Tag Archives: single number

LeetCode Çözümlerİ – 231. Single Number [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Strings”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda string olarak verilen iki sayının toplamını bulmanız isteniyor fakat herhangi bir hazır metod kullanamıyorsunuz. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 231. Single Number: https://leetcode.com/problems/single-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given a non-empty array of integers, every element appears twice except for one. Find that single one.

Note:

Your algorithm should have a linear runtime complexity. Could you implement it without using extra memory?

Example 1:

Input: [2,2,1]

Output: 1

Example 2:

Input: [4,1,2,1,2]

Output: 4