Sayı 2’nin tam kuvveti mi? [İteratif ve Bit manipülasyonu]

Bir sayının 2’nin bir tam kuvveti olup olmadığını nasıl bulabileceğinizi, hem iteratif yolla hem de bit manipülasyon yöntemleri ile anlatmaya çalıştım. ► İkinin kuvveti https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinin_kuvveti Matematikte ikinin kuvveti, n bir tam sayı iken 2^n şeklinde gösterilebilen sayıdır. Bu üslü sayıda 2 taban, n ise üstür. Sadece tam sayılar içinde düşünülecek olursa, n ancak pozitif bir … Continue reading Sayı 2’nin tam kuvveti mi? [İteratif ve Bit manipülasyonu]

Youtube’un dislike sayısını gizlemesi

Youtube 10 Kasım 2021’de yayınladığı bir blog yazısıyla videolardaki dislike sayılarını gizlediğini açıkladı. Bunun temel nedeni olarak ta küçük içerik üreticilerini “dislike mobs” adı verilen bir çok fazla dislike yağmurundan korumak demişler. Yaptıkları araştırmalarda özellikle küçük içerik üreticilerinin buna maruz kaldıkları ortaya çıkmış vs. vs. Öncelikle bu “dislike mobs” sorunu yeni bir sorun değil. Youtube’un … Continue reading Youtube’un dislike sayısını gizlemesi

LeetCode Çözümleri | Add Digits

Leetcode içerisinde bulunan “Add Digits” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayının rakamları toplamı tek hane olana kadar toplayıp geriye döndürmeniz isteniyor. ➡️ LeetCode 258. Add Digits: https://leetcode.com/problems/add-digits/ ➡️ Problem açıklaması: Given an integer num, repeatedly add all its digits until the result has only one digit, and return it. Example … Continue reading LeetCode Çözümleri | Add Digits

Leetcode Çözümleri – Sum of Unique Elements

Leetcode içerisinde bulunan “Sum of Unique Elements” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisi içerisindeki unique elemanların toplamını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1748. Sum of Unique Elements: https://leetcode.com/problems/sum-of-unique-elements/ ► Problem açıklaması: You are given an integer array nums. The unique elements of an array are the elements that appear exactly … Continue reading Leetcode Çözümleri – Sum of Unique Elements

Leetcode Çözümleri – Shuffle String

Leetcode içerisinde bulunan “Shuffle String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir string‘in her bir karakteri, yine bir tam sayı dizisi olarak verilen index’lerde olacak şekilde shuffle etmeniz isteniyor. ► Leetcode 1528. Shuffle String: https://leetcode.com/problems/shuffle-string/ ► Problem açıklaması: Given a string s and an integer array indices of the same length. The string … Continue reading Leetcode Çözümleri – Shuffle String

2038 yılı problemi

2038 yılında bilgisayar sistemlerini etkileyebilecek bu problemi açıklamaya çalıştım bu videoda. Bundan önce daha iyi anlaşılması adına bahsetmek istediğim y2K, yani 2000 yılı bug‘ı. Bildiğiniz gibi bilgisayar sistemleri 1950’li yıllarda geliştirilmeye başlandı ve günümüze kadar devam etti. Bu süreçte birçok program yılları yalnızca son iki basamakla temsil ederek 2000 yılını 1900’den ayırt edilemez hale geldi. … Continue reading 2038 yılı problemi

.NET 6 Yenilikleri – IsPow2 ve RoundUpToPowerOf2

.NET 6 ile hayatımıza BitOperations sınıfı içerisinde 2 yeni metod girdi. BitOperations sınıfı genellikle bit manipülasyonları için kullanılan statik bir utility sınıfı. Bu operasyonlar; ✔️IsPow2: Verilen bir int yada long değerinin 2’nin bir tam sayı kuvveti olup olmadığını döndürür. https://source.dot.net/#System.Private.CoreLib/BitOperations.cs,49 ✔️RoundUpToPowerOf2: Verilen bir int ya da long değerinden büyük ya da eşit, en küçük 2’nin … Continue reading .NET 6 Yenilikleri – IsPow2 ve RoundUpToPowerOf2

Bloomberg Mülakat Sorusu – Truncate Sentence

LeetCode içerisinde bulunan “Truncate Sentence” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string‘i, diğer verilen bir tam sayı kadar kelime içerecek şekilde sonundan kısaltmanız isteniyor. ► LeetCode 1816. Truncate Sentence: https://leetcode.com/problems/truncate-sentence/ ► Problem açıklaması: A sentence is a list of words that are separated by a single space with no leading or trailing … Continue reading Bloomberg Mülakat Sorusu – Truncate Sentence

LeetCode Çözümleri – Thousand Separator

LeetCode içerisinde bulunan “Thousand Separator” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı için geriye binlik ayıracı olarak nokta koyduğunuz string halini döndürmeniz isteniyor. Maalesef videoyu kaydederken bazı donmalar olmuş, kusura bakmayın. ► LeetCode 1556. Thousand Separator: https://leetcode.com/problems/thousand-separator/ ► Problem açıklaması: Given an integer n, add a dot (“.”) as the thousands … Continue reading LeetCode Çözümleri – Thousand Separator

LeetCode Çözümleri – How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number

LeetCode içerisinde bulunan “How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayı dizisi içerisinde, her bir sayı için bu sayıdan küçük kaç tane sayı olduğunu yine bir dizi olarak bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1365. How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number: https://leetcode.com/problems/how-many-numbers-are-smaller-than-the-current-number/ … Continue reading LeetCode Çözümleri – How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number