Tag Archives: rotate image

LeetCode Çözümleri – 48. Rotate Image

LeetCode içerisinde bulunan “Rotate Image” sorusunun açıklaması ve çözümü. Sizen matris olarak verilen bir resmi, saat yönünde 90 derece döndürmeniz isteniyor. Genel olarak burada ilk yapmamız gereken matrisi transpose etmemiz (https://en.wikipedia.org/wiki/Transpose), daha sonra da her satırı ters çevirmemiz bizim için yeterli oluyor.

Bu arada bunu in-place olarak, yani ek bir matris oluşturmadan, verilen matrisin içerisinde yapmanız gerekiyor.

Ek olarak, 12:31 ile 16:36 arası yaptığım hatayı bulmaya çalışıyorum, bu aralığı pas geçebilirsiniz.

🔥 LeetCode 48. Rotate Image: https://leetcode.com/problems/rotate-image/

➡️ Problem açıklaması:

You are given an n x n 2D matrix representing an image, rotate the image by 90 degrees (clockwise).

You have to rotate the image in-place, which means you have to modify the input 2D matrix directly. DO NOT allocate another 2D matrix and do the rotation.

Example 1:

Input: matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]

Output: [[7,4,1],[8,5,2],[9,6,3]]

Example 2:

Input: matrix = [[5,1,9,11],[2,4,8,10],[13,3,6,7],[15,14,12,16]]

Output: [[15,13,2,5],[14,3,4,1],[12,6,8,9],[16,7,10,11]]

Example 3:

Input: matrix = [[1]]

Output: [[1]]

Example 4:

Input: matrix = [[1,2],[3,4]]

Output: [[3,1],[4,2]]

Constraints:

matrix.length == n

matrix[i].length == n

1 <= n <= 20

-1000 <= matrix[i][j] <= 1000