Tag Archives: c#

C# 10 Yenilikleri – CallerArgumentExpression attribute kullanımı

C# 10 ile gelen yeniliklerden biri de CallerArgumentExpression attribute kullanımı.

CallerArgumentExpression attribute kullanımı size parametre olarak verdiğiniz expression’ın string halini size geri döndürüyor. Diğer compiler servis attribute’ler gibi bu da optional.

using System.Runtime.CompilerServices;

void Write(object obj, [CallerArgumentExpression("obj")] string? msg = null)
{
  Console.WriteLine($"Expression şu: {msg}");
}

Write(new object());
Write("Merhaba");
Write(42 + 42 + 42);
Write(() lambda { });

int i = 42;
Write(i);

// Expression şu: new object()
// Expression şu: "Merhaba"
// Expression şu: 42 + 42 + 42
// Expression şu: () lambda { }
// Expression şu: i

Kaynak: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/proposals/csharp-10.0/caller-argument-expression

Leetcode Çözümleri | Determine Color of a Chessboard Square

Leetcode içerisinde bulunan “Determine Color of a Chessboard Square” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen satranç tahtası üzerindeki karenin beyaz bir kare olup olmadığını bulmanız isteniyor.

➡️ Leetcode 1812. Determine Color of a Chessboard Square: https://leetcode.com/problems/determine-color-of-a-chessboard-square/

➡️ Problem açıklaması:

You are given coordinates, a string that represents the coordinates of a square of the chessboard. Below is a chessboard for your reference.

Return true if the square is white, and false if the square is black.

The coordinate will always represent a valid chessboard square. The coordinate will always have the letter first, and the number second.

Example 1:

Input: coordinates = “a1”

Output: false

Explanation: From the chessboard above, the square with coordinates “a1” is black, so return false.

Example 2:

Input: coordinates = “h3”

Output: true

Explanation: From the chessboard above, the square with coordinates “h3” is white, so return true.

Example 3:

Input: coordinates = “c7”

Output: false

Constraints:

coordinates.length == 2

‘a’ <= coordinates[0] <= ‘h’

‘1’ <= coordinates[1] <= ‘8’

C# 10 Yenilikleri – Mix declarations and variables in deconstruction

C# 10 versiyonu ile gelen özelliklerden biri de “mix declarations and variables in deconstruction” kavramı.

C# 9 ve öncesi versiyonlarda deconstruction‘lar içerisinde ya hepsinin daha önceden tanımlanmış olması, ya da hepsinin yeni tanımlanıyor olması gerekiyordu.

(int, int, int) rgb = (255, 255, 0);
(int first, int second, int third) myRgb = rgb;

ya da;

int r1, g1, b1;
(r1, g1, b1) = rgb;

şeklinde tanımlanabiliyordu. C# 10 ile birlikte, bu tanımlamaların bir kısmını orada, bir kısmını ise daha öncesinde tanımlayabiliyorsunuz.

Yani;

int r2, g2;
(r2, g2, int b2) = rgb;

gibi. Gördüğünüz gibi r2 ve g2 değişkenlerimi kodumun farklı bir yerinde tanımlayıp, b2 değişkenimi deconstruction içinde tanımlayabiliyorum.

Kaynak: https://devblogs.microsoft.com/dotnet/welcome-to-csharp-10/#mix-declarations-and-variables-in-deconstruction

C# 10 Yenilikleri – File Scoped Namespaces

C# 9 ve önceki versiyonlarda Visaul Studio içerisinde yeni bir sınıf oluşturduğunuzda namespace’ler “Blocked scoped” olarak ekleniyordu. Yani namespsace’lerde süslü parantezler içerisinde ve tüm class’lar da soldan bir tab (veya 4 boşluk) olacak şekilde hizalanıyordu.

namespace NET6
{
  internal class Class1
  {
  }
}

C# 10 versiyonu ile hayatımıza File scoped namespaces kavramı girdi. Bu sayede namespace tanımlamalarındaki gereksiz süslü parantezlerden ve bu namespace’in içerisindeki her bir satır kodun başındaki gereksiz boşluklardan kurtulma imkanı sunuldu geliştiricilere. Bunun için .editorconfig dosyası içerisinde “Code Style” sekmesindeki “Namespace declarations” özelliğini “File scoped” olarak değiştirmeniz yeterli. Tabi bu değişiklik var olan sınıflarınızı etkilemiyor, yeni eklediğiniz sınıflarda geçerli.

namespace NET6;

internal class Class2
{
}

Bu videoyu çekerken aspnetcore projesinde tamamen bu yapıya geçildiğini şu commit ile görebilirsiniz. 5000’in üzerinde dosyada değişiklik yapılarak düzenleme yapılmış: https://github.com/dotnet/aspnetcore/pull/38076

Kaynak:

File Scoped Namespaces: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/proposals/csharp-10.0/file-scoped-namespaces

C# 10 Yenilikleri – Extended Property Patterns

C# 10 ile gelen küçük yeniliklerden biri de Extended Property Patterns.

C# 8 ile hayatımıza property pattern özelliği girmişti hatırlarsanız, iç içe olan property’lere süslü parantezler kullanarak erişebiliyorduk.

if (p is Person { Name: "Soner", Address: { City: "İstanbul" } })

Ama bu kullanım, bir çok iç içe property içeren yapılarda çok fazla süslü parantez olması nedeniyle okunurluğu azaltıyordu.

C# 10’da gelen extended property patterns ile, artık süslü parantez kullanmadan direkt olarak nokta notasyonu ile bu property’lere erişim sağlayabiliyoruz pattern’lar içerisinde.

if (p is Person { Name: "Soner", Address.City : "İstanbul" })

Bu yapıda da iç içe property’lerde null kontrolü var. Yani burada Address property’si null olsa bile herhangi bir nullreferenceexception fırlatmıyor.

Kaynaklar:

Extended property patterns: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/proposals/csharp-10.0/extended-property-patterns

Property Pattern: https://github.com/dotnet/csharplang/blob/main/proposals/csharp-8.0/patterns.md#property-pattern

C# 10 Yenilikleri – Constant Interpolated Strings

C# 10 ile hayatımıza yeni giren özelliklerden biri constant interpolated strings yapısı.

C# 9 ve öncesi versiyonlarda const değerler içerisinde + operatörü ile string concatenation işlemi yapabiliyorduk. Yani aşağıdaki kod legal idi;

const string Name = "";
const string Surname = Name + " " + "Surname";

fakat şunu yapamıyorduk;

const string Name = "";
const string Surname = $"{Name} Surname";

Bunun nedeni de string interpolation arka tarafta string.Format çağırıyordu ve bir method çağırımı compile time’da constant olamayacağı için hata veriyordu doğal olarak. Yani string interpolation içerisinde kullandığımız değer constant olsa bile, string interpolation yapısının “kendisi” constant değildi.

Bunun legal olabilmesi için C# community’den çok fazla talep gelince C# 10 versiyonunda bu özelliği de eklemişler. Bunu artık hem yukarıdaki gibi const değerleri içerisinde, hem de attribute’ler içerisinde kullandığımız mesajlarda kullanabiliyoruz.

[Obsolete($"{Name} bunu kullanamaz!")]
void MyMethod()
{
}

C# 10 Yenilikleri – Implicit Usings

.NET 6 ile hayatımıza implicit namespace kavramı girdi. Bu sayede projelerde gelen “boilerplate” içerisindeki using karmaşasından kurtulmak hedeflendi. Namespace’leri artık “global using” şeklinde projenizde tek bir .cs dosyası içerisinde veya “\..\obj\debug\net6.0” klasöründeki GlobalsUsing.cs dosyası içerisinde saklayabiliyorsunuz.

Dikkat edilmeli ki bu GlobalsUsing.cs dosyası otomatik oluşturulan bir dosya.

Örneğin projenizdeki her bir cs dosyası içerisinde System.Data namespace’ini kullanmak zorunda olduğunuzu düşünün. Her bir .cs dosyasının tepesinde bunu yazmak yerine, .csproj içerisinde ImplicitUsings tag’ini enable ederek, tek bir cs dosyası içerisinde “global using” tanımlayarak ya da bahsettiğim GlobalsUsing.cs dosyası içerisinde tanımlayarak tüm projenizde o namespace’in aktif olmasını sağlayabiliyorsunuz.

Ayrıca .csproj dosyası içerisinde ItemGroup olarak ta bu namespace’leri Using Include veya Using Remove kullanarak ekleme veya çıkartabiliyorsunuz.

RC1 ile birlikte, .NET 6 projesi oluşturduğunuzda .csproj dosyası içerisinde default olarak ImplicitUsings enable olarak geliyor. Dilerseniz bunu .csproj dosyanız içerisinde DisableImplicitNamespaceImports tag’ini true olarak disable edebiliyorsunuz.

Scott Hanselman‘ın söylediğine göre C# 10 projeleri bu sayede daha hızlı bir şekilde ayağa kalkıyorlarmış.

Her bir proje SDK tipinin default namespace değerleri şu şekilde;

Console/Library

System

System.Collections.Generic

System.IO

System.Linq

System.Net.Http

System.Threading

System.Threading.Tasks

Web

System.Net.Http.Json

Microsoft.AspNetCore.Builder

Microsoft.AspNetCore.Hosting

Microsoft.AspNetCore.Http

Microsoft.AspNetCore.Routing

Microsoft.Extensions.Configuration

Microsoft.Extensions.DependencyInjection

Microsoft.Extensions.Hosting

Microsoft.Extensions.Logging

Worker

Microsoft.Extensions.Configuration

Microsoft.Extensions.DependencyInjection

Microsoft.Extensions.Hosting Microsoft.Extensions.Logging

Kaynaklar:

Microsoft Docs: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/compatibility/sdk/6.0/implicit-namespaces

Scott Hanselman’ın bloğu: https://www.hanselman.com/blog/implicit-usings-in-net-6

Sıfırdan C# Programlama Eğitim Seti – 6. Ders

►► Sıfırdan C# Programlama Eğitim Seti – 6. Ders

Bu yayınla C# programlama dilini temelinden anlatacağım eğitim setinin altıncı dersini tamamlamış olduk. Bu video serisi, genellikle hafta sonları Youtube üzerinde yapacağımız canlı yayınlar ile devam edecek.

6. Ders İçeriği;

0:00:00​ | Giriş

0:15:30 | ref locals ve ref returns kullanımı

0:30:20 | var kullanımı (c# 3.0)

0:39:59 | void kullanımı

0:42:16 | assignment expressions

0:51:49 | null coalescing operator (??)

0:56:07 | null coalescing assignment operator (??=) (c# 8.0)

1:02:35 | null-conditional operator (?.) (elvis operatörü)

1:15:27 | switch expression (c# 8.0)

Konularla ilgili faydalı linkler:

► Ref locals ve ref returns: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/ref-returns

► var anahtar sözcüğü: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/var

► void anahtar sözcüğü: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/builtin-types/void

► ?? ve ??= operatörleri: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/null-coalescing-operator

► ?. operatörü: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/member-access-operators#null-conditional-operators–and-

► switch expression: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/switch-expression

Sıfırdan C# Programlama Eğitim Seti – 5. Ders

►► Sıfırdan C# Programlama Eğitim Seti – 5. Ders

Bu yayınla C# programlama dilini temelinden anlatacağım eğitim setinin beşinci dersini tamamlamış olduk. Bu video serisi, genellikle hafta sonları Youtube üzerinde yapacağımız canlı yayınlar ile devam edecek.

Çok boyutlu diziler

Jagged array kavramı

Değişkenler ve parametreler

Yerel değişkenler

Varsayılan değerler (default values)

Parametre geçişleri (değer ile veya referans ile geçiş)

discard kavramı (C# 7.0)

in modifier

params modifier

Optional arguments (opsiyonel argümanlar)

named arguments

Konularla ilgili faydalı linkler:

► Multidimensional Arrays: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/arrays/multidimensional-arrays

► Jagged Arrays: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/arrays/jagged-arrays

► Default values of C# types: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/builtin-types/default-values

► Passing Parameters: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/passing-parameters

► Discards: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/discards

► in parameter modifier: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/in-parameter-modifier

► params: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/params

► Named and Optional Arguments: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/named-and-optional-arguments

Sıfırdan C# Programlama Eğitim Seti – 4. Ders

► Sıfırdan C# Programlama Eğitim Seti – 4. Ders

Bu yayınla C# programlama dilini temelinden anlatacağım eğitim setinin dördüncü dersini tamamlamış olduk. Bu video serisi, genellikle hafta sonları Youtube üzerinde yapacağımız canlı yayınlar ile devam edecek.

4. Ders İçeriği;

0:00:00​ | Giriş

0:16:42 | Eşitlik ve karşılaştırma operatörleri

0:31:27 | Conditional operatörler

0:37:04 | Short circuit evaluation kavramı

0:40:29 | Ternary operatörü (a ? b : c)

0:45:09 | Char tipi

0:47:35 | Escape sequence karakterleri

0:57:17 | String tipi

1:10:13 | Verbatim string literals

1:16:32 | String concatenation (birleştirme)

1:25:54 | String interpolation (C# 6.0)

1:36:16 | Diziler

1:47:10 | Dizilerde elemanların default değerleri

1:58:43 | Index kavramı (C# 8.0)

2:06:56 | Range kavramı (C# 8.0)

Konularla ilgili faydalı linkler:

► What is short circuiting and how is it used when programming in Java?: https://stackoverflow.com/q/9344305/447156

► Ternary operator: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/conditional-operator

► Escape sequence karakterleri: https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/c-language/escape-sequences?view=msvc-160

► Verbatim string literals: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/tokens/verbatim

► String interpolation: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tutorials/string-interpolation

► System.Index: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.index?view=net-5.0

► System.Range: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.range?view=net-5.0