Google Mülakat Sorusu – Number of Good Pairs

LeetCode içerisinde bulunan “Number of Good Pairs” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda sizi verilen bir integer dizisi içerisinde, “good pair”‘lerin sayısını döndürmeniz isteniyor. “Good pair” kavramı da i < j olmak üzere, nums[i] == nums[j] koşulunu sağlayan sayı çiftleri olarak tanımlanmış. ► LeetCode 1512. Number of Good Pairs: https://leetcode.com/problems/number-of-good-pairs/ ► Problem açıklaması: Given an … Continue reading Google Mülakat Sorusu – Number of Good Pairs

Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 26: Nested Logic

Hackerrank’in 30 Days of Code içerisinde bulunan “Day 26: Nested Logic” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda iç içe koşul ifadelerine göz attık. ► Hackerrank 30 Days of Code Çözümleri – Day 26: Nested Logic: https://www.hackerrank.com/challenges/30-nested-logic/problem ► Problem açıklaması: Objective Today’s challenge puts your understanding of nested conditional statements to the test. You already have … Continue reading Hackerrank “30 Days of Code” Çözümleri – Day 26: Nested Logic

LeetCode Çözümleri – 605. Can Place Flowers

LeetCode içerisinde bulunan “Can Place Flowers” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda bir çiçekliği temsil bir tam sayı dizisinde, iki çiçeğin yan yana olmaması koşuluyla verilen çiçek sayısının hepsinin yerleştirilip yerleştirilemeyeceği soruluyor. ► LeetCode 605. Can Place Flowers: https://leetcode.com/problems/can-place-flowers/ ► Problem açıklaması: You have a long flowerbed in which some of the plots are planted, … Continue reading LeetCode Çözümleri – 605. Can Place Flowers

HackerRank Çözümleri – Minimum Loss

HackerRank içerisinde bulunan “Minimum Loss” sorusunun açıklaması ve çözümü. Bu soruda size ev fiyatları olarak verilen bir integer dizisi içerisinde, önce satın almak koşulu ile, satın alınıp sonrasında satış yapıldığında elde edebileceğiniz minimum zarar soruluyor. ► HackerRank – Minimum Loss: https://www.hackerrank.com/challenges/minimum-loss/problem ► Problem açıklaması: Lauren has a chart of distinct projected prices for a house … Continue reading HackerRank Çözümleri – Minimum Loss

LeetCode Çözümleri – 881. Boats to Save People

LeetCode içerisinde bulunan “Boats to Save People” sorusunun açıklaması ve çözümü. Her bir bot aynı anda en fazla 2 kişiyi taşıma koşulu ile, kişilerin ağırlığı ve her bir botun taşıma kapasitesi verildiği taktirde, tüm kişileri taşımak için en az kaç bota ihtiyacınız olduğu soruluyor. ► LeetCode 881. Boats to Save People: https://leetcode.com/problems/boats-to-save-people/ ► Problem açıklaması: … Continue reading LeetCode Çözümleri – 881. Boats to Save People

LeetCode Çözümleri – 621. Task Scheduler [Facebook Mülakat Sorusu]

LeetCode içerisinde bulunan “Task Scheduler” sorusunun açıklaması ve çözümü. Sizen verilen görev listesi ve N sayısına istinaden, aynı task’lar arasında en az N kadar farklı task çalışması koşulu ile, en az kaç seferde bütün taskların çalıştırılabileceği soruluyor. LeetCode’a göre daha önce Facebook mülakatlarında sorulmuş sorulardan biriymiş. 🔥 LeetCode 621. Task Scheduler: https://leetcode.com/problems/task-scheduler/ ➡️ Problem açıklaması: … Continue reading LeetCode Çözümleri – 621. Task Scheduler [Facebook Mülakat Sorusu]

Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [2. Kısım]

Codecademy üzerinden “Learn C#” adındaki programlama eğitiminin 2. kısmını bu Twitch yayını ile tamamladık. Bu yayında konuştuğumuz konu başlıkları şu şekilde; ➡️ String ve Char tiplerine genel bakış ➡️ String Concatenation (+ operatörü kullanımı) ➡️ String Interpolation ➡️ String bilgileri (string.Length ve string.IndexOf) ➡️ String’in alt string’lerine ulaşma (string.Substring) ➡️ String’i büyük/küçük karakterlere çevirme (string.ToUpper … Continue reading Codecademy “Learn C#” Online Programlama Eğitimi – [2. Kısım]

F# Programını Çalıştırmak

F# programlarını Visual Studio içerisinde çalıştırmanın iki yolu var; F# projesi oluşturmak – tıpkı C# projesi oluşturmak gibi – veya F# interactive penceresini kullanmak. F# dili, Visual Studio 2013 içerisinde aşağıdaki proje tiplerini destekliyor; – Console Application, klasik konsol uygulama projesi template’i. – Library, sınıf kütüphanesi template’i. – Tutorial, F# örnekleri içeren bir konsol uygulaması. … Continue reading F# Programını Çalıştırmak

F# ile Temel Veri Tipleri

F# bir .NET ailesi dili. Bu yüzden, temel veri tipleri ve referans’ları C# ile çok benziyor. F# bir strongly typed dildir. Bu nedenle tür dönüşümlerinde oluşan bir hata compile time’da meydana gelir. Bu sayede bu tür hatalar, yazılım geliştirmenin erken evrelerinde kontrol edilip müdahele edilebilir. C# ile F# arasındaki farklardan biri de; F# örnekleri açıkça … Continue reading F# ile Temel Veri Tipleri

Neden Programlama Bu Kadar Zor?

Üniversiteye ilk başladığım yıllarda – ki programlama ile tanışmam bu senelere denk geliyor – programlamanın kolay olduğunu düşünüyordum. Neden zor olduğunu düşünmeliydim ki? Bir insanın ürettiği makinaya input’ları gönderip, makinın bu inputları işlemesi ve insanların anlayabileceği output’lar üretmesi bana hep kolay görünüyordu.                   Programcı’nın Wikipedia’daki tanımına bakarsak … Continue reading Neden Programlama Bu Kadar Zor?