Tag Archives: google mülakat sorusu

LeetCode Çözümlerİ – 268. Missing Number [Google ve Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Missing Number”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda [0..N] dizisinde verilen N adet sayıdan eksik olanı bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Google ve Amazon iş görüşmelerinde sorular sorulardan biri. Videoda alternatif XOR çözümünü de anlatmaya çalıştım.

🔥 LeetCode 268. Missing Number: https://leetcode.com/problems/missing-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given an array containing n distinct numbers taken from 0, 1, 2, …, n, find the one that is missing from the array.

Example 1:

Input: [3,0,1]

Output: 2

Example 2:

Input: [9,6,4,2,3,5,7,0,1]

Output: 8 Note:

Your algorithm should run in linear runtime complexity. Could you implement it using only constant extra space complexity?

LeetCode Çözümleri – 100. Same Tree [Google Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Same Tree”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen iki binary tree’nin hem yapısal olarak, hem de node değerleri bakımından eşit olup olmadığını bulmanızı istemekte. LeetCode’a göre bu soru Google mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 100. Same Tree: https://leetcode.com/problems/same-tree/

🔥 Carnegie Mellon Üniversitesi binary tree linki: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Trees/trees.html

➡️ Problem açıklaması:

Given two binary trees, write a function to check if they are the same or not.

Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value.

Example 1:

Input: 1 1 / \ / \ 2 3 2 3 [1,2,3], [1,2,3]

Output: true

Example 2:

Input: 1 1 / \ 2 2 [1,2], [1,null,2]

Output: false

Example 3:

Input: 1 1 / \ / \ 2 1 1 2 [1,2,1], [1,1,2]

Output: false

LeetCode Çözümleri – 83. Remove Duplicates from Sorted List – [Facebook ve Google Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Remove Duplicates from Sorted List”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 83. Remove Duplicates from Sorted List: https://leetcode.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-list/

🔥 Bahsi geçen Linked List yazısı: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Linked%20Lists/linked%20lists.html

➡️ Problem açıklaması:

Given a sorted linked list, delete all duplicates such that each element appear only once.

Example 1:

Input: 1–1–2

Output: 1–2

Example 2:

Input: 1–1–2–3–3

Output: 1–2–3