Tag Archives: how many numbers are smaller than the current number

LeetCode Çözümleri – How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number

LeetCode içerisinde bulunan “How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisi içerisinde, her bir sayı için bu sayıdan küçük kaç tane sayı olduğunu yine bir dizi olarak bulmanız isteniyor.

► LeetCode 1365. How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number: https://leetcode.com/problems/how-many-numbers-are-smaller-than-the-current-number/

► Problem açıklaması:

Given the array nums, for each nums[i] find out how many numbers in the array are smaller than it. That is, for each nums[i] you have to count the number of valid j’s such that j != i and nums[j] lessThan nums[i].

Return the answer in an array.

Example 1:

Input: nums = [8,1,2,2,3]

Output: [4,0,1,1,3]

Explanation:

For nums[0]=8 there exist four smaller numbers than it (1, 2, 2 and 3).

For nums[1]=1 does not exist any smaller number than it.

For nums[2]=2 there exist one smaller number than it (1).

For nums[3]=2 there exist one smaller number than it (1).

For nums[4]=3 there exist three smaller numbers than it (1, 2 and 2).

Example 2:

Input: nums = [6,5,4,8]

Output: [2,1,0,3]

Example 3:

Input: nums = [7,7,7,7]

Output: [0,0,0,0]

Constraints:

2 <= nums.length <= 500

0 <= nums[i] <= 100