LeetCode Çözümleri – 434. Number of Segments in a String

LeetCode içerisinde bulunan “Number of Segments in a String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen string içerisinde, “segment” yani boşluk karakteri içermeyen karakterler bütünü sayısını bulmanız isteniyor. 🔥 LeetCode 434. Number of Segments in a String: https://leetcode.com/problems/number-of-segments-in-a-string/ ➡️ Problem açıklaması: You are given a string s, return the number of segments in the … Continue reading LeetCode Çözümleri – 434. Number of Segments in a String

LeetCode Çözümlerİ – 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String

LeetCode içerisinde bulunan “Remove All Adjacent Duplicates In String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’in, yan yana aynı aynı olan tüm karakterleri silinerek, en sonda yan yana aynı karakter kalmayacak şekilde hazırlamanız isteniyor. 🔥 LeetCode 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String: https://leetcode.com/problems/middle-of-the-linked-list/ ➡️ Problem açıklaması: Given a string S of lowercase letters, … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String

LeetCode Çözümlerİ – 1221. Split a String in Balanced Strings

LeetCode içerisinde bulunan “Split a String in Balanced Strings” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’i en fazla kaç adet dengeli (R ve L harfleri sayısı eşit) string’e ayırabileceğiniz soruluyor. 🔥 LeetCode 1221. Split a String in Balanced Strings: https://leetcode.com/problems/split-a-string-in-balanced-strings/ ➡️ Problem açıklaması: Balanced strings are those who have equal quantity of ‘L’ and … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 1221. Split a String in Balanced Strings

LeetCode Çözümlerİ – 344. Reverse String

Leetcode içerisinde bulunan “Reverse String”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda karakter dizisi olarak verilen string’in ekstra bir alan kullanmadan tersine çevirmeniz isteniyor. 🔥 LeetCode 344. Reverse String: https://leetcode.com/problems/reverse-string/ ➡️ Problem açıklaması: Write a function that reverses a string. The input string is given as an array of characters char[]. ⚠️ Do not allocate extra … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 344. Reverse String

LeetCode Çözümlerİ – 415. Add Strings [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Strings”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda string olarak verilen iki sayının toplamını bulmanız isteniyor fakat herhangi bir hazır metod kullanamıyorsunuz. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 415. Add Strings: https://leetcode.com/problems/add-strings/ ➡️ Problem açıklaması: Given two non-negative integers num1 and num2 represented as string, return the sum of … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 415. Add Strings [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode May Challenge – First Unique Character in a String – [Amazon Mülakat Sorusu] 5. GÜN

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın beşinci gün sorusu “First Unique Character in a String””in açıklaması ve çözümü. LeetCode’a göre Amazon mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge ➡️ Problem açıklaması: Given a string, find the first non-repeating character in it and return it’s index. If it … Continue reading LeetCode May Challenge – First Unique Character in a String – [Amazon Mülakat Sorusu] 5. GÜN

DateTime.Parse(string) kullanmayı bırakamaz mıyız?

Scott Hanselman’ın What Great .NET Developers Ought To Know (More .NET Interview Questions) isimli yazısında da bahsedilği gibi, başta Stack Overflow olmak üzere birçok online sitede aşağıdaki şekilde kod örneklerine rastlıyorum: DateTime dt = DateTime.Parse(myString); Buna bir son verilmesi lazım. Bu kullanımda bir problem var. DateTime.Parse(string) metodu default olarak CurrentCulture ayalarını kullanmaktadır. Ve bu ayarlara istinaden direkt olarak … Continue reading DateTime.Parse(string) kullanmayı bırakamaz mıyız?

LeetCode Çözümleri – 242. Valid Anagram

LeetCode içerisinde bulunan “Valid Anagram” sorusunun açıklaması ve çözümü. Verilen iki string‘ten, biri diğerinin anagramı olup olmadığı soruluyor. ✨ Anagram nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Anagram Anagram, bir sözcüğün veya sözcük grubunun harflerinin değişik düzenle başka bir sözcüğü veya sözcük grubunu oluşturmasıdır. Türkçe bir anagram örneği: Bahriyeli = Harbiyeli ✨ LeetCode 242. Valid Anagram: https://leetcode.com/problems/valid-anagram/ ➡️ Problem açıklaması: Given … Continue reading LeetCode Çözümleri – 242. Valid Anagram

LeetCode Çözümleri – 290. Word Pattern

LeetCode içerisinde bulunan “Word Pattern” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen iki adet string içerisinde, kelimeler ve harfler olarak aynı tasarıma sahip olup olmadığı soruluyor. 🔥 LeetCode 290. Word Pattern: https://leetcode.com/problems/word-pattern/ ➡️ Problem açıklaması: Given a pattern and a string s, find if s follows the same pattern. Here follow means a full … Continue reading LeetCode Çözümleri – 290. Word Pattern

LeetCode Çözümleri – 720. Longest Word in Dictionary

LeetCode içerisinde bulunan “Longest Word in Dictionary” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string array içerisinde, kendisi hariç diğer kelimelerden birer harf alarak oluşturulabilecek en uzun kelimeyi bulmanız isteniyor. Eğer birden fazla varsa, alfabetik olarak önce gelen kelimeyi yazdırmanız isteniyor. 🔥 LeetCode 720. Longest Word in Dictionary: https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary/ ➡️ Problem açıklaması: Given … Continue reading LeetCode Çözümleri – 720. Longest Word in Dictionary