Tag Archives: algoritmalar

Öklid Algoritması ile En Büyük Ortak Bölen Nasıl Bulunur?

Öklid Algoritması ile en büyük ortak bölenin (ebob) nasıl bulunabileceğini hem iteratif, hem de rekürsif yolla anlatmaya çalıştım bu videoda.

► Öklid Algoritması: https://tr.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/modarithmetic/a/the-euclidean-algorithm

İki A ve B tam sayısının Ortak Bölenlerinin En Büyüğünün (OBEB), A ve B’yi bölen en büyük tam sayı olduğunu hatırlayalım.

Öklid Algoritması, iki tam sayının OBEB’ini hızlıca bulmak için kullanılan bir yöntemdir.

OBEB(A,B)’nin bulunması için Öklid Algoritması şu şekildedir:

► Eğer A=0 ise, OBEB(0,B)=B olacağı için OBEB(A,B)=B olur ve bu noktada durabiliriz.

► Eğer B=0 ise, OBEB(A,0)=A olacağı için OBEB(A,B)=A olur ve bu noktada durabiliriz.

► A sayısını bölüm ve kalan formunda yazın (A=B⋅Q+R)

►OBEB(A,B)=OBEB(B,R) olduğu için, OBEB(B,R)’yi Öklid Algoritmasını kullanarak bulun

► Ortak bölen nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortak_b%C3%B6len

Matematikte, sıfır olmayan iki veya daha fazla pozitif tam sayının en büyük ortak böleni, tam sayıların hepsini de bölen en büyük pozitif tam sayıdır. Örneğin; 8 ve 12’nin ebob’u 4’tür.

En büyük ortak bölen aynı zaman da en büyük ortak faktör (ebof), en yüksek ortak faktör (eyof) ile de isimlendirilir.

    /// <summary>
    /// En büyük ortak böleni bulmak
    /// </summary>
    static int GreatestCommonDivisor(int a, int b)
    {
      while(a != 0 || b != 0)
      {
        if(a > b)
        {
          a %= b;
        }
        else
        {
          b %= a;
        }
      }

      return a | b;
    }

    /// <summary>
    /// En büyük ortak bölüne rekürsif yolla bulmak
    /// </summary>
    static int GcdRecursive(int a, int b)
    {
      if(b == 0)
      {
        return a;
      }
      else
      {
        return GcdRecursive(b, a % b);
      }
    }