Tag Archives: sum of unique elements

Leetcode Çözümleri – Sum of Unique Elements

Leetcode içerisinde bulunan “Sum of Unique Elements” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisi içerisindeki unique elemanların toplamını bulmanız isteniyor.

► LeetCode 1748. Sum of Unique Elements: https://leetcode.com/problems/sum-of-unique-elements/

► Problem açıklaması:

You are given an integer array nums. The unique elements of an array are the elements that appear exactly once in the array.

Return the sum of all the unique elements of nums.

Example 1:

Input: nums = [1,2,3,2]

Output: 4

Explanation: The unique elements are [1,3], and the sum is 4.

Example 2:

Input: nums = [1,1,1,1,1]

Output: 0

Explanation: There are no unique elements, and the sum is 0.

Example 3:

Input: nums = [1,2,3,4,5]

Output: 15

Explanation: The unique elements are [1,2,3,4,5], and the sum is 15.

Constraints:

1 <= nums.length <= 100

1 <= nums[i] <= 100