Tag Archives: c#

LeetCode Çözümleri – 326. Power of Three

LeetCode içerisinde bulunan “Power of Three”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Soruda verilen integer sayısının 3’ün bir tam sayı kuvveti olup olmadığı sorulmaktadır.

🔥 LeetCode 326. Power of Three: https://leetcode.com/problems/power-of-three/

➡️ Problem açıklaması:

Given an integer, write a function to determine if it is a power of three.

Example 1:

Input: 27

Output: true

Example 2:

Input: 0

Output: false

Example 3:

Input: 9

Output: true

Example 4:

Input: 45

Output: false

Follow up: Could you do it without using any loop / recursion?

😔 NOT: Mikrofonda bazı sorunlar yaşanmış kayıt yaparken, kusura bakmayın.

LeetCode Çözümlerİ – 268. Missing Number [Google ve Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Missing Number”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda [0..N] dizisinde verilen N adet sayıdan eksik olanı bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Google ve Amazon iş görüşmelerinde sorular sorulardan biri. Videoda alternatif XOR çözümünü de anlatmaya çalıştım.

🔥 LeetCode 268. Missing Number: https://leetcode.com/problems/missing-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given an array containing n distinct numbers taken from 0, 1, 2, …, n, find the one that is missing from the array.

Example 1:

Input: [3,0,1]

Output: 2

Example 2:

Input: [9,6,4,2,3,5,7,0,1]

Output: 8 Note:

Your algorithm should run in linear runtime complexity. Could you implement it using only constant extra space complexity?

LeetCode Çözümlerİ – 231. Power of Two [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Power of Two”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen sayının 2’nin pozitif bir tam kuvveti olup olmadığını bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Amazon’da sorulmuş sorulardan biri.

➡️ LeetCode 231. Power of Two: https://leetcode.com/problems/power-of-two/

➡️ Bit Twiddling Hacks: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html

➡️ the bit twiddler: https://bits.stephan-brumme.com/

➡️ The Aggregate Magic Algorithms: http://aggregate.org/MAGIC

➡️ Bit Tricks: https://medium.com/trick-the-interviwer/bit-tricks-577ebb2f1a8b

➡️ Basics of Bit Manipulation: https://www.hackerearth.com/practice/basic-programming/bit-manipulation/basics-of-bit-manipulation/tutorial/

➡️ Problem açıklaması:

Given an integer, write a function to determine if it is a power of two.

Example 1:

Input: 1

Output: true

Explanation: 2^0 = 1

Example 2:

Input: 16

Output: true

Explanation: 2^4 = 16

Example 3:

Input: 218

Output: false

LeetCode Çözümlerİ – 168. Excel Sheet Column Title

LeetCode içerisinde bulunan “Excel Sheet Column Title”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 88. Merge Sorted Array: https://leetcode.com/problems/excel-sheet-column-title/

➡️ Problem açıklaması:

Given a positive integer, return its corresponding column title as appear in an Excel sheet.

For example:

1 — A

2 — B

3 — C

26 — Z

27 — AA

28 — AB

Example 1:

Input: 1

Output: “A”

Example 2:

Input: 28

Output: “AB”

Example 3:

Input: 701

Output: “ZY”

LeetCode Çözümlerİ – 171. Excel Sheet Column Number

LeetCode içerisinde bulunan “Excel Sheet Column Number”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen excel kolon isminden, kaçıncı kolon olduğunu bulmanız gerekiyor.

🔥 LeetCode 171. Excel Sheet Column Number: https://leetcode.com/problems/excel-sheet-column-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given a column title as appear in an Excel sheet, return its corresponding column number.

For example:

A — 1

B — 2

C — 3

Z — 26

AA — 27

AB — 28

Example 1:

Input: “A”

Output: 1

Example 2:

Input: “AB”

Output: 28

Example 3:

Input: “ZY”

Output: 701

Constraints: 1 less= s.length less= 7 s consists only of uppercase English letters. s is between “A” and “FXSHRXW”.

LeetCode Çözümlerİ – 176. Second Highest Salary

LeetCode içerisinde bulunan “Second Highest Salary”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 176. Second Highest Salary: https://leetcode.com/problems/second-highest-salary/

➡️ Problem açıklaması:

Write a SQL query to get the second highest salary from the Employee table.

+—-+——–+

| Id | Salary |

+—-+——–+

| 1 | 100 |

| 2 | 200 |

| 3 | 300 |

+—-+——–+

For example, given the above Employee table, the query should return 200 as the second highest salary. If there is no second highest salary, then the query should return null.

+———————+

| SecondHighestSalary |

+———————+

| 200 |

+———————+

LeetCode Çözümleri – 172. Factorial Trailing Zeroes

LeetCode içerisinde bulunan “Factorial Trailing Zeroes”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 172. Factorial Trailing Zeroes: https://leetcode.com/problems/factorial-trailing-zeroes/

➡️ Problem açıklaması:

Given an integer n, return the number of trailing zeroes in n!.

Example 1:

Input: 3

Output: 0

Explanation: 3! = 6, no trailing zero.

Example 2:

Input: 5

Output: 1

Explanation: 5! = 120, one trailing zero.

☢️ Note: Your solution should be in logarithmic time complexity.

LeetCode Çözümleri – 125. Valid Palindrome – [Facebook ve Apple Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Valid Palindrome”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen bir string’in içindeki sadece alfanümerik karakterleri göz önüne alarak bu string’in bir palindrom olup olmadığını bulmamızı istiyor. LeetCode’a göre Facebook ve Apple mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 125. Valid Palindrome: https://leetcode.com/problems/valid-palindrome/

🔥 Palindrom nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Palindrom

➡️ Problem açıklaması:

Given a string, determine if it is a palindrome, considering only alphanumeric characters and ignoring cases.

Note: For the purpose of this problem, we define empty string as valid palindrome.

Example 1:

Input: “A man, a plan, a canal: Panama”

Output: true

Example 2:

Input: “race a car”

Output: false

Constraints: s consists only of printable ASCII characters.

LeetCode Çözümleri – 100. Same Tree [Google Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Same Tree”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen iki binary tree’nin hem yapısal olarak, hem de node değerleri bakımından eşit olup olmadığını bulmanızı istemekte. LeetCode’a göre bu soru Google mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 100. Same Tree: https://leetcode.com/problems/same-tree/

🔥 Carnegie Mellon Üniversitesi binary tree linki: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Trees/trees.html

➡️ Problem açıklaması:

Given two binary trees, write a function to check if they are the same or not.

Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value.

Example 1:

Input: 1 1 / \ / \ 2 3 2 3 [1,2,3], [1,2,3]

Output: true

Example 2:

Input: 1 1 / \ 2 2 [1,2], [1,null,2]

Output: false

Example 3:

Input: 1 1 / \ / \ 2 1 1 2 [1,2,1], [1,1,2]

Output: false

LeetCode Çözümleri – 88. Merge Sorted Array

LeetCode içerisinde bulunan “Merge Sorted Array”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode 88. Merge Sorted Array: https://leetcode.com/problems/merge-sorted-array/

➡️ Problem açıklaması:

Given two sorted integer arrays nums1 and nums2, merge nums2 into nums1 as one sorted array.

Note:

The number of elements initialized in nums1 and nums2 are m and n respectively. You may assume that nums1 has enough space (size that is greater or equal to m + n) to hold additional elements from nums2.

Example:

Input: nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3

nums2 = [2,5,6], n = 3

Output: [1,2,2,3,5,6]