Tag Archives: binary tree right side view

Facebook Mülakat Sorusu – Binary Tree Right Side View

LeetCode içerisinde bulunan “Binary Tree Right Side View” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘nin en sağ tarafındaki node‘ları yukarıdan aşağıda doğru olacak şekilde geri döndürmeniz isteniyor.

► LeetCode 199. Binary Tree Right Side View: https://leetcode.com/problems/binary-tree-right-side-view/

► Problem açıklaması:

Given the root of a binary tree, imagine yourself standing on the right side of it, return the values of the nodes you can see ordered from top to bottom.

Example 1:

Input: root = [1,2,3,null,5,null,4]

Output: [1,3,4]

Example 2:

Input: root = [1,null,3]

Output: [1,3]

Example 3: Input: root = []

Output: []

Constraints:

The number of nodes in the tree is in the range [0, 100].

-100 <= Node.val <= 100