HackerRank Çözümleri – Diagonal Difference

HackerRank içerisinde bulunan “Diagonal Difference” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir kare matris içerisinde, diyagonallerdeki eleman toplamlarının farklarının mutlak değerini bulmanız isteniyor. Evet biraz karmaşık bir cümle oldu farkındayım.

► HackerRank – Diagonal Difference: https://www.hackerrank.com/challenges/diagonal-difference/problem

► Problem açıklaması:

Given a square matrix, calculate the absolute difference between the sums of its diagonals.

For example, the square matrix arr is shown below:

1 2 3

4 5 6

9 8 9

The left-to-right diagonal = 1 + 5 + 9 = 15. The right to left diagonal = 3 + 5 + 9 = 17. Their absolute difference is |15 – 17| = 2.

Mutlak değer nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Mutlak_de%C4%9Fer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.