LeetCode Çözümleri – 1185. Day of the Week [Zeller’s congruence]

LeetCode içerisinde bulunan “Day of the Week” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen gün, ay ve yıl bilgilerine ait tarihin haftanın hangi güne denk geldiğini bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1185. Day of the Week: https://leetcode.com/problems/day-of-the-week/ ► Zeller’s congruence https://en.wikipedia.org/wiki/Zeller%27s_congruence ► Problem açıklaması: Given a date, return the corresponding day of the week for … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1185. Day of the Week [Zeller’s congruence]

LeetCode Çözümleri – 796. Rotate String

LeetCode içerisinde bulunan “Rotate String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen iki string‘ten, ilk string herhangi bir sayıda rotasyon ile ikinci string’e dönüşüp dönüşemeyeceği soruluyor. ► LeetCode 796. Rotate String: https://leetcode.com/problems/rotate-string/ ► Problem açıklaması: We are given two strings, s and goal. A shift on s consists of taking string s and moving … Continue reading LeetCode Çözümleri – 796. Rotate String

LeetCode Çözümleri – 1544. Make The String Great

LeetCode içerisinde bulunan “Make The String Great” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir string‘i, “iyi” bir string yapmanız gerekiyor. Bu da string’i, birbirini takip eden aynı karakterlerden – fakat biri küçük diğer büyük harf olacak şekilde – arındırmanız demek. ► LeetCode 1544. Make The String Great: https://leetcode.com/problems/make-the-string-great/ ► Problem açıklaması: Given a … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1544. Make The String Great

LeetCode Çözümleri – 1137. N-th Tribonacci Number

LeetCode içerisinde bulunan “N-th Tribonacci Number” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda Tribonacci serisinin n. elemanını bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1137. N-th Tribonacci Number: https://leetcode.com/problems/n-th-tribonacci-number/ ► Problem açıklaması: The Tribonacci sequence Tn is defined as follows: T0 = 0, T1 = 1, T2 = 1, and Tn+3 = Tn + Tn+1 + Tn+2 for n … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1137. N-th Tribonacci Number

LeetCode Çözümleri – 459. Repeated Substring Pattern

LeetCode içerisinde bulunan “Repeated Substring Pattern” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen string‘in belirli bir string’in kendini tekrar etmesi ile oluşup oluşmadığı soruluyor. ► LeetCode 459. Repeated Substring Pattern: https://leetcode.com/problems/repeated-substring-pattern/ ► Problem açıklaması: Given a string s, check if it can be constructed by taking a substring of it and appending multiple copies … Continue reading LeetCode Çözümleri – 459. Repeated Substring Pattern

LeetCode Çözümleri – 1154. Day of the Year

LeetCode içerisinde bulunan “Day of the Year” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen string‘in gösterdiği tarihin yılın kaçıncı günü olduğunu bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1154. Day of the Year: https://leetcode.com/problems/day-of-the-year/ ► Problem açıklaması: Given a string date representing a Gregorian calendar date formatted as YYYY-MM-DD, return the day number of the year. Example … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1154. Day of the Year

LeetCode Çözümleri – 485. Max Consecutive Ones

LeetCode içerisinde bulunan “Max Consecutive Ones” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisi içerisinde (1 ve 0’lardan oluşan) yan yana olan 1’lerin en uzun hali soruluyor. ► LeetCode 228. 485. Max Consecutive Ones: https://leetcode.com/problems/max-consecutive-ones/ ► Problem açıklaması: Given a binary array nums, return the maximum number of consecutive 1’s in … Continue reading LeetCode Çözümleri – 485. Max Consecutive Ones

LeetCode Çözümleri – 448. Find All Numbers Disappeared in an Array

LeetCode içerisinde bulunan “Find All Numbers Disappeared in an Array” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size [1, n] aralığındaki sayıları içerebilen bir tam sayı dizisinde, [1, n] aralığında olup ta bu dizide olmayan sayıları geriye döndürmeniz isteniyor. ► LeetCode 228. 448. Find All Numbers Disappeared in an Array: https://leetcode.com/problems/find-all-numbers-disappeared-in-an-array/ ► Problem açıklaması: Given an … Continue reading LeetCode Çözümleri – 448. Find All Numbers Disappeared in an Array

LeetCode Çözümleri – 228. Summary Ranges

LeetCode içerisinde bulunan “Summary Ranges” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen tam sayılarda, birbirini takip edenleri “aralık” olarak yazdırmanız isteniyor. Yani [0,1,2,4,5,7] için sizden [“0–2″,”4–5″,”7”] şeklinde bir liste isteniyor. ► LeetCode 228. Summary Ranges: https://leetcode.com/problems/summary-ranges/ ► Problem açıklaması: You are given a sorted unique integer array nums. Return the smallest sorted list of … Continue reading LeetCode Çözümleri – 228. Summary Ranges

LeetCode Çözümleri – 1184. Distance Between Bus Stops

LeetCode içerisinde bulunan “Distance Between Bus Stops” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen başlangıç ve bitiş otobüs durak numaralarına göre (ki bu duraklar dairesel olarak dizilmişler), bunlar arasında gidebileceğiniz en kısa mesafeyi (saat yönünde veya tersinde) bulmanız isteniyor. ► LeetCode 1184. Distance Between Bus Stops: https://leetcode.com/problems/distance-between-bus-stops/ ► Problem açıklaması: A bus has n … Continue reading LeetCode Çözümleri – 1184. Distance Between Bus Stops