivite oluşturulmasına karşın kod ile nasıl aktivite oluşturulur ve bu aktivitelerin özelliklerinin hangi tür değişkenler ve ifadeler aldıklarını gördük.

WF 4.0 ile Tasarım Kısmına Daha Derin Bir Bakış

Bir önceki yazımda gördüğünüz üzere, bu kadar basit bir workflow’da bile tüm diagramı görmek ne kadar zor durumlar alabiliyor. İyi ki, tasarım kısmı büyük workflow’larda çalışabilmemiz için bize bir çok özellik sağlıyor. Örneğin; tasarım kısmının sağ üst köşesindeki “Expand All” ve “Collapse All” seçenekleri ile bize görünüm anlamında çok büyük avantajlar sağlar. Collapse All seçeneği ile tüm ana aktiviteleri görmemize olanak verir. Expand All seçeneği ile de tüm aktiviteleri genişletir fakat bu durumda tüm diagramın bir kısmını görebiliriz.

Sağ alt köşedeki “Overview” seçeneğine tıklarsak, tüm diagramı küçük bir pencerede görebiliriz. Bu pencerenin içindeki sarı kutu, bize o anda diagramın içerisinde gösterilmek istenen alanı verir. Bu sarı kutuyu, hangi kısmı görmek istiyorsak o kısma sürükleyebiliriz.

WF-Designer

Şimdi Overview seçeneğini kapatıp hemen yanındaki “Fit to screen” özelliğine bakalım. Bu özellik bize tüm diagramı mümkün olduğunda küçültüp tasarım penceresine sığdırır. Monitör büyüklüğünüze bağlı olarak bu şekilde aktiviteleri okumak zorlaşabilir. Eğer zoom özelliğinin yanındaki büyüteç işaretine tıklarsak bu durumda diagram %100 haline gelip eski haline bu şekilde döndürebiliriz.

Şimdi biraz daha derinlere bakalım;

Solution Explorer kısmından “Workflow1.xaml” dosyamıza sağ tıklayıp “View Code” seçeneğine tıklayalım. Bu adımda bu dosyanın hala açık olduğunu, kapatmak isteyip istemediğinizi soran bir uyarı mesajı alacaksınız. Bu uyarıyı evet diyerek geçelim. Aşağıdaki şekilde .xaml doyamızın kod kısmını göreceğiz;


<Activity mc:Ignorable="sap" x:Class="WF_Temel_Elemanları_Eklemek.Workflow1" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="526,1297" mva:VisualBasic.Settings="Assembly references and imported namespaces for internal implementation" xmlns="<a href="http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/activities&quot;">http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/activities"</a> xmlns:mc="<a href="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006&quot;">http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"</a> xmlns:mv="clr-namespace:Microsoft.VisualBasic;assembly=System" xmlns:mva="clr-namespace:Microsoft.VisualBasic.Activities;assembly=System.Activities" xmlns:s="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" xmlns:s1="clr-namespace:System;assembly=System" xmlns:s2="clr-namespace:System;assembly=System.Xml" xmlns:s3="clr-namespace:System;assembly=System.Core" xmlns:s4="clr-namespace:System;assembly=System.ServiceModel" xmlns:sa="clr-namespace:System.Activities;assembly=System.Activities" xmlns:sad="clr-namespace:System.Activities.Debugger;assembly=System.Activities" xmlns:sap="<a href="http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/activities/presentation&quot;">http://schemas.microsoft.com/netfx/2009/xaml/activities/presentation"</a> xmlns:scg="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=System" xmlns:scg1="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=System.ServiceModel" xmlns:scg2="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=System.Core" xmlns:scg3="clr-namespace:System.Collections.Generic;assembly=mscorlib" xmlns:sd="clr-namespace:System.Data;assembly=System.Data" xmlns:sl="clr-namespace:System.Linq;assembly=System.Core" xmlns:st="clr-namespace:System.Text;assembly=mscorlib" xmlns:x="<a href="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml&quot;">http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"</a>>
<Sequence sad:XamlDebuggerXmlReader.FileName="c:\users\soner\documents\visual studio 2010\Projects\WF-Temel Elemanları Eklemek\WF-Temel Elemanları Eklemek\Workflow1.xaml" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="486,1257">
<Sequence.Variables>
<strong><Variable x:TypeArguments="x:Int32" Name="Counter" />
</strong>      <strong><Variable x:TypeArguments="x:Int32" Default="[DateAndTime.Now.Hour]" Name="NumberOfBells" /></strong>
</Sequence.Variables>
<sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<scg3:Dictionary x:TypeArguments="x:String, x:Object">
<x:Boolean x:Key="IsExpanded">True</x:Boolean>
</scg3:Dictionary>
</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<WriteLine DisplayName="Merhaba" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="464,59" />
<strong><If Condition="[NumberOfBells &gt; 12]" DisplayName="PM için ayarla" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="464,201">
</strong>      <sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<scg3:Dictionary x:TypeArguments="x:String, x:Object">
<x:Boolean x:Key="IsExpanded">True</x:Boolean>
<x:Boolean x:Key="IsPinned">False</x:Boolean>
</scg3:Dictionary>
</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<If.Then>
<Assign sap:VirtualizedContainerService.HintSize="291,100">
<Assign.To>
<OutArgument x:TypeArguments="x:Int32">[NumberOfBells]</OutArgument>
</Assign.To>
<Assign.Value>
<InArgument x:TypeArguments="x:Int32">[NumberOfBells - 12]</InArgument>
</Assign.Value>
</Assign>
</If.Then>
</If>
<strong><While DisplayName="Zil Çalınma Sayısı" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="464,453">
</strong>      <sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<scg3:Dictionary x:TypeArguments="x:String, x:Object">
<x:Boolean x:Key="IsExpanded">True</x:Boolean>
<x:Boolean x:Key="IsPinned">False</x:Boolean>
</scg3:Dictionary>
</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<strong><While.Condition>[Counter &lt;= NumberOfBells]</While.Condition>
</strong>      <strong><Sequence DisplayName="Zil Çalınma Sayısı" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="438,342">
</strong>        <sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<scg3:Dictionary x:TypeArguments="x:String, x:Object">
<x:Boolean x:Key="IsExpanded">True</x:Boolean>
<x:Boolean x:Key="IsPinned">False</x:Boolean>
</scg3:Dictionary>
</sap:WorkflowViewStateService.ViewState>
<strong><WriteLine sap:VirtualizedContainerService.HintSize="242,59" Text="[Counter.ToString()]" /></strong>
<Assign sap:VirtualizedContainerService.HintSize="242,57">
<strong><Assign.To>
<OutArgument x:TypeArguments="x:Int32">[Counter]</OutArgument>
</Assign.To>
<Assign.Value>
<InArgument x:TypeArguments="x:Int32">[Counter + 1]</InArgument>
</Assign.Value>
</strong>        </Assign>
<strong><Delay Duration="[TimeSpan.FromSeconds(1)]" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="242,22" />
</strong>      </Sequence>
</While>
<strong><WriteLine DisplayName="Zaman:" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="464,59" Text="[&quot;Şu anki zaman: &quot; + DateTime.Now.ToString()]" /></strong>
<strong><If Condition="[DateTime.Now.Hour &gt;= 18]" DisplayName="Selamlama" sap:VirtualizedContainerService.HintSize="464,201">
</strong>      <If.Then>
<strong><WriteLine sap:VirtualizedContainerService.HintSize="219,100" Text="İyi Akşamlar" />
</strong>      </If.Then>
<If.Else>
<strong><WriteLine sap:VirtualizedContainerService.HintSize="220,100" Text="İyi Günler" /></strong>
</If.Else>
</If>
</Sequence>
</Activity>

Burada gördüğünüz üzere aktiviteleri bold olarak işaretledim. Ayrıca burdaki koda baktığımızda hiç çalıştırılabilir bir kod göremeyiz. Bu .xaml dosyası içerisinde sadece iç içe yuvarlanmış özellikler görüyoruz. Normalde Counter değişkeni için Counter = Counter + 1 şeklinde bir kod satırı görmeliydik. Bunun yerine elimizde bir Assign sınıfı ve bu sınıf içerisinde Counter ve Counter + 1 ifadeleri mevcut. Burada aslında Assign sınıfı içerisinde bu ifadeler çalıştırılır. Workflow tanımında herhangi bir ifade belirtmezler.