Tag Archives: ebay

LeetCode Çözümleri – 66. Plus One [Google ve eBay Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Plus One”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir tamsayı dizi olarak verilen dizi elemanlarının temsil ettiği tamsayı değerinin bir fazlasını yine bir tamsayı dizisi olarak geri döndürmemiz isteniyor. LeetCod’ea göre bu soru Google ve eBay mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 66. Plus One: https://leetcode.com/problems/plus-one/

➡️ Problem açıklaması:

Given a non-empty array of digits representing a non-negative integer, plus one to the integer.

The digits are stored such that the most significant digit is at the head of the list, and each element in the array contain a single digit.

You may assume the integer does not contain any leading zero, except the number 0 itself.

Example 1:

Input: [1,2,3]

Output: [1,2,4]

Explanation: The array represents the integer 123.

Example 2:

Input: [4,3,2,1]

Output: [4,3,2,2]

Explanation: The array represents the integer 4321.