LeetCode Çözümleri – 242. Valid Anagram

LeetCode içerisinde bulunan “Valid Anagram” sorusunun açıklaması ve çözümü. Verilen iki string‘ten, biri diğerinin anagramı olup olmadığı soruluyor. ✨ Anagram nedir? https://tr.wikipedia.org/wiki/Anagram Anagram, bir sözcüğün veya sözcük grubunun harflerinin değişik düzenle başka bir sözcüğü veya sözcük grubunu oluşturmasıdır. Türkçe bir anagram örneği: Bahriyeli = Harbiyeli ✨ LeetCode 242. Valid Anagram: https://leetcode.com/problems/valid-anagram/ ➡️ Problem açıklaması: Given … Continue reading LeetCode Çözümleri – 242. Valid Anagram

LeetCode Çözümleri – 75. Sort Colors

LeetCode içerisinde bulunan “Sort Colors” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size karışık olarak verilen kırmızı, beyaz ve mavi renklerden (sırasıyla 0, 1 ve 2 ile ifade ediliyor), önce tüm kırmızılar, sonra tüm beyazlar ve en son tüm maviler olacak şekilde, ekstra bir alan kullanmadan sıralamanız isteniyor. ➡️ Quick sort (Hızlı sıralama) nedir? ✨ Wikipedia … Continue reading LeetCode Çözümleri – 75. Sort Colors

LeetCode Çözümleri – 290. Word Pattern

LeetCode içerisinde bulunan “Word Pattern” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen iki adet string içerisinde, kelimeler ve harfler olarak aynı tasarıma sahip olup olmadığı soruluyor. 🔥 LeetCode 290. Word Pattern: https://leetcode.com/problems/word-pattern/ ➡️ Problem açıklaması: Given a pattern and a string s, find if s follows the same pattern. Here follow means a full … Continue reading LeetCode Çözümleri – 290. Word Pattern

LeetCode Çözümleri – 434. Number of Segments in a String

LeetCode içerisinde bulunan “Number of Segments in a String” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen string içerisinde, “segment” yani boşluk karakteri içermeyen karakterler bütünü sayısını bulmanız isteniyor. 🔥 LeetCode 434. Number of Segments in a String: https://leetcode.com/problems/number-of-segments-in-a-string/ ➡️ Problem açıklaması: You are given a string s, return the number of segments in the … Continue reading LeetCode Çözümleri – 434. Number of Segments in a String

LeetCode Çözümleri – 674. Longest Continuous Increasing Subsequence

LeetCode içerisinde bulunan “Longest Continuous Increasing Subsequence” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizden sürekli artışın olduğu en uzun alt diziyi bulmanız isteniyor. Bu tarz sorularda “Sliding Window” tekniği çok yaygın kullanılan bir tekniktir. ✨ Sliding Window tekniği nedir? 🟩 What is Sliding Window Algorithm? Examples?: https://stackoverflow.com/q/8269916/447156 🟩 An Introduction to Sliding Window Algorithms: https://levelup.gitconnected.com/an-introduction-to-sliding-window-algorithms-5533c4fe1cc7 … Continue reading LeetCode Çözümleri – 674. Longest Continuous Increasing Subsequence

LeetCode Çözümleri – 48. Rotate Image

LeetCode içerisinde bulunan “Rotate Image” sorusunun açıklaması ve çözümü. Sizen matris olarak verilen bir resmi, saat yönünde 90 derece döndürmeniz isteniyor. Genel olarak burada ilk yapmamız gereken matrisi transpose etmemiz (https://en.wikipedia.org/wiki/Transpose), daha sonra da her satırı ters çevirmemiz bizim için yeterli oluyor. Bu arada bunu in-place olarak, yani ek bir matris oluşturmadan, verilen matrisin içerisinde … Continue reading LeetCode Çözümleri – 48. Rotate Image

LeetCode Çözümleri – 621. Task Scheduler [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Task Scheduler” sorusunun açıklaması ve çözümü. Sizen verilen görev listesi ve N sayısına istinaden, aynı task’lar arasında en az N kadar farklı task çalışması koşulu ile, en az kaç seferde bütün taskların çalıştırılabileceği soruluyor. LeetCode’a göre daha önce Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biriymiş. 🔥 LeetCode 621. Task Scheduler: https://leetcode.com/problems/task-scheduler/ ➡️ Problem açıklaması: … Continue reading LeetCode Çözümleri – 621. Task Scheduler [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode Çözümleri – 720. Longest Word in Dictionary

LeetCode içerisinde bulunan “Longest Word in Dictionary” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string array içerisinde, kendisi hariç diğer kelimelerden birer harf alarak oluşturulabilecek en uzun kelimeyi bulmanız isteniyor. Eğer birden fazla varsa, alfabetik olarak önce gelen kelimeyi yazdırmanız isteniyor. 🔥 LeetCode 720. Longest Word in Dictionary: https://leetcode.com/problems/longest-word-in-dictionary/ ➡️ Problem açıklaması: Given … Continue reading LeetCode Çözümleri – 720. Longest Word in Dictionary

LeetCode Çözümlerİ – 775. Global and Local Inversions

LeetCode içerisinde bulunan “Global and Local Inversions” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen “global inversions” ve “local inversions” tanımlarına göre eşit olup olmadığı soruluyor. 🔥 LeetCode 775. Global and Local Inversions: https://leetcode.com/problems/global-and-local-inversions/ ➡️ Problem açıklaması: We have some permutation A of [0, 1, …, N – 1], where N is the length of … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 775. Global and Local Inversions

LeetCode Çözümlerİ – 1189. Maximum Number of Balloons

LeetCode içerisinde bulunan “Maximum Number of Balloons” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen kelime içerisindeki harfleri bir defa kullanarak, “balloon” kelimesinin kaç defa yazdırılabileceği soruluyor. 🔥 LeetCode 1189. Maximum Number of Balloons: https://leetcode.com/problems/maximum-number-of-balloons/ ➡️ Problem açıklaması: Given a string text, you want to use the characters of text to form as many instances … Continue reading LeetCode Çözümlerİ – 1189. Maximum Number of Balloons