HackerRank Çözümleri – Alternating Characters

HackerRank içerisinde bulunan “Alternating Characters” sorusunun açıklaması ve çözümü. Soruda size verilen string içerisinde, yan yana hiçbir karakterin aynı olmaması için kaç defa karakter silme işlemi yapmanız gerektiği soruluyor. ► HackerRank – Alternating Characters: https://www.hackerrank.com/challenges/alternating-characters/problem ► Problem açıklaması: You are given a string containing characters A and B only. Your task is to change it … Continue reading HackerRank Çözümleri – Alternating Characters

HackerRank Çözümleri – Caesar Cipher

HackerRank içerisinde bulunan “Caesar Cipher” sorusunun açıklaması ve çözümü. Soruda size verilen string’i sezar şifrelemesi ile, harflerini alfabedeki sıralarını verilen sayı kadar ötelemeniz isteniyor. ► HackerRank – Caesar Cipher: https://www.hackerrank.com/challenges/caesar-cipher-1/problem ► Problem açıklaması: Julius Caesar protected his confidential information by encrypting it using a cipher. Caesar’s cipher (https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher) shifts each letter by a number of … Continue reading HackerRank Çözümleri – Caesar Cipher

HackerRank Çözümleri – Mini-Max Sum

HackerRank içerisinde bulunan “Mini-Max Sum” sorusunun açıklaması ve çözümü. Verilen 5 adet sayıdan, 4 sayının toplamının alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Mini-Max Sum: https://www.hackerrank.com/challenges/mini-max-sum/problem ► Problem açıklaması: Given five positive integers, find the minimum and maximum values that can be calculated by summing exactly four of the five … Continue reading HackerRank Çözümleri – Mini-Max Sum

HackerRank Çözümleri – Two Strings

HackerRank içerisinde bulunan “Two Strings” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen iki adet string‘in ortak bir substring’i olup olmadığı soruluyor. Bu arada substring’ler 1 karakter uzunluğunda da olabilir. ► HackerRank – Two Strings: https://www.hackerrank.com/challenges/two-strings/problem ► Problem açıklaması: Given two strings, determine if they share a common substring. A substring may be as small … Continue reading HackerRank Çözümleri – Two Strings

HackerRank Çözümleri – Minimum Absolute Difference in an Array

HackerRank içerisinde bulunan “Minimum Absolute Difference in an Array” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisi içerisinde, herhangi iki elemanın arasındaki mutlak değer farkının minimum değerini döndürmeniz isteniyor. ► HackerRank – Minimum Absolute Difference in an Array: https://www.hackerrank.com/challenges/minimum-absolute-difference-in-an-array/problem ► Problem açıklaması: The absolute difference is the positive difference between two … Continue reading HackerRank Çözümleri – Minimum Absolute Difference in an Array

HackerRank Çözümleri – Sales by Match

HackerRank içerisinde bulunan “Sales by Match” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda, size üzerindeki numaraları renklerini belirten çoraplar verildiğinde, kaç adet çorap çifti oluşturabileceğiniz soruluyor. ► HackerRank – Sales by Match: https://www.hackerrank.com/challenges/sock-merchant/problem ► Problem açıklaması: Alex works at a clothing store. There is a large pile of socks that must be paired by color for … Continue reading HackerRank Çözümleri – Sales by Match

HackerRank Çözümleri – Jumping on the Clouds

HackerRank içerisinde bulunan “Jumping on the Clouds” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bulutlar, ve bunların hangilerinin üzerinden zıplayıp zıplayamayacağınız bilgisi veriliyor. Bir seferde 1 veya 2 bulut zıplayabiliyorsunuz. İlk buluttan son buluta kaç zıplamada gidebilirsiniz? ► HackerRank – Jumping on the Clouds: https://www.hackerrank.com/challenges/jumping-on-the-clouds/problem ► Problem açıklaması: There is a new mobile game … Continue reading HackerRank Çözümleri – Jumping on the Clouds

HackerRank Çözümleri – Balanced Brackets

HackerRank içerisinde bulunan “Balanced Brackets” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen string’in, parantez, köşeli parantez ve süslü parantezler açısından, dengeli bir string (doğru şekilde açılan parantezin doğru şekilde kapanması) olup olmadığı soruluyor. ► HackerRank – Balanced Brackets: https://www.hackerrank.com/challenges/balanced-brackets/problem ► Problem açıklaması: A bracket is considered to be any one of the following characters: … Continue reading HackerRank Çözümleri – Balanced Brackets

HackerRank Çözümleri – Diagonal Difference

HackerRank içerisinde bulunan “Diagonal Difference” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir kare matris içerisinde, diyagonallerdeki eleman toplamlarının farklarının mutlak değerini bulmanız isteniyor. Evet biraz karmaşık bir cümle oldu farkındayım. ► HackerRank – Diagonal Difference: https://www.hackerrank.com/challenges/diagonal-difference/problem ► Problem açıklaması: Given a square matrix, calculate the absolute difference between the sums of its diagonals. … Continue reading HackerRank Çözümleri – Diagonal Difference