HackerRank Çözümleri – Two Strings

HackerRank içerisinde bulunan “Two Strings” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen iki adet string‘in ortak bir substring’i olup olmadığı soruluyor. Bu arada substring’ler 1 karakter uzunluğunda da olabilir. ► HackerRank – Two Strings: https://www.hackerrank.com/challenges/two-strings/problem ► Problem açıklaması: Given two strings, determine if they share a common substring. A substring may be as small … Continue reading HackerRank Çözümleri – Two Strings

LeetCode Çözümleri – 434. Number of Segments in a String

LeetCode içerisinde bulunan “Number of Segments in a String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen string içerisinde, “segment” yani boşluk karakteri içermeyen karakterler bütünü sayısını bulmanız isteniyor. 🔥 LeetCode 434. Number of Segments in a String: https://leetcode.com/problems/number-of-segments-in-a-string/ ➡️ Problem açıklaması: You are given a string s, return the number of segments in the … Continue reading LeetCode Çözümleri – 434. Number of Segments in a String

LeetCode Çözümlerİ – 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String

LeetCode içerisinde bulunan “Remove All Adjacent Duplicates In String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’in, yan yana aynı aynı olan tüm karakterleri silinerek, en sonda yan yana aynı karakter kalmayacak şekilde hazırlamanız isteniyor. 🔥 LeetCode 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String: https://leetcode.com/problems/middle-of-the-linked-list/ ➡️ Problem açıklaması: Given a string S of lowercase letters, … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 1047. Remove All Adjacent Duplicates In String

LeetCode Çözümlerİ – 1221. Split a String in Balanced Strings

LeetCode içerisinde bulunan “Split a String in Balanced Strings” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen string’i en fazla kaç adet dengeli (R ve L harfleri sayısı eşit) string’e ayırabileceğiniz soruluyor. 🔥 LeetCode 1221. Split a String in Balanced Strings: https://leetcode.com/problems/split-a-string-in-balanced-strings/ ➡️ Problem açıklaması: Balanced strings are those who have equal quantity of ‘L’ and … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 1221. Split a String in Balanced Strings

LeetCode Çözümlerİ – 344. Reverse String

Leetcode içerisinde bulunan “Reverse String”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda karakter dizisi olarak verilen string’in ekstra bir alan kullanmadan tersine çevirmeniz isteniyor. 🔥 LeetCode 344. Reverse String: https://leetcode.com/problems/reverse-string/ ➡️ Problem açıklaması: Write a function that reverses a string. The input string is given as an array of characters char[]. ⚠️ Do not allocate extra … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 344. Reverse String

LeetCode Çözümlerİ – 415. Add Strings [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Add Strings”‘ sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda string olarak verilen iki sayının toplamını bulmanız isteniyor fakat herhangi bir hazır metod kullanamıyorsunuz. LeetCode’a göre Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode 415. Add Strings: https://leetcode.com/problems/add-strings/ ➡️ Problem açıklaması: Given two non-negative integers num1 and num2 represented as string, return the sum of … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 415. Add Strings [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode May Challenge – First Unique Character in a String – [Amazon Mülakat Sorusu] 5. GÜN

LeetCode’un mayıs ayı için her gün bir programlama sorusu sorduğu “May Challenge”‘ın beşinci gün sorusu “First Unique Character in a String””in açıklaması ve çözümü. LeetCode’a göre Amazon mülakatlarında sorulmuş sorulardan biri. 🔥 LeetCode May Challenge: https://leetcode.com/explore/featured/card/may-leetcoding-challenge ➡️ Problem açıklaması: Given a string, find the first non-repeating character in it and return it’s index. If it … Continue reading LeetCode May Challenge – First Unique Character in a String – [Amazon Mülakat Sorusu] 5. GÜN

DateTime.Parse(string) kullanmayı bırakamaz mıyız?

Scott Hanselman’ın What Great .NET Developers Ought To Know (More .NET Interview Questions) isimli yazısında da bahsedilği gibi, başta Stack Overflow olmak üzere birçok online sitede aşağıdaki şekilde kod örneklerine rastlıyorum: DateTime dt = DateTime.Parse(myString); Buna bir son verilmesi lazım. Bu kullanımda bir problem var. DateTime.Parse(string) metodu default olarak CurrentCulture ayalarını kullanmaktadır. Ve bu ayarlara istinaden direkt olarak … Continue reading DateTime.Parse(string) kullanmayı bırakamaz mıyız?

HackerRank Çözümleri – CamelCase

HackerRank içerisinde bulunan “CamelCase” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size camelCase olarak yazılmış bir string’in içerisinde kaç adet kelime olduğunu bulmanız isteniyor. ► HackerRank – CamelCase: https://www.hackerrank.com/challenges/camelcase/problem ► Problem açıklaması: There is a sequence of words in CamelCase as a string of letters, s, having the following properties: – It is a concatenation of … Continue reading HackerRank Çözümleri – CamelCase

LeetCode Çözümleri – 500. Keyboard Row

LeetCode içerisinde bulunan “Keyboard Row” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string dizisi içerisinde, Amerikan klavyesi üzerinde aynı satırdaki harflerden oluşan string’leri geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 500. Keyboard Row: https://leetcode.com/problems/keyboard-row/ ► Problem açıklaması: Given an array of strings words, return the words that can be typed using letters of the alphabet … Continue reading LeetCode Çözümleri – 500. Keyboard Row