Tag Archives: inheritance

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 12: Inheritance

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 12: Inheritance” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda inheritance kavramına göz atıyoruz.

► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 12: Inheritance: https://www.hackerrank.com/challenges/30-inheritance/problem

► Problem açıklaması:

Objective

Today, we’re delving into Inheritance. Check out the attached tutorial for learning materials and an instructional video.

Task

You are given two classes, Person and Student, where Person is the base class and Student is the derived class. Completed code for Person and a declaration for Student are provided for you in the editor. Observe that Student inherits all the properties of Person.

Complete the Student class by writing the following:

A Student class constructor, which has parameters:

A string, firstName.

A string, lastName.

An integer, idNumber.

An integer array (or vector) of test scores, scores.

A char calculate() method that calculates a Student object’s average and returns the grade character representative of their calculated average:

Input Format

The locked stub code in the editor reads the input and calls the Student class constructor with the necessary arguments. It also calls the calculate method which takes no arguments.

The first line contains firstName, lastName, and idNumber, separated by a space. The second line contains the number of test scores. The third line of space-separated integers describes scores.

Output Format

Output is handled by the locked stub code. Your output will be correct if your Student class constructor and calculate() method are properly implemented.

Sample Input

Heraldo Memelli 8135627

2

100 80

Sample Output

Name: Memelli, Heraldo

ID: 8135627

Grade: O

C# Sınıflar Kavramı

Sınıflar, C# tiplerinden en temelidir. Bir sınıf, alanları (fields) ve aksiyonları (metod ve diğer fonksiyon üyelerini) basit bir birim içerisinde birleştiren veri yapılarıdır. Sınıflar, dinamik olarak oluşturulmuş örnekler için tanımlama sağlarlar. Ki bunlardan nesneler olarak bilinir. Sınıflar kalıtımı (inheritance) ve polymorphism’i destekleyen yapılardır.

Yeni sınıflar, kullanılan sınıf bildirimlerinden yaratılırlar. Bir sınıf tanımlaması, öncelikle sınıfın niteliği (modifiers), sınıfın ismi, ana sınıf (eğer varsa) ve sınıfa uygulananan arayüzlerler (interface) sıralaması ile olur. Bu tanımlamalardan sonra { ve } işaretleri ile sınıf tanımlaması tamamlanır.

Aşağıda Nokta adında basit bir sınıf tanımlaması yapılmıştır:

public class Nokta
{
public int x, y;
public Nokta(int x, int y)
{
this.x = x;
this.y = y;
}
}

New operatörü ile oluşturulmuş örnek sınıf ki yeni örnek için bellek ayrılmış, örneğe ilk kullanım için yapıcı (constructor) çağrımı yapılır ve geriye bu örneğe bir referans döndürür.

Aşağıda iki Nokta nesnesi oluşturulmuş ve bu iki nesneye refefans iki değişken içinde saklanır:

Nokta n1 = new Nokta(0, 0);
Nokta n2 = new Nokta(10, 20);

Memory bir nesnenin kullanımı ortadan kalktığında o nesnenin kullandığı alanı geri çağırır. Bir nesnenin C#’ta açıkça serbest bırakılması hem gereksiz hem de imkansızdır.