LeetCode Çözümleri – 1588. Sum of All Odd Length Subarrays

LeetCode içerisinde bulunan “Sum of All Odd Length Subarrays” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisinde, tüm tek uzunluktaki alt dizilerin (birbirini takip eden elemanların oluşturduğu) toplamını bulmanız isteniyor.

► LeetCode 1588. Sum of All Odd Length Subarrays: https://leetcode.com/problems/sum-of-all-odd-length-subarrays/

► Problem açıklaması:

Given an array of positive integers arr, calculate the sum of all possible odd-length subarrays.

A subarray is a contiguous subsequence of the array.

Return the sum of all odd-length subarrays of arr.

Example 1:

Input: arr = [1,4,2,5,3]

Output: 58

Explanation: The odd-length subarrays of arr and their sums are:

[1] = 1

[4] = 4

[2] = 2

[5] = 5

[3] = 3

[1,4,2] = 7

[4,2,5] = 11

[2,5,3] = 10

[1,4,2,5,3] = 15

If we add all these together we get 1 + 4 + 2 + 5 + 3 + 7 + 11 + 10 + 15 = 58

Example 2:

Input: arr = [1,2]

Output: 3

Explanation: There are only 2 subarrays of odd length, [1] and [2]. Their sum is 3.

Example 3:

Input: arr = [10,11,12]

Output: 66

Constraints:

1 <= arr.length <= 100

1 <= arr[i] <= 1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.