Tag Archives: house robber

LeetCode Çözümleri – 198. House Robber

LeetCode içerisinde bulunan “House Robber” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda profesyonel bir hırsız olduğunuzu düşünün. Size verilmiş evlerden, içerisindeki parayı soymak istiyorsunuz, fakat art arda olan evleri soyarsanız alarm çalışıyor ve polise haber veriyor. Bu kurala bağlı olarak, elde edebileceğiniz maksimum para miktarını bulmanız gerekiyor.

✨ LeetCode 198. House Robber: https://leetcode.com/problems/house-robber/

➡️ Problem açıklaması:

You are a professional robber planning to rob houses along a street. Each house has a certain amount of money stashed, the only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security system connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night.

Given a list of non-negative integers representing the amount of money of each house, determine the maximum amount of money you can rob tonight without alerting the police.

Example 1:

Input: nums = [1,2,3,1]

Output: 4

Explanation: Rob house 1 (money = 1) and then rob house 3 (money = 3). Total amount you can rob = 1 + 3 = 4.

Example 2:

Input: nums = [2,7,9,3,1]

Output: 12

Explanation: Rob house 1 (money = 2), rob house 3 (money = 9) and rob house 5 (money = 1). Total amount you can rob = 2 + 9 + 1 = 12.

Constraints:

0 <= nums.length <= 100

0 <= nums[i] <= 400