Tag Archives: amazon mülakat sorusu

LeetCode Çözümlerİ – 231. Single Number [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Strings”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda string olarak verilen iki sayının toplamını bulmanız isteniyor fakat herhangi bir hazır metod kullanamıyorsunuz. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 231. Single Number: https://leetcode.com/problems/single-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given a non-empty array of integers, every element appears twice except for one. Find that single one.

Note:

Your algorithm should have a linear runtime complexity. Could you implement it without using extra memory?

Example 1:

Input: [2,2,1]

Output: 1

Example 2:

Input: [4,1,2,1,2]

Output: 4

LeetCode Çözümlerİ – 268. Missing Number [Google ve Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Missing Number”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda [0..N] dizisinde verilen N adet sayıdan eksik olanı bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Google ve Amazon iş görüşmelerinde sorular sorulardan biri. Videoda alternatif XOR çözümünü de anlatmaya çalıştım.

🔥 LeetCode 268. Missing Number: https://leetcode.com/problems/missing-number/

➡️ Problem açıklaması:

Given an array containing n distinct numbers taken from 0, 1, 2, …, n, find the one that is missing from the array.

Example 1:

Input: [3,0,1]

Output: 2

Example 2:

Input: [9,6,4,2,3,5,7,0,1]

Output: 8 Note:

Your algorithm should run in linear runtime complexity. Could you implement it using only constant extra space complexity?

LeetCode Çözümlerİ – 231. Power of Two [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Power of Two”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen sayının 2’nin pozitif bir tam kuvveti olup olmadığını bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Amazon’da sorulmuş sorulardan biri.

➡️ LeetCode 231. Power of Two: https://leetcode.com/problems/power-of-two/

➡️ Bit Twiddling Hacks: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html

➡️ the bit twiddler: https://bits.stephan-brumme.com/

➡️ The Aggregate Magic Algorithms: http://aggregate.org/MAGIC

➡️ Bit Tricks: https://medium.com/trick-the-interviwer/bit-tricks-577ebb2f1a8b

➡️ Basics of Bit Manipulation: https://www.hackerearth.com/practice/basic-programming/bit-manipulation/basics-of-bit-manipulation/tutorial/

➡️ Problem açıklaması:

Given an integer, write a function to determine if it is a power of two.

Example 1:

Input: 1

Output: true

Explanation: 2^0 = 1

Example 2:

Input: 16

Output: true

Explanation: 2^4 = 16

Example 3:

Input: 218

Output: false