LeetCode Çözümleri – 69. Sqrt(x)

LeetCode içerisinde bulunan “Sqrt(x)”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda tamsayı bir parametre alan metodunuzdan geriye o sayının karekökünün tam sayı halini döndürmenizi istiyor. Tabi bunun için hali hazırda kullandığınız programlama dilinde var olan sqrt() gibi metodları kullanmamanız gerekmekte.

🔥 LeetCode 69. Sqrt(x): https://leetcode.com/problems/sqrtx/

➡️ Problem açıklaması:

Implement int sqrt(int x).

Compute and return the square root of x, where x is guaranteed to be a non-negative integer.

Since the return type is an integer, the decimal digits are truncated and only the integer part of the result is returned.

Example 1:

Input: 4

Output: 2

Example 2:

Input: 8

Output: 2

Explanation: The square root of 8 is 2.82842…, and since the decimal part is truncated, 2 is returned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.