Tag Archives: Distance Between Bus Stops

LeetCode Çözümleri – 1184. Distance Between Bus Stops

LeetCode içerisinde bulunan “Distance Between Bus Stops” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen başlangıç ve bitiş otobüs durak numaralarına göre (ki bu duraklar dairesel olarak dizilmişler), bunlar arasında gidebileceğiniz en kısa mesafeyi (saat yönünde veya tersinde) bulmanız isteniyor.

► LeetCode 1184. Distance Between Bus Stops: https://leetcode.com/problems/distance-between-bus-stops/

► Problem açıklaması:

A bus has n stops numbered from 0 to n – 1 that form a circle. We know the distance between all pairs of neighboring stops where distance[i] is the distance between the stops number i and (i + 1) % n.

The bus goes along both directions i.e. clockwise and counterclockwise. Return the shortest distance between the given start and destination stops.

Example 1:

Input: distance = [1,2,3,4], start = 0, destination = 1

Output: 1

Explanation: Distance between 0 and 1 is 1 or 9, minimum is 1

Example 2:

Input: distance = [1,2,3,4], start = 0, destination = 2

Output: 3

Explanation: Distance between 0 and 2 is 3 or 7, minimum is 3.

Example 3:

Input: distance = [1,2,3,4], start = 0, destination = 3

Output: 4

Explanation: Distance between 0 and 3 is 6 or 4, minimum is 4.

Constraints:

1 <= n <= 10^4

distance.length == n

0 <= start, destination < n

0 <= distance[i] <= 10^4