Bloomberg Mülakat Sorusu – Matrix Diagonal Sum

Leetcode içerisinde bulunan “Matrix Diagonal Sum” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi jagged array olarak verilen bir matris içerisindeki iki diagonalde bulunan elemanların toplamını bulmanız isteniyor. ► Leetcode 1572. Matrix Diagonal Sum: https://leetcode.com/problems/matrix-diagonal-sum/ ► Problem açıklaması: Given a square matrix mat, return the sum of the matrix diagonals. Only include the sum of all … Continue reading Bloomberg Mülakat Sorusu – Matrix Diagonal Sum

Amazon Mülakat Sorusu – Set Matrix Zeroes

LeetCode içerisinde bulunan “Set Matrix Zeroes” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen m * n matrisi içerisinde, eğer bir eleman 0 ise, o elemanın ait olduğu tüm satır ve sütunları da 0 yapmanız isteniyor. ► LeetCode 73. Set Matrix Zeroes: https://leetcode.com/problems/set-matrix-zeroes/ ► Problem açıklaması: Given an m x n integer matrix matrix, if … Continue reading Amazon Mülakat Sorusu – Set Matrix Zeroes

HackerRank Çözümleri – Diagonal Difference

HackerRank içerisinde bulunan “Diagonal Difference” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir kare matris içerisinde, diyagonallerdeki eleman toplamlarının farklarının mutlak değerini bulmanız isteniyor. Evet biraz karmaşık bir cümle oldu farkındayım. ► HackerRank – Diagonal Difference: https://www.hackerrank.com/challenges/diagonal-difference/problem ► Problem açıklaması: Given a square matrix, calculate the absolute difference between the sums of its diagonals. … Continue reading HackerRank Çözümleri – Diagonal Difference

LeetCode Çözümleri – 48. Rotate Image

LeetCode içerisinde bulunan “Rotate Image” sorusunun açıklaması ve çözümü. Sizen matris olarak verilen bir resmi, saat yönünde 90 derece döndürmeniz isteniyor. Genel olarak burada ilk yapmamız gereken matrisi transpose etmemiz (https://en.wikipedia.org/wiki/Transpose), daha sonra da her satırı ters çevirmemiz bizim için yeterli oluyor. Bu arada bunu in-place olarak, yani ek bir matris oluşturmadan, verilen matrisin içerisinde … Continue reading LeetCode Çözümleri – 48. Rotate Image