Minimal API | Route Handler için Response çeşitleri

Minimal API içerisinde bir route handler’dan döndürülebilecek response çeşitlerini ele aldık bu videoda. ✅Github reposu: https://github.com/sonergonul/MinimalAPI Response çeşitleri şu şekilde; ➡️ IResult – Task<IResult> veya ValueTask<IResult> ➡️ string – Task<string> veya ValueTask<string> – text/plain ➡️ T – Json seralize – application/json 🟢 app.MapGet(“/response1”, () lambda “Hello World”); 🟢 app.MapGet(“/response2”, () => new { Message = … Continue reading Minimal API | Route Handler için Response çeşitleri

Minimal API | In-memory veritabanı ile CRUD işlemleri | 2. Kısım

Minimal API içinde, bir in-memory veritabanında update ve delete işlemlerini nasıl yapabileceğimizi öğrendik. ✅Github reposu: https://github.com/sonergonul/MinimalAPI Update işlemi: Delete işlemi: Kaynaklar: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/minimal-apis?view=aspnetcore-6.0 https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/min-web-api?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio

Minimal API | In-memory veritabanı ile CRUD işlemleri | 1. Kısım

Minimal API ile in-memory veritabanı ile CRUD işlemlerinden listeleme ve ekleme işlemlerine baktık. Github reposu: https://github.com/sonergonul/MinimalAPI Bunun için Nuget içerisindeki Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory paketini kurduk öncelikle. Bu size in-memory olarak bir veritabanı sağlıyor. Daha sonra entity framework içerinde nasıl DbContext‘ten bir sınıf türetip içerisinde DbSet‘ler kullanarak tablolar oluşturuyorsak burada da aynı yapıyı kullanıyoruz. Sonrası aşağıdaki gibi; Listeleme: … Continue reading Minimal API | In-memory veritabanı ile CRUD işlemleri | 1. Kısım

Minimal API | Kuruluş ve Swagger Kurulumu

Minimal API‘ler, .NET 6 ile birlikte gelen, minimum bağımlılıkla HTTP API’leri oluşturmak için tasarlandı. ASP.NET Core‘da yalnızca minimum dosyaları, özellikleri ve bağımlılıkları dahil etmek isteyen mikro hizmetler ve uygulamalar için idealdirler. Minimal API için en basitinden 4 satır koda ihtiyacımız var. İşte bu kadar. Elinizde çalışan bir http restful bir api’ınız oldu. Bu geliştirdiğiniz api … Continue reading Minimal API | Kuruluş ve Swagger Kurulumu