LeetCode Çözümleri – 119. Pascal’s Triangle II

LeetCode içerisinde bulunan “Pascal’s Triangle II” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir satır numarasına istinaden (0 indeksli), o satıra tekabül eden pascal üçgeni satırını bir liste olarak döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 119. Pascal’s Triangle II: https://leetcode.com/problems/pascals-triangle-ii/ ► Problem açıklaması: Given an integer rowIndex, return the rowIndexth (0-indexed) row of the Pascal’s triangle. In Pascal’s … Continue reading LeetCode Çözümleri – 119. Pascal’s Triangle II

LeetCode Çözümleri – 11. Container With Most Water

LeetCode içerisinde bulunan “Container With Most Water” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir dizi içerisinde, bu dizinin her bir elemanı dikey uzunluğu ifade edecek şekilde, iki dikey uzunluk arasına koyabileceğiniz suyun maksimum miktarı soruluyor. ► LeetCode 11. Container With Most Water: https://leetcode.com/problems/container-with-most-water/ ► Problem açıklaması: Given n non-negative integers a1, a2, …, an , … Continue reading LeetCode Çözümleri – 11. Container With Most Water

LeetCode Çözümleri – 419. Battleships in a Board

LeetCode içerisinde bulunan “Battleships in a Board” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen bir grid üzerinde, soruda açıklanan kurallara göre, kaç tane savaş gemisi olduğu bulmanız isteniyor. ► LeetCode 419. Battleships in a Board: https://leetcode.com/problems/battleships-in-a-board/ ► Problem açıklaması: Given an 2D board, count how many battleships are in it. The battleships are represented with ‘X’s, … Continue reading LeetCode Çözümleri – 419. Battleships in a Board

LeetCode Çözümleri – 91. Decode Ways

LeetCode içerisinde bulunan “Decode Ways” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen string’in, her bir sayı alfabedeki harflerin sıralarına gelmesi ile, kaç farklı şekilde decode edilebileceği soruluyor. ► LeetCode 91. Decode Ways: https://leetcode.com/problems/decode-ways/ ► Problem açıklaması: A message containing letters from A-Z can be encoded into numbers using the following mapping: ‘A’ — “1” ‘B’ — … Continue reading LeetCode Çözümleri – 91. Decode Ways

LeetCode Çözümleri – 977. Squares of a Sorted Array

LeetCode içerisinde bulunan “Squares of a Sorted Array” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen sıralı bir dizide, her elemanın yine dizi içerisinde sıralı olarak “in-place” şeklinde karelerinin atanması isteniyor. ► LeetCode 977. Squares of a Sorted Array: https://leetcode.com/problems/squares-of-a-sorted-array/ ► Problem açıklaması: Given an integer array nums sorted in non-decreasing order, return an array … Continue reading LeetCode Çözümleri – 977. Squares of a Sorted Array

LeetCode Çözümleri – 1249. Minimum Remove to Make Valid Parentheses

LeetCode içerisinde bulunan “Minimum Remove to Make Valid Parentheses” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string içerisinde, en az kaç adet parantez silerek “geçerli” bir string oluşturabileceğiniz soruluyor. Geçerli bir string’in tanımı olarak; ► Boş string ve sadece küçük harfler içeren, veya ► A ve B geçerli string’ler olup AB şeklinde olan … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1249. Minimum Remove to Make Valid Parentheses

LeetCode Çözümleri – 9. Palindrome Number

LeetCode içerisinde bulunan “Palindrome Number” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayının palindrom olup olmadığı soruluyor. Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir. ► Palindrom nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Palindrom ► LeetCode 9. Palindrome Number: https://leetcode.com/problems/palindrome-number/ ► Problem açıklaması: Given an integer x, return true if x is palindrome integer. … Continue reading LeetCode Çözümleri – 9. Palindrome Number

LeetCode Çözümleri – 1588. Sum of All Odd Length Subarrays

LeetCode içerisinde bulunan “Sum of All Odd Length Subarrays” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisinde, tüm tek uzunluktaki alt dizilerin (birbirini takip eden elemanların oluşturduğu) toplamını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1588. Sum of All Odd Length Subarrays: https://leetcode.com/problems/sum-of-all-odd-length-subarrays/ ► Problem açıklaması: Given an array of positive integers arr, calculate … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1588. Sum of All Odd Length Subarrays

LeetCode Çözümleri – 617. Merge Two Binary Trees

LeetCode içerisinde bulunan “Merge Two Binary Trees” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilmiş olan iki adet binary tree içerisinde, aynı pozisyondaki node’ların değerlerini toplamanız isteniyor. Bunu istediğiniz binary tree içerisinde yapabilirsiniz. ► LeetCode 617. Merge Two Binary Trees : https://leetcode.com/problems/merge-two-binary-trees/ ► Problem açıklaması: Given two binary trees and imagine that when you put … Continue reading LeetCode Çözümleri – 617. Merge Two Binary Trees

LeetCode Çözümleri – 925. Long Pressed Name

LeetCode içerisinde bulunan “Long Pressed Name” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen 2 adet string‘ten, biri diğerinin klavyede bastığı tuşun basılı kalma ihtimali ile oluşan hali olup olmadığı soruluyor. Tabi burada hiçbir tuşa basılı kalmama ihtimali de mevcut. ► LeetCode 925. Long Pressed Name: https://leetcode.com/problems/long-pressed-name/ ► Problem açıklaması: Your friend is typing his name into … Continue reading LeetCode Çözümleri – 925. Long Pressed Name