Tag Archives: nuget

.NET 6 Yenilikleri – Nuget paket validasyonu

.NET 6 ile gelen yeniliklerden biri de EnablePackageValidation kullanımı.

Bu tag nuget paketlerinizin validasyonunun sağlıyor. Peki ne bu validasyonlar?

  • Sürümler arasında birbirini bozan değişiklik olup olmadığını doğrular.
  • Paketin, farklı runtime implementasyonlarına özgü uygulamalar için aynı public API yapısına sahip olup olmadığını doğrular.
  • Geliştiricilerin uygulanabilirlik açıklarını yakalamasına yardımcı olur.

Projenizin .csproj dosyası içerisinde PropertyGroup altında kullanabilirsiniz bu tag’ı.

<PropertyGroup>
  <EnablePackageValidation>true</EnablePackageValidation>
</PropertyGroup>

Kaynak:

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/fundamentals/package-validation/overview