LeetCode Çözümlerİ – 283. Move Zeroes [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Move Zeroes”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda tamsayı dizisinde verilen sayılardan 0 olmayanları en başa öteleyip (sıralarını bozmadan), 0’ları dizinin en sonuna ötelemeniz isteniyor. LeetCode’a göre Facebook iş görüşmelerinde sorulmuş sorulardan biri.

🔥 LeetCode 283. Move Zeroes: https://leetcode.com/problems/move-zeroes/

➡️ Problem açıklaması:

Given an array nums, write a function to move all 0’s to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements.

Example:

Input: [0,1,0,3,12]

Output: [1,3,12,0,0]

Note:

You must do this in-place without making a copy of the array. Minimize the total number of operations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.