HackerRank Çözümleri – Time Complexity: Primality

HackerRank içerisinde bulunan “Time Complexity: Primality” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir sayının asal sayı olup olmadığını O(sqrt(n)) zamanında bulmanız isteniyor. ► HackerRank – Time Complexity: Primality: https://www.hackerrank.com/challenges/ctci-big-o/problem ► Problem açıklaması: A prime is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself. Given p … Continue reading HackerRank Çözümleri – Time Complexity: Primality

Rekabetçi Programlama El Kitabı içerisindeki Introduction ve Time complexity Kısımlarını Konuştuk!

Bu Twitch yayınında rekatbeçi programlama el kitabı olarak bilinen “Competitive Programmer’s Handbook” kitabının ilk iki kısmını okuduk. 1. Kısım: Introduction ➡️ Programming languages ➡️ Input and output ➡️ Working with numbers ➡️ Shortening code ➡️ Mathematics ➡️ Contests and resources 2. Kısım: Time complexity ➡️ Calculation rules ➡️ Complexity classes ➡️ Estimating efficiency ➡️ Maximum … Continue reading Rekabetçi Programlama El Kitabı içerisindeki Introduction ve Time complexity Kısımlarını Konuştuk!

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 25: Running Time and Complexity

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 25: Running Time and Complexity” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen sayının bir asal sayı olup olmadığını, time complexity kavramını anlatarak bulmanız isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 25: Running Time and Complexity: https://www.hackerrank.com/challenges/30-running-time-and-complexity/problem ► Problem açıklaması: Objective Today we will … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 25: Running Time and Complexity

Leetcode Çözümleri | Binary Search

Leetcode içerisinde bulunan “Binary Search” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size artan sırada verilen bir tam sayı dizisinde, O(log*n) çalışma zamanında olan bir algoritma ile verilen bir tam sayının index’ini, bu tam sayı dizide yoksa -1 döndürmeniz isteniyor. Kısaca binary search algoritmasını implement etmeniz isteniyor. ➡️ LeetCode 704. Binary Search: https://leetcode.com/problems/binary-search/ ➡️ Problem açıklaması: … Continue reading Leetcode Çözümleri | Binary Search

Yazılım görüşmelerinde soruya yaklaşım tekniği

Daniel Habib isimli bir programcı, yazılım görüşmelerinde konu ne olursa olsun nasıl bir yaklaşım sergilemeniz gerektiği konusunda bir spreadsheet oluşturmuş. 1. İnceleme İnput’un ne olduğunu açıkça belirttim mi? İstenen output’un ne olduğunu netleştirdim mi? Elle çözülebilecek basit bir örnek oluşturdum mu? Tüm aksiyomları yazdım mı? Tüm constraints‘ler benim için ok midir? Tüm akla yatkın varsayımları … Continue reading Yazılım görüşmelerinde soruya yaklaşım tekniği

Microsoft Mülakat Sorusu – Odd Even Linked List

Leetcode içerisinde bulunan “Odd Even Linked List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir linked list içerisinde, ilk node tek olacak şekilde önce tek index’teki node’ları, ardından çift index’teki node’lar gelecek şekilde düzenlemeniz isteniyor. ► LeetCode 328. Odd Even Linked List: https://leetcode.com/problems/odd-even-linked-list/ ► Problem açıklaması: Given the head of a singly linked list, … Continue reading Microsoft Mülakat Sorusu – Odd Even Linked List

LeetCode Çözümlerİ – 231. Single Number [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Strings”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda string olarak verilen iki sayının toplamını bulmanız isteniyor fakat herhangi bir hazır metod kullanamıyorsunuz. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 231. Single Number: https://leetcode.com/problems/single-number/ ➡️ Problem açıklaması: Given a non-empty array of integers, every element appears twice except for one. Find … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 231. Single Number [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümlerİ – 414. Third Maximum Number

LeetCode içerisinde bulunan “Third Maximum Number”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen bir dizi içerisinde bulunan 3. en yüksek sayıyı döndürmeniz istenmekte. 🔥 LeetCode 414. Third Maximum Number: https://leetcode.com/problems/third-maximum-number/ ➡️ Problem açıklaması: Given a non-empty array of integers, return the third maximum number in this array. If it does not exist, return the maximum … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 414. Third Maximum Number

LeetCode Çözümlerİ – 268. Missing Number [Google ve Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Missing Number”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda [0..N] dizisinde verilen N adet sayıdan eksik olanı bulmanız isteniyor. LeetCode’a göre Google ve Amazon iş görüşmelerinde sorular sorulardan biri. Videoda alternatif XOR çözümünü de anlatmaya çalıştım. 🔥 LeetCode 268. Missing Number: https://leetcode.com/problems/missing-number/ ➡️ Problem açıklaması: Given an array containing n distinct numbers taken … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 268. Missing Number [Google ve Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümleri – 172. Factorial Trailing Zeroes

LeetCode içerisinde bulunan “Factorial Trailing Zeroes”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. 🔥 LeetCode 172. Factorial Trailing Zeroes: https://leetcode.com/problems/factorial-trailing-zeroes/ ➡️ Problem açıklaması: Given an integer n, return the number of trailing zeroes in n!. Example 1: Input: 3 Output: 0 Explanation: 3! = 6, no trailing zero. Example 2: Input: 5 Output: 1 Explanation: 5! = 120, … Continue reading LeetCode Çözümleri – 172. Factorial Trailing Zeroes