Leetcode Çözümleri | 3SUM

Leetcode içerisinde bulunan “3Sum” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisinde, toplamları 0 olan üçlü sayı kümelerini tekil (distinct) olarak bulmanız isteniyor.

➡️ Videoda bahsettiğim “Two Sum” problemi: https://youtu.be/cHDvgJK79sI

➡️ LeetCode 15. 3Sum: https://leetcode.com/problems/3sum/

➡️ Problem açıklaması:

Given an integer array nums, return all the triplets [nums[i], nums[j], nums[k]] such that i != j, i != k, and j != k, and nums[i] + nums[j] + nums[k] == 0.

Notice that the solution set must not contain duplicate triplets.

Example 1:

Input: nums = [-1,0,1,2,-1,-4]

Output: [[-1,-1,2],[-1,0,1]]

Example 2:

Input: nums = []

Output: []

Example 3:

Input: nums = [0]

Output: []

Constraints:

0 <= nums.length <= 3000

-10^5 <= nums[i] <= 10^5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.