Linkedin Mülakat Sorusu – Maximum Depth of Binary Tree

LeetCode içerisinde bulunan “Maximum Depth of Binary Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir binary tree içerisinde, root node‘undan en uzaktaki leaf node‘una olan uzaklığı bulmanız isteniyor. ► LeetCode 104. Maximum Depth of Binary Tree: https://leetcode.com/problems/maximum-depth-of-binary-tree/ ► Problem açıklaması: Given the root of a binary tree, return its maximum depth. A binary … Continue reading Linkedin Mülakat Sorusu – Maximum Depth of Binary Tree

LeetCode Çözümleri – 200. Number of Islands [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Number of Islands” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size verilen m * n boyutundaki bir grid üzerinde, kaç adet ada olduğunu bulmanız isteniyor. “Ada” tanımı olarak, 4 tarafı su ile çevrili olan kısımlar şeklinde belirtilmiş. DFS algoritması nedir? https://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search Depth-first search (DFS) is an algorithm for traversing or searching tree or graph data structures. The algorithm starts at the root node (selecting … Continue reading LeetCode Çözümleri – 200. Number of Islands [Amazon Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümleri – 617. Merge Two Binary Trees

LeetCode içerisinde bulunan “Merge Two Binary Trees” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilmiş olan iki adet binary tree içerisinde, aynı pozisyondaki node’ların değerlerini toplamanız isteniyor. Bunu istediğiniz binary tree içerisinde yapabilirsiniz. ► LeetCode 617. Merge Two Binary Trees : https://leetcode.com/problems/merge-two-binary-trees/ ► Problem açıklaması: Given two binary trees and imagine that when you put … Continue reading LeetCode Çözümleri – 617. Merge Two Binary Trees

Leetcode Çözümleri | Binary Tree Inorder Traversal

Leetcode içerisinde bulunan “Binary Tree Inorder Traversal” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘nin node’larını inorder traversal, yani öncelikle rekürsif olarak sol tarafı, sonra head nodu, sonra da rekürsif olarak sağ tarafı geri döndürmeniz isteniyor. ➡️ Tree traversal: https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_traversal ➡️ Leetcode 94. Binary Tree Inorder Traversal: https://leetcode.com/problems/binary-tree-inorder-traversal/ ➡️ Problem açıklaması: Given … Continue reading Leetcode Çözümleri | Binary Tree Inorder Traversal

Facebook Mülakat Sorusu – Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree

Leetcode içerisinde bulunan “Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary search tree içerisinde, verilen iki tane TreeNode’un en aşağıdaki ortak parent’ını bulmanız isteniyor. Bence deneme olarak bunun iterative halini de siz yazabilirsiniz. ► LeetCode 235. Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree: https://leetcode.com/problems/lowest-common-ancestor-of-a-binary-search-tree/ … Continue reading Facebook Mülakat Sorusu – Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree

Facebook Mülakat Sorusu – Binary Tree Right Side View

LeetCode içerisinde bulunan “Binary Tree Right Side View” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘nin en sağ tarafındaki node‘ları yukarıdan aşağıda doğru olacak şekilde geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 199. Binary Tree Right Side View: https://leetcode.com/problems/binary-tree-right-side-view/ ► Problem açıklaması: Given the root of a binary tree, imagine yourself standing on the … Continue reading Facebook Mülakat Sorusu – Binary Tree Right Side View

Amazon Mülakat Sorusu – Deepest Leaves Sum

LeetCode içerisinde bulunan “Deepest Leaves Sum” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘nin en dipteki node’larının (leave) toplamını geri döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 1302. Deepest Leaves Sum: https://leetcode.com/problems/deepest-leaves-sum/ ► Problem açıklaması: Given the root of a binary tree, return the sum of values of its deepest leaves. Example 1: Input: root … Continue reading Amazon Mülakat Sorusu – Deepest Leaves Sum

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 23: BST Level-Order Traversal

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 23: BST Level-Order Traversal” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir binary search tree içerisinde level-order traversal işleminin nasıl yapılabileceğini öğrendik. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 23: BST Level-Order Traversal: https://www.hackerrank.com/challenges/30-binary-trees/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re going further with Binary Search Trees. … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 23: BST Level-Order Traversal

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 22: Binary Search Trees” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir binary search tree‘nin yüksekliğini hesapladık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees: https://www.hackerrank.com/challenges/30-binary-search-trees/problem ► Problem açıklaması: Objective Today, we’re working with Binary Search Trees (BSTs). Check out the Tutorial tab … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 22: Binary Search Trees

LeetCode Çözümleri – 101. Symmetric Tree

LeetCode içerisinde bulunan “Symmetric Tree” sorusunun açıklaması ve çözümü. Size root’u verilen bir binary tree‘nin merkezine göre simetrik olup olmadığını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 101. Symmetric Tree: https://leetcode.com/problems/symmetric-tree/ ► Problem açıklaması: Given the root of a binary tree, check whether it is a mirror of itself (i.e., symmetric around its center). Input: root = [1,2,2,3,4,4,3] … Continue reading LeetCode Çözümleri – 101. Symmetric Tree