.NET 6 Yenilikleri – ThrowIfNull ile null kontrolü

.NET 5 ve öncesinde, bir metod içerisinde argümanın null kontrolünü yapmak için kullandığımız klasik yöntem şu şekildeydi;

void MyMethod(object obj)
{
   if (obj is null)
   {
      throw new ArgumentNullException(nameof(obj));
   }
}

.NET 6 ile bunu daha kolay bir şekilde yapabilmemiz için statik bir ThrowIfNull metodu eklenmiş. İşlevsel olarak tamamen yukarıdaki kullanımla aynı mantıkta çalışıyor. Daha kısa ve sade bir kullanım.

void MyMethod(object obj)
{
   ArgumentNullException.ThrowIfNull(obj);
}

Kaynak: ArgumentNullException.ThrowIfNull(Object, String) Method

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.argumentnullexception.throwifnull?view=net-6.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.