All posts by Soner Gönül

Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [2. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin ikinci kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Go içerisinde literal kavramı

➡️ Go içerisinde const kavramı

➡️ Temel tipler, int, float, complex, string

➡️ Go değişken oluşturma

➡️ Go içerisinde hata okumak

➡️ Go içerisinde inferred type kavramı

➡️ Go default değer ataması

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn Go” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-go

Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [1. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin ilk kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ Go ve Golang nedir?

➡️ Go programlamanın kullanım yerleri

➡️ Go derleyicisi

➡️ Go dosyalarını çalıştırma ve build etme

➡️ Paket (package) kavramı

➡️ Paket import etmek

➡️ Main fonksiyonu ve main paketi

➡️ fmt paketi kullanımı

➡️ Online ve komut satırından Go dökümasyonuna ulaşmak

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

🔥 Codecademy: “Learn Go” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-go

Codecademy – “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – 9. Kısım

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 9. ve son kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu eğitime katılan herkese teşekkür ederim. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde referans tipleri ve değer tiplerine genel bakış

➡️ Referans tiplerinde == operatörü kullanımı

➡️ Polymorphism kavramına genel bakış

➡️ Upcasting ve downcasting kavramları

➡️ Unassigned ve null kavramları

➡️ Object tipine genel bakış

➡️ String tipi

➡️ Immutable kavramı nedir? Neden önemlidir?

➡️ String’ler için == operatörü kullanımı

➡️ String için unassigned, null ve boş string kavramları

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/courses/learn-c-sharp

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [8. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 8. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde inheritance kavramı nedir?

➡️ subclass, derived class, superclass ve base class kavramları

➡️ Interface kavramına derin bir bakış

➡️ base anahtar sözcüğü (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/base)

➡️ protected erişim sağlayıcısı

➡️ virtual ve override kavramları

➡️ abstract kavramı

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/courses/learn-c-sharp

LeetCode May Challenge – Single Element in a Sorted Array – [Alternatif XOR çözümü] 12. Gün

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 12. gün sorusu “Single Element in a Sorted Array”‘in açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

You are given a sorted array consisting of only integers where every element appears exactly twice, except for one element which appears exactly once. Find this single element that appears only once.

Example 1:

Input: [1,1,2,3,3,4,4,8,8]

Output: 2

Example 2:

Input: [3,3,7,7,10,11,11]

Output: 10

☢️ Note: Your solution should run in O(log n) time and O(1) space.

LeetCode May Challenge – Find the Town Judge – [10. GÜN]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 10. gün sorusu “Find the Town Judge””ın açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

In a town, there are N people labelled from 1 to N. There is a rumor that one of these people is secretly the town judge.

If the town judge exists, then:

– The town judge trusts nobody.

– Everybody (except for the town judge) trusts the town judge.

– There is exactly one person that satisfies properties 1 and 2.

You are given trust, an array of pairs trust[i] = [a, b] representing that the person labelled a trusts the person labelled b.

If the town judge exists and can be identified, return the label of the town judge. Otherwise, return -1.

Example 1:

Input: N = 2, trust = [[1,2]]

Output: 2

Example 2:

Input: N = 3, trust = [[1,3],[2,3]]

Output: 3

Example 3:

Input: N = 3, trust = [[1,3],[2,3],[3,1]]

Output: -1

Example 4:

Input: N = 3, trust = [[1,2],[2,3]]

Output: -1

Example 5:

Input: N = 4, trust = [[1,3],[1,4],[2,3],[2,4],[4,3]]

Output: 3

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [7. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 7. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde “Static” kavramı (Property ve Metodlar)

➡️ C# içerisinde static constructor kavramı nedir? Nasıl kullanılır?

➡️ Interface kavramına derin bir bakış

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/courses/learn-c-sharp

LeetCode May Challenge – Valid Perfect Square – [9. GÜN]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın 9. gün sorusu “Valid Perfect Square””in açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

Given a positive integer num, write a function which returns True if num is a perfect square else False.

☢️ Note: DO NOT use any built-in library function such as sqrt.

Example 1:

Input: 16

Output: true

Example 2:

Input: 14

Output: false

LeetCode May Challenge – Check If It Is a Straight Line – [8. GÜN]

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın sekizinci gün sorusu “Check If It Is a Straight Line””ın açıklaması ve çözümü.

🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge

➡️ Problem açıklaması:

You are given an array coordinates, coordinates[i] = [x, y], where [x, y] represents the coordinate of a point. Check if these points make a straight line in the XY plane.

Input: coordinates = [[1,2],[2,3],[3,4],[4,5],[5,6],[6,7]]

Output: true

Input: coordinates = [[1,1],[2,2],[3,4],[4,5],[5,6],[7,7]]

Output: false

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [6. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 6. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde;

➡️ C# içerisinde sınıf kavramı nedir?

➡️ new anahtar sözcüğü ile nesneler oluşturmak (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators/new-operator)

➡️ C# içerisinde field kavramı

➡️ C# içerisinde property kavramı

➡️ Automatic Properties (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/auto-implemented-properties)

➡️ Metodlar nelerdir?

➡️ Constructor (yapıcılar) Kavramı

➡️ Constructor Overloading (“this” anahtar sözcüğü) (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/this)

➡️ Public ve Private access modifiers

👍 İlk ziyaretiniz mi? O zaman sizi şöyle alalım: https://bit.ly/sonergonul-youtube-subs

✅ Codecademy: “Learn C#” online programlama kursu: https://www.codecademy.com/learn/learn-c-sharp