C# 10 Yenilikleri – File Scoped Namespaces

C# 9 ve önceki versiyonlarda Visaul Studio içerisinde yeni bir sınıf oluşturduğunuzda namespace’ler “Blocked scoped” olarak ekleniyordu. Yani namespsace’lerde süslü parantezler içerisinde ve tüm class’lar da soldan bir tab (veya 4 boşluk) olacak şekilde hizalanıyordu. C# 10 versiyonu ile hayatımıza File scoped namespaces kavramı girdi. Bu sayede namespace tanımlamalarındaki gereksiz süslü parantezlerden ve bu namespace’in … Continue reading C# 10 Yenilikleri – File Scoped Namespaces

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 14: Scope

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 14: Scope” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda scope kavramına göz atmaya çalıştık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 14: Scope: https://www.hackerrank.com/challenges/30-scope/problem ► Problem açıklaması: Objective Today we’re discussing scope. Check out the Tutorial tab for learning materials and an instructional video! The absolute … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 14: Scope

Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [5. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn Go” adındaki programlama eğitiminin 5. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde; ➡️ Go içerisinde fonksiyon tanımlama ➡️ Go içerisinde “scope” mantığı ➡️ Go içerisinde fonksiyonlardan değer döndürme ➡️ Go içerisinde fonksiyonları tekrar tekrar kullanma ➡️ Go içerisinde fonksiyonlardan birden fazla değer döndürme ➡️ Go içerisinde … Continue reading Codecademy “Learn Go” Online Programlama Eğitimi – [5. Kısım]

F# ile Temel Veri Tipleri

F# bir .NET ailesi dili. Bu yüzden, temel veri tipleri ve referans’ları C# ile çok benziyor. F# bir strongly typed dildir. Bu nedenle tür dönüşümlerinde oluşan bir hata compile time’da meydana gelir. Bu sayede bu tür hatalar, yazılım geliştirmenin erken evrelerinde kontrol edilip müdahele edilebilir. C# ile F# arasındaki farklardan biri de; F# örnekleri açıkça … Continue reading F# ile Temel Veri Tipleri

Workflow Foundation ile Argüman Geçişleri

Daha önceki yazılarımızda workflow içerisinde argüman ve değişkenlerin nasıl tanımlandığını göz attık. Benzer olarak, değişkenler tıpkı sınıf üyeleri gibi, argümanlar ise tıpkı method parametrelerine benzerler. Önceki yazılarımızda değişkenleri kullanmıştık. Bu yazımızda input ve output argümanlarını ve bunların kullanımlarını göreceğiz. Hemen Siparisİslemi adında bir Workflow Console Application oluşturalım. Bu projemizde bazı ürünler için bir sipariş oluşturacağız … Continue reading Workflow Foundation ile Argüman Geçişleri

Workflow Foundation 4.0 ile Temel Elemanları Eklemek

Workflow Foundation 4.0, bize kullanmak için If, While, Assign, Sequence gibi yönetimsel elemanlar sunar. Bu yazıda bu elemanların nasıl kullanılacağına dair bilgiler vermeye çalışacağım. WF 4.0 kullanıcıları workflow elemanları tarafından kullanılan tüm değişkenleri tanımlamak zorundadırlar. Şimdi projemize iki adet değişken tanımlayalım. Birinci değişkenimiz kaç adet zile ihtiyacımız olduğunu gösteren NumberOfBells, diğerini de şimdiye kadar kaç … Continue reading Workflow Foundation 4.0 ile Temel Elemanları Eklemek