LeetCode Çözümlerİ – 206. Reverse Linked List

LeetCode içerisinde bulunan “Reverse Linked List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda head olarak verilen linked list‘in tüm node’larını tersine çevirmeniz isteniyor. 🔥 LeetCode 206. Reverse Linked List: https://leetcode.com/problems/reverse-linked-list/ 🔥 Bahsettiğim makale linki: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Linked%20Lists/linked%20lists.html ➡️ Problem açıklaması: Reverse a singly linked list. Example: Input: 1–2–3–4–5–NULL Output: 5–4–3–2–1–NULL Follow up: A linked list can be reversed … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 206. Reverse Linked List

LeetCode Çözümlerİ – 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String

LeetCode içerisinde bulunan “Remove All Adjacent Duplicates In String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’in, yan yana aynı aynı olan tüm karakterleri silinerek, en sonda yan yana aynı karakter kalmayacak şekilde hazırlamanız isteniyor. 🔥 LeetCode 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String: https://leetcode.com/problems/middle-of-the-linked-list/ ➡️ Problem açıklaması: Given a string S of lowercase letters, … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String

LeetCode Çözümlerİ – 876. Middle of the Linked List

LeetCode içerisinde bulunan “Middle of the Linked List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen linked list içerisindeki orta node’u bulmanız isteniyor. Eğer iki tane orta node varsa, ikinci node’u döndürmelisiniz. 🔥 LeetCode 876. Middle of the Linked List: https://leetcode.com/problems/middle-of-the-linked-list/ ➡️ Problem açıklaması: Given a non-empty, singly linked list with head node head, return a … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 876. Middle of the Linked List

LeetCode Çözümlerİ – 14. Longest Common Prefix

LeetCode içerisinde bulunan “Longest Common Prefix” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’lerin hepsinde ortak olan en uzun ön ek’i bulmanız isteniyor. 🔥 LeetCode 14. Longest Common Prefix: https://leetcode.com/problems/longest-common-prefix/ ➡️ Problem açıklaması: Write a function to find the longest common prefix string amongst an array of strings. If there is no common prefix, return … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 14. Longest Common Prefix

LeetCode Çözümlerİ – 141. Linked List Cycle

LeetCode içerisinde bulunan “Linked List Cycle” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda head’i verilen bir linked list’in, içerisinde döngüsel bir yapı olup olmadığı soruluyor. Sorunun çözümü biraz karmaşık gelebilir bazı arkadaşlar için, o yüzden görseller ile de anlatmaya çalıştım, umarım anlaşılabilmişimdir. 🔥 LeetCode 141. Linked List Cycle: https://leetcode.com/problems/linked-list-cycle/ ➡️ Problem açıklaması: Given head, the head … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 141. Linked List Cycle

LeetCode Çözümlerİ – 1221. Split a String in Balanced Strings

LeetCode içerisinde bulunan “Split a String in Balanced Strings” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’i en fazla kaç adet dengeli (R ve L harfleri sayısı eşit) string’e ayırabileceğiniz soruluyor. 🔥 LeetCode 1221. Split a String in Balanced Strings: https://leetcode.com/problems/split-a-string-in-balanced-strings/ ➡️ Problem açıklaması: Balanced strings are those who have equal quantity of ‘L’ and … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 1221. Split a String in Balanced Strings

LeetCode Çözümlerİ – 482. License Key Formatting

LeetCode içerisinde bulunan “License Key Formatting” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’i bir lisans key formatında yazdırmanız isteniyor. Sorunun açıklaması biraz garip, o yüzden pek takılmayın bence buna. 🔥 LeetCode 482. License Key Formatting: https://leetcode.com/problems/license-key-formatting/ ➡️ Problem açıklaması: You are given a license key represented as a string S which consists only alphanumeric … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 482. License Key Formatting

LeetCode Çözümlerİ – 392. Is Subsequence

LeetCode içerisinde bulunan “Is Subsequence” sorusunun açıklaması ve çözümü. Verilen stringlerden birinin, diğerinin subsequence’ı olup olmadığını bulmanız isteniyor. “Subsequence”‘ı soruda; uzun olan string’ten belirli sayıda (veya hiç) karakterler silinerek, kalan harflerin sırası değiştirilmeden elde edilebilen bir string ise true, değilse false döndürmeniz isteniyor. 🔥 LeetCode 392. Is Subsequence: https://leetcode.com/problems/is-subsequence/ ➡️ Problem açıklaması: Given a string … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 392. Is Subsequence

LeetCode Çözümlerİ – 118. Pascal’s Triangle

LeetCode içerisinde bulunan “Pascal’s Triangle” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen sayı adedi kadar, pascal üçgeni satırını geriye döndürmeniz isteniyor. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pascal_%C3%BC%C3%A7geni 🔥 LeetCode 118. Pascal’s Triangle: https://leetcode.com/problems/pascals-triangle/ ➡️ Problem açıklaması: Given a non-negative integer numRows, generate the first numRows of Pascal’s triangle. In Pascal’s triangle, each number is the sum of the two numbers … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 118. Pascal’s Triangle

LeetCode Çözümlerİ – 344. Reverse String

Leetcode içerisinde bulunan “Reverse String”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda karakter dizisi olarak verilen string’in ekstra bir alan kullanmadan tersine çevirmeniz isteniyor. 🔥 LeetCode 344. Reverse String: https://leetcode.com/problems/reverse-string/ ➡️ Problem açıklaması: Write a function that reverses a string. The input string is given as an array of characters char[]. ⚠️ Do not allocate extra … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 344. Reverse String