Leetcode çözümleri | Maximum Product Subarray

Leetcode içerisinde bulunan “Maximum Product Subarray” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen tam sayısı dizisi için, içerisindeki subarray’lerde (birbirini takip eden elemanlardan oluşan) çarpımı en fazla olan subarray’in eleman çarpımını döndürmeniz isteniyor. ➡️ Leetcode 152. Maximum Product Subarray: https://leetcode.com/problems/maximum-product-subarray/ ➡️ Problem açıklaması: Given an integer array nums, find a contiguous non-empty subarray within … Continue reading Leetcode çözümleri | Maximum Product Subarray

Leetcode çözümleri | Maximum Subarray | Kadane Algoritması

Leetcode içerisinde bulunan “Maximum Subarray” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen tam sayısı dizisi için, içerisindeki subarray’lerde (birbirini takip eden elemanlardan oluşan) toplamı en fazla olan array’in eleman toplamını döndürmeniz isteniyor. ➡️ Leetcode 53. Maximum Subarray: https://leetcode.com/problems/maximum-subarray/ ➡️ Problem açıklaması: Given an integer array nums, find the contiguous subarray (containing at least one … Continue reading Leetcode çözümleri | Maximum Subarray | Kadane Algoritması

Leetcode Çözümleri | Valid Palindrome II

Leetcode içerisinde bulunan “Valid Palindrome II” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir string için, en fazla 1 karakter silerek palindrom yapılıp yapılamayacağı soruluyor. En fazla denildiği için hiç karakter silmeyebilirsiniz tabi. ➡️ Leetcode Valid Palindrome II: https://leetcode.com/problems/valid-palindrome-ii/ ➡️ Problem açıklaması: Given a string s, return true if the s can be palindrome … Continue reading Leetcode Çözümleri | Valid Palindrome II

Leetcode Çözümleri | Binary Search

Leetcode içerisinde bulunan “Binary Search” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size artan sırada verilen bir tam sayı dizisinde, O(log*n) çalışma zamanında olan bir algoritma ile verilen bir tam sayının index’ini, bu tam sayı dizide yoksa -1 döndürmeniz isteniyor. Kısaca binary search algoritmasını implement etmeniz isteniyor. ➡️ LeetCode 704. Binary Search: https://leetcode.com/problems/binary-search/ ➡️ Problem açıklaması: … Continue reading Leetcode Çözümleri | Binary Search

Leetcode Çözümleri | Binary Tree Inorder Traversal

Leetcode içerisinde bulunan “Binary Tree Inorder Traversal” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir binary tree‘nin node’larını inorder traversal, yani öncelikle rekürsif olarak sol tarafı, sonra head nodu, sonra da rekürsif olarak sağ tarafı geri döndürmeniz isteniyor. ➡️ Tree traversal: https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_traversal ➡️ Leetcode 94. Binary Tree Inorder Traversal: https://leetcode.com/problems/binary-tree-inorder-traversal/ ➡️ Problem açıklaması: Given … Continue reading Leetcode Çözümleri | Binary Tree Inorder Traversal

Leetcode Çözümleri | 3SUM

Leetcode içerisinde bulunan “3Sum” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisinde, toplamları 0 olan üçlü sayı kümelerini tekil (distinct) olarak bulmanız isteniyor. ➡️ Videoda bahsettiğim “Two Sum” problemi: https://youtu.be/cHDvgJK79sI ➡️ LeetCode 15. 3Sum: https://leetcode.com/problems/3sum/ ➡️ Problem açıklaması: Given an integer array nums, return all the triplets [nums[i], nums[j], nums[k]] such … Continue reading Leetcode Çözümleri | 3SUM

Leetcode Çözümleri – Evaluate Reverse Polish Notation

Leetcode içerisinde bulunan “Evaluate Reverse Polish Notation” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir “reverse polish notation”‘ın sonucunu geriye döndürmeniz isteniyor. ➡️ Reverse Polish Notation nedir? https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation ➡️ LeetCode 150. Evaluate Reverse Polish Notation: https://leetcode.com/problems/evaluate-reverse-polish-notation/ ➡️ Problem açıklaması: Evaluate the value of an arithmetic expression in Reverse Polish Notation. Valid operators are +, … Continue reading Leetcode Çözümleri – Evaluate Reverse Polish Notation

Leetcode Çözümleri | Three Consecutive Odds

Leetcode içerisinde bulunan “Three Consecutive Odds” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen bir tam sayı dizisinde, 3 tane yan yana tek sayı olup olmadığını bulmanız isteniyor. ➡️ Leetcode 1550. Three Consecutive Odds: https://leetcode.com/problems/three-consecutive-odds/ ➡️ Problem açıklaması: Given an integer array arr, return true if there are three consecutive odd numbers in the array. … Continue reading Leetcode Çözümleri | Three Consecutive Odds

LeetCode Çözümleri | Add Digits

Leetcode içerisinde bulunan “Add Digits” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir tam sayının rakamları toplamı tek hane olana kadar toplayıp geriye döndürmeniz isteniyor. ➡️ LeetCode 258. Add Digits: https://leetcode.com/problems/add-digits/ ➡️ Problem açıklaması: Given an integer num, repeatedly add all its digits until the result has only one digit, and return it. Example … Continue reading LeetCode Çözümleri | Add Digits

Leetcode Çözümleri | Determine Color of a Chessboard Square

Leetcode içerisinde bulunan “Determine Color of a Chessboard Square” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size verilen satranç tahtası üzerindeki karenin beyaz bir kare olup olmadığını bulmanız isteniyor. ➡️ Leetcode 1812. Determine Color of a Chessboard Square: https://leetcode.com/problems/determine-color-of-a-chessboard-square/ ➡️ Problem açıklaması: You are given coordinates, a string that represents the coordinates of a square of … Continue reading Leetcode Çözümleri | Determine Color of a Chessboard Square