Leetcode kolay seviyede Linked List soruları – 1. Kısım

Leetcode içerisindeki Linked List veri yapısı ile ilgili kolay soruları çözüyoruz. Çözdüğümüz soruların linkleri: 1290. Convert Binary Number in a Linked List to Integer: https://leetcode.com/problems/convert-binary-number-in-a-linked-list-to-integer/ 876. Middle of the Linked List: https://leetcode.com/problems/middle-of-the-linked-list/ 206. Reverse Linked List: https://leetcode.com/problems/reverse-linked-list/ 21. Merge Two Sorted Lists: https://leetcode.com/problems/merge-two-sorted-lists/

Microsoft Mülakat Sorusu – Odd Even Linked List

Leetcode içerisinde bulunan “Odd Even Linked List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir linked list içerisinde, ilk node tek olacak şekilde önce tek index’teki node’ları, ardından çift index’teki node’lar gelecek şekilde düzenlemeniz isteniyor. ► LeetCode 328. Odd Even Linked List: https://leetcode.com/problems/odd-even-linked-list/ ► Problem açıklaması: Given the head of a singly linked list, … Continue reading Microsoft Mülakat Sorusu – Odd Even Linked List

Microsoft Mülakat Sorusu – Intersection of Two Linked Lists

LeetCode içerisinde bulunan “Intersection of Two Linked Lists” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen iki adet linked list‘in kesiştiği bir node var mı, varsa o node’u yoksa geriye null döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 160. Intersection of Two Linked Lists: https://leetcode.com/problems/intersection-of-two-linked-lists/ ► Problem açıklaması: Given the heads of two singly linked-lists headA and headB, … Continue reading Microsoft Mülakat Sorusu – Intersection of Two Linked Lists

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 24: More Linked Lists

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 24: More Linked Lists” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sıralı bir linked list içerisindeki duplicate node’ları silmemiz isteniyor. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 24: More Linked Lists: https://www.hackerrank.com/challenges/30-linked-list-deletion/problem ► Problem açıklaması: Objective Check out the Tutorial tab for learning materials and an … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 24: More Linked Lists

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 15: Linked List

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 15: Linked List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda linked list veri yapısına ve içerisindeki node’larda iterasyon yapılmasına göz atıyoruz. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 15: Linked List: https://www.hackerrank.com/challenges/30-linked-list/problem ► Problem açıklaması: Objective Today we will work with a Linked List. Check out … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 15: Linked List

LeetCode Çözümlerİ – 206. Reverse Linked List

LeetCode içerisinde bulunan “Reverse Linked List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda head olarak verilen linked list‘in tüm node’larını tersine çevirmeniz isteniyor. 🔥 LeetCode 206. Reverse Linked List: https://leetcode.com/problems/reverse-linked-list/ 🔥 Bahsettiğim makale linki: https://www.cs.cmu.edu/~adamchik/15-121/lectures/Linked%20Lists/linked%20lists.html ➡️ Problem açıklaması: Reverse a singly linked list. Example: Input: 1–2–3–4–5–NULL Output: 5–4–3–2–1–NULL Follow up: A linked list can be reversed … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 206. Reverse Linked List

LeetCode Çözümlerİ – 876. Middle of the Linked List

LeetCode içerisinde bulunan “Middle of the Linked List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda verilen linked list içerisindeki orta node’u bulmanız isteniyor. Eğer iki tane orta node varsa, ikinci node’u döndürmelisiniz. 🔥 LeetCode 876. Middle of the Linked List: https://leetcode.com/problems/middle-of-the-linked-list/ ➡️ Problem açıklaması: Given a non-empty, singly linked list with head node head, return a … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 876. Middle of the Linked List

LeetCode Çözümlerİ – 141. Linked List Cycle

LeetCode içerisinde bulunan “Linked List Cycle” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda head’i verilen bir linked list’in, içerisinde döngüsel bir yapı olup olmadığı soruluyor. Sorunun çözümü biraz karmaşık gelebilir bazı arkadaşlar için, o yüzden görseller ile de anlatmaya çalıştım, umarım anlaşılabilmişimdir. 🔥 LeetCode 141. Linked List Cycle: https://leetcode.com/problems/linked-list-cycle/ ➡️ Problem açıklaması: Given head, the head … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 141. Linked List Cycle

Microsoft Mülakat Sorusu | Insertion Sort List

Leetcode içerisinde bulunan “Insertion Sort List” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen linked list içerisindeki node’ları insertion sort kullanarak sıralamanız isteniyor. ➡️ Leetcode 147. Insertion Sort List: https://leetcode.com/problems/insertion-sort-list/ ➡️ Problem açıklaması: Given the head of a singly linked list, sort the list using insertion sort, and return the sorted list’s head. The steps … Continue reading Microsoft Mülakat Sorusu | Insertion Sort List

Microsoft & Amazon Mülakat Sorusu – Merge Two Sorted Lists

LeetCode içerisinde bulunan “Merge Two Sorted Lists” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size sıralı olarak verilen iki tane linked list‘i birleştirip yine sıralı olarak döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 21. Merge Two Sorted Lists: https://leetcode.com/problems/merge-two-sorted-lists/ ► Problem açıklaması: Merge two sorted linked lists and return it as a sorted list. The list should be made … Continue reading Microsoft & Amazon Mülakat Sorusu – Merge Two Sorted Lists